เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ สมอ.

วันที่เผยแพร่ 29 มิ.ย. 59


อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
29 มิ.ย 2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ สมอ.
23 มิ.ย 2559 สมอ.นำร่องการใช้ระบบ NSW เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
22 มิ.ย 2559 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดสัมนาชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแก่ผู้จำหน่ายในการเข้าร่วมโครงการ "ร้าน มอก." เพื่อส่งเสริมร้านจำหน่ายให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร สมอ.
15 มิ.ย 2559 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา ในงานมหกรรม “ซื้อของไทย ใช้ของดี” (THAILAND INDUSTRY EXPO 2016) วันที่ 26 และ 28 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฟรี! ไม่เสียค่าลงทะเบียน รับหัวข้อละ 70 คน เท่านั้น
14 มิ.ย 2559 ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา โครงการ "ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน" ปี 3 หัวข้อ "SMEs ไทย Spring up เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0" วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
23 มิ.ย 2559 สมอ. แจ้งอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการจัดทำหนังสือครบรอบ การสถาปนา สมอ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แจ้งผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการจัดทำหนังสือครบรอบ 47 ปี สมอ.
06 มิ.ย 2559 ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
06 มิ.ย 2559 ร่างพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
02 มิ.ย 2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2 มิถุนายน 2559)
29 เม.ย 2559 ข่าวดี!! ข่าวด่วน!! สำหรับน้องๆ ม.1-ม.6 รวมทีมให้ครบ 5 คน พร้อมครูที่ปรึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการ "อัศวิน มอก." ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท รับสมัคร 16 พ.ค. - 16 มิ.ย. 59
วันที่ประกาศ ชื่อมาตราฐาน
17 พ.ค. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 59
21 มี.ค 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดสายพ่วงสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 21 มี.ค. 59
17 ก.พ. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 12 ก.พ. 59
16 ก.พ. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 11 ก.พ. 59
16 ก.พ. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 12 ก.พ. 59
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
23 มิ.ย 2559 04 ก.ค. 2559 สอบราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย
31 พ.ค. 2559 30 มิ.ย 2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ (สำหรับกระจกที่ทำจากพลาสติก) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มิ.ย 2559 30 มิ.ย 2559 -ร่าง-ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มิ.ย 2559 30 มิ.ย 2559 -ร่าง-ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 10 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มิ.ย 2559 30 มิ.ย 2559 -ร่าง-ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่อบรมสัมมนา หัวข้อประกาศ จำนวนที่เปิดรับ (คน)
12 ก.ค. 2559 - 12 ก.ค. 2559 กระบวนการขออนุญาตของ สมอ. ยุคใหม่ ปี พ.ศ. 2559 1400
03 ส.ค. 2559 - 04 ส.ค. 2559 มอก.31000-2555 หลักการและแนวทางการบริหารความเสียง (3-4 สิงหาคม 2559) 20
06 ก.ค. 2559 - 07 ก.ค. 2559 ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 รุ่นที่3 (6-7 ก.ค 59) 8