กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย Premium Products of Thailand - The Pride of Thais ประจำปี พ.ศ.2559 โดยคัดเลือก 42 ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทย สินค้าและบริการได้รับการยอมรับในระดับโลก เพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ภายในงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2016 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 59


อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
27 ก.ค. 2559 กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย Premium Products of Thailand - The Pride of Thais ประจำปี พ.ศ.2559 โดยคัดเลือก 42 ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทย สินค้าและบริการได้รับการยอมรับในระดับโลก เพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ภายในงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2016 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
26 ก.ค. 2559 สมอ.จัดการสัมมนาเรื่อง "การขออนุญาต และการอำนวยความสะดวกในการอนุญาต" ภายในงาน Thailand Industry EXPO 2016 ณ ห้องจูปิเตอร์ 8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการแสดงอิมแพ็ค เมืองทองธานี มีผู้ร่วมสัมมนา 100 คน
25 ก.ค. 2559 นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. ลงพื้นที่นำทีมสื่อมวลชนเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหล็กที่ได้มาตรฐานของบริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนหน้าแคบ จังหวัดระยอง
25 ก.ค. 2559 สมอ.จัดสัมมนากลุ่มผู้บริหารระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการประจำปี 2559 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 450 คนโดยมีนายญาณพัฒน์ อู่ทองทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ เป็นประธานในการสัมมนา ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ประตูน้ำ กรุงเทพฯ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
15 ก.ค. 2559 เพื่อให้การตรวจปล่อยของกรมศุลกากรและ สมอ. มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น จะดำเนินการเชื่อมโยงระบบ National Single Windows : NSW ในรายการสินค้าอ่อนไหว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เหล็กและรถยนต์ โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นี้
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
08 ก.ค. 2559 รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (8 กรกฎาคม 2559)
23 มิ.ย 2559 สมอ. แจ้งอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการจัดทำหนังสือครบรอบ การสถาปนา สมอ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แจ้งผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการจัดทำหนังสือครบรอบ 47 ปี สมอ.
06 มิ.ย 2559 ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
06 มิ.ย 2559 ร่างพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
02 มิ.ย 2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2 มิถุนายน 2559)
วันที่ประกาศ ชื่อมาตราฐาน
17 พ.ค. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 59
21 มี.ค 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดสายพ่วงสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 21 มี.ค. 59
17 ก.พ. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 12 ก.พ. 59
16 ก.พ. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 12 ก.พ. 59
15 ก.พ. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น แผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 15 ก.พ. 59
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
08 ก.ค. 2559 08 ส.ค. 2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย
06 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 10 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มิ.ย 2559 04 ก.ค. 2559 สอบราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย
31 พ.ค. 2559 30 มิ.ย 2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ (สำหรับกระจกที่ทำจากพลาสติก) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่อบรมสัมมนา หัวข้อประกาศ จำนวนที่เปิดรับ (คน)

The Top 10 Best Home Improvement Reviewer in 2015 Top 10 Best Industrial And Scientific Reviewer in 2015 Top 10 Best Sports and Outdoors Sellers in 2015
aaaa