นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง สมอ. เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของข้าราชการและลูกจ้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ. ห้องประชุม สมอ.

วันที่เผยแพร่ 7 ต.ค. 59


อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
07 ต.ค. 2559 นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง สมอ. เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของข้าราชการและลูกจ้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ. ห้องประชุม สมอ.
06 ต.ค. 2559 วันที่ 6 ต.ค. 59 นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs 4.0 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อ.เมือง จ.ชลบุรี
23 ส.ค. 2559 นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสมอ ลงนามสัญญาจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร สมอ.
23 ส.ค. 2559 สมอ. แถลง 10 เดือน กำหนดมาตรฐานแล้วกว่า 190 เรื่อง ตามนโยบาย S-Curve เชื่อมั่น ส.ค. นี้ได้แน่ 200 เรื่อง พร้อมเร่งปรับโครงสร้างระบบการมาตรฐานของประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อผลักดัน SMEs สู่สากล
16 ส.ค. 2559 สมอ. จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "หลักการคิดเชิงกลยุทธ์สู่การคิดโครงการเชิงกลยุทธ์เพื่อผลสัมฤทธิ์" ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
08 ก.ย. 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (8 กันยายน 2559)
18 ส.ค. 2559 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01 ส.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดวิดิทัศน์เนื่องในวันมาตรฐานโลก (World Standards Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี
08 ก.ค. 2559 รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (8 กรกฎาคม 2559)
23 มิ.ย 2559 สมอ. แจ้งอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการจัดทำหนังสือครบรอบ การสถาปนา สมอ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แจ้งผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการจัดทำหนังสือครบรอบ 47 ปี สมอ.
วันที่ประกาศ ชื่อมาตราฐาน
14 ก.ย. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานถังก๊าซต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 14 ก.ย. 59
23 ส.ค. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 23 ส.ค. 59
23 ส.ค. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเทมเปอร์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายชั้น และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกฉนวน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 23 ส.ค. 59
23 ส.ค. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเทมเปอร์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายชั้น และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกฉนวน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 23 ส.ค. 59
23 ส.ค. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเทมเปอร์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายชั้น และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกฉนวน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 23 ส.ค. 59
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
20 ต.ค. 2559 20 พ.ย. 2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 ราย
04 ต.ค. 2559 04 พ.ย. 2559 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดกราไฟต์ เฟอร์เนส สำหรับติดตั้งร่วมกับเครื่องอะตอมมิก แอบซอร์ชัน สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
17 ต.ค. 2559 31 ต.ค. 2559 การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 90 เครื่อง
10 ต.ค. 2559 28 ต.ค. 2559 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบความทนทานและคุณสมบัติทางไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ต.ค. 2559 28 ต.ค. 2559 สอบราคาจ้างทำภาพยนตร์การ์ตูน Animation เกี่ยวกับมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560

The Top 10 Best Home Improvement Reviewer in 2015 Top 10 Best Industrial And Scientific Reviewer in 2015 Top 10 Best Sports and Outdoors Sellers in 2015
خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google
aaaa