เพื่อให้การตรวจปล่อยของกรมศุลกากรและ สมอ. มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น จะดำเนินการเชื่อมโยงระบบ National Single Windows : NSW ในรายการสินค้าอ่อนไหว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เหล็กและรถยนต์ โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นี้

วันที่เผยแพร่ 15 ก.ค. 59


อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
15 ก.ค. 2559 เพื่อให้การตรวจปล่อยของกรมศุลกากรและ สมอ. มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น จะดำเนินการเชื่อมโยงระบบ National Single Windows : NSW ในรายการสินค้าอ่อนไหว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เหล็กและรถยนต์ โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นี้
14 ก.ค. 2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ.พร้อมด้วย นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ บริเวณหน้าอาคาร สมอ.
13 ก.ค. 2559 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. ร่วมเผยแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม และเอสเอ็มอี 4.0 ณ ห้องผู้สื่อข่าว กระทรวงอุตสาหกรรม
13 ก.ค. 2559 เริ่มแล้ว!! โครงการร้าน มอก. 13 ก.ค. 59 คณะผู้ตรวจ ลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายประเภทโมเดิร์นเทรด ที่เข้าร่วมโครงการ ร้าน มอก. เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและเลือกสินค้าจากร้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นร้าน มอก.
12 ก.ค. 2559 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายปณิธาน จินดาภู รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา " กระบวนการอนุญาตของ สมอ. ยุคใหม่" โดยมีนายธวัช ผลความดีกล่าวรายงาน และบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
08 ก.ค. 2559 รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (8 กรกฎาคม 2559)
23 มิ.ย 2559 สมอ. แจ้งอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการจัดทำหนังสือครบรอบ การสถาปนา สมอ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แจ้งผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการจัดทำหนังสือครบรอบ 47 ปี สมอ.
06 มิ.ย 2559 ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
06 มิ.ย 2559 ร่างพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
02 มิ.ย 2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2 มิถุนายน 2559)
วันที่ประกาศ ชื่อมาตราฐาน
17 พ.ค. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 59
21 มี.ค 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดสายพ่วงสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 21 มี.ค. 59
17 ก.พ. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 12 ก.พ. 59
16 ก.พ. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 11 ก.พ. 59
16 ก.พ. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 12 ก.พ. 59
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
08 ก.ค. 2559 08 ส.ค. 2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย
06 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 10 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มิ.ย 2559 04 ก.ค. 2559 สอบราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย
31 พ.ค. 2559 30 มิ.ย 2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ (สำหรับกระจกที่ทำจากพลาสติก) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่อบรมสัมมนา หัวข้อประกาศ จำนวนที่เปิดรับ (คน)