[ลงทะเบียนสัมมนาวันรับรองระบบงานโลก] | [ลงทะเบียนสัมมนา NSW]


17 พฤษภาคม 2559 นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ครั้งที่ 636-5/2559 ณ ห้องประชุม 230 สมอ.

วันที่เผยแพร่ 17 พ.ค. 59


อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
17 พ.ค. 2559 17 พฤษภาคม 2559 นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ครั้งที่ 636-5/2559 ณ ห้องประชุม 230 สมอ.
14 พ.ค. 2559 วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นในการปรับโครงสร้าง สมอ. ณ ห้องประชุม สมอ.
11 พ.ค. 2559 สมอ. จัดฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO 14001:2015 รุ่นที่ 3 แก่บุคลากรให้สถานประกอบการและผู้สนใจ โดยมีวิทยากรจากภาคเอกชนมาให้ความรู้ ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมยอรัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
10 พ.ค. 2559 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 สมอ.ได้จัดการประชุม เรื่อง การใช้งานระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากร ผ่าน NSW (National Single Window) ณ ห้องประชุม สมอ.
10 พ.ค. 2559 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานการประชุมหารือ ระหว่าง สมอ. กับ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ณ ห้องประชุม สมอ.
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
29 เม.ย 2559 ข่าวดี!! ข่าวด่วน!! สำหรับน้องๆ ม.1-ม.6 รวมทีมให้ครบ 5 คน พร้อมครูที่ปรึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการ "อัศวิน มอก." ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท รับสมัคร 16 พ.ค. - 16 มิ.ย. 59
27 เม.ย 2559 ประกาศการมอบหมายให้หน่วยงานรับรองหนังสือรับรองหรือเอกสารแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
12 เม.ย 2559 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (12 เมษายน 2559)
30 มี.ค 2559 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (30 มีนาคม 2559)
25 มี.ค 2559 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (25 มีนาคม 2559)
วันที่ประกาศ ชื่อมาตราฐาน
17 พ.ค. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 59
21 มี.ค 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดสายพ่วงสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 21 มี.ค. 59
17 ก.พ. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 12 ก.พ. 59
16 ก.พ. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 11 ก.พ. 59
16 ก.พ. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 12 ก.พ. 59
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
18 พ.ค. 2559 18 มิ.ย 2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานและห้องประชุม ชั้น4-5 อาคารสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอลิกส์ (e-bidding)
17 มี.ค 2559 17 มิ.ย 2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พ.ค. 2559 13 มิ.ย 2559 ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ใช้สินค้าที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
18 มี.ค 2559 18 พ.ค. 2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 พ.ค. 2559 12 พ.ค. 2559 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ (สำหรับกระจกที่ทำจากพลาสติก) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)