สมอ. แจ้งอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการจัดทำหนังสือครบรอบ การสถาปนา สมอ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แจ้งผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการจัดทำหนังสือครบรอบ 47 ปี สมอ.

วันที่เผยแพร่ 23 มิ.ย. 59


อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
23 มิ.ย 2559 สมอ.นำร่องการใช้ระบบ NSW เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
22 มิ.ย 2559 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดสัมนาชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแก่ผู้จำหน่ายในการเข้าร่วมโครงการ "ร้าน มอก." เพื่อส่งเสริมร้านจำหน่ายให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร สมอ.
15 มิ.ย 2559 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา ในงานมหกรรม “ซื้อของไทย ใช้ของดี” (THAILAND INDUSTRY EXPO 2016) วันที่ 26 และ 28 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฟรี! ไม่เสียค่าลงทะเบียน รับหัวข้อละ 70 คน เท่านั้น
14 มิ.ย 2559 ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา โครงการ "ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน" ปี 3 หัวข้อ "SMEs ไทย Spring up เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0" วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
14 มิ.ย 2559 สมอ. ร่วมกับ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) จัดฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำระบบการจัดการพลังงานตาม ISO 50001 รุ่นที่ 3 วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
23 มิ.ย 2559 สมอ. แจ้งอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการจัดทำหนังสือครบรอบ การสถาปนา สมอ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แจ้งผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการจัดทำหนังสือครบรอบ 47 ปี สมอ.
06 มิ.ย 2559 ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
06 มิ.ย 2559 ร่างพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
02 มิ.ย 2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2 มิถุนายน 2559)
29 เม.ย 2559 ข่าวดี!! ข่าวด่วน!! สำหรับน้องๆ ม.1-ม.6 รวมทีมให้ครบ 5 คน พร้อมครูที่ปรึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการ "อัศวิน มอก." ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท รับสมัคร 16 พ.ค. - 16 มิ.ย. 59
วันที่ประกาศ ชื่อมาตราฐาน
17 พ.ค. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 59
21 มี.ค 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดสายพ่วงสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 21 มี.ค. 59
17 ก.พ. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 12 ก.พ. 59
16 ก.พ. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 11 ก.พ. 59
16 ก.พ. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 12 ก.พ. 59
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
23 มิ.ย 2559 04 ก.ค. 2559 สอบราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย
01 มิ.ย 2559 01 ก.ค. 2559 ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ Success Story ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม
31 พ.ค. 2559 30 มิ.ย 2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ (สำหรับกระจกที่ทำจากพลาสติก) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มิ.ย 2559 30 มิ.ย 2559 -ร่าง-ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 10 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มิ.ย 2559 30 มิ.ย 2559 -ร่าง-ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่อบรมสัมมนา หัวข้อประกาศ จำนวนที่เปิดรับ (คน)
12 ก.ค. 2559 - 12 ก.ค. 2559 กระบวนการขออนุญาตของ สมอ. ยุคใหม่ ปี พ.ศ. 2559 1300
03 ส.ค. 2559 - 04 ส.ค. 2559 มอก.31000-2555 หลักการและแนวทางการบริหารความเสียง (3-4 สิงหาคม 2559) 20
06 ก.ค. 2559 - 07 ก.ค. 2559 ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 รุ่นที่3 (6-7 ก.ค 59) 8