นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชม บริษัท เนเชอรัล เลเท็กซ์ แมทเทรส อินดัสตรี(ไทยแลนด์) จำกัด จ.ปทุมธานี เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ หมอนและที่นอนจากน้ำยางพาราธรรมชาติ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณไพศาล จรุงกีรติวงศ์ ประธานกรรมการบริหารและคณะเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 60

วันที่เผยแพร่ 24 พ.ค. 60


อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
2017-05-24 นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชม บริษัท เนเชอรัล เลเท็กซ์ แมทเทรส อินดัสตรี(ไทยแลนด์) จำกัด จ.ปทุมธานี เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ หมอนและที่นอนจากน้ำยางพาราธรรมชาติ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณไพศาล จรุงกีรติวงศ์ ประธานกรรมการบริหารและคณะเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 60
2017-05-18 18 พฤษภาคม 2560 สมอ.จัดการสัมมนาเรื่อง “ร้าน มอก.” กับผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค ครั้งที่ 10 เพื่อบรรยายถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการร้าน มอก. โดยได้รับเกียรติจาก นางฐิติมา หุ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน ป็นประธานในการเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัดนครราชสีมา
2017-05-17 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล เลขาธิการสมอ. และนายชัย จาตุรพิทักษ์กุล นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “ความร่วมมือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กับสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย” เพื่อร่วมมือในกิจกรรมด้านการมาตรฐานของประเทศให้มีศักยภาพ โดยมีพยานจาก สมอ. และ สคท. ลงนามเป็นพยานในบันทึกความเข้าใจ ณ ห้องประชุม สมอ.
2017-05-08 8 พฤษภาคม 2560 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฎิบัติงานของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เวลา 09.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม สมอ.
2017-05-05 วันที่ 5 พ.ค. 2560 สมอ.อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ มอก. รายสาขา ผลิตภัณฑ์ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอน มอก.2741-2559 ครั้งที่ 3 pre-audit ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางอุไดเจริญ 1 จ.สตูล
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ ชื่อมาตราฐาน
2017-05-19 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 19 พ.ค. 60
2017-03-29 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๑๐๑ สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 29 มี.ค. 60
2016-11-21 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 21 พ.ย. 59
2016-11-16 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานรถยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานรถยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 16 พ.ย. 59
2016-09-14 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานถังก๊าซต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 14 ก.ย. 59
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
2017-05-17 2017-06-17 ประกาศผู้ชนะ สอบราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ร้าน มอก. ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
2017-05-16 2017-06-16 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าปรับพื้นที่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2017-05-11 2017-06-11 ติดตั้งรั้วเหล็กเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม สมอ.
2017-05-11 2017-06-11 ซ่อมแซมแก้ไขระบบ NOVELL NETWARE
2017-05-08 2017-06-08 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่อบรมสัมมนา หัวข้อประกาศ จำนวนที่เปิดรับ (คน)
2017-07-20 - 2017-07-21 หลักสูตร การจัดทำเอกสารระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2005 0
2017-07-25 - 2017-07-26 หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17025 : 2005 0
2017-05-30 - 2017-05-31 หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17025 : 2005 0
2017-06-09 - 2017-06-09

วันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก

เรื่อง การรับรองระบบงานและมาตรวิทยาเพื่อการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม และการคมนาคม

“Accreditation – Delivering Confidence in construction and the built environment”

“Metrology - Measurement for Transport”
1000
2017-05-03 - 2017-05-03

การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเครื่องหมายและฉลาก

กับกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก พอลิเมอร์ ยาง หนัง และสีย้อมสังเคราะห์
250