นางเบญมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมลงนามแสดงเจตจำนงการนำระบบ ISO 9001 ISO 14001 มอก.18001 มอก.9999 ISO/IEC17025 ไปใช้ในองค์กร จำนวน 60 ราย ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

วันที่เผยแพร่ 5 ก.พ. 59


อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
05 ก.พ. 2559 นางเบญมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมลงนามแสดงเจตจำนงการนำระบบ ISO 9001 ISO 14001 มอก.18001 มอก.9999 ISO/IEC17025 ไปใช้ในองค์กร จำนวน 60 ราย ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
02 ก.พ. 2559 สมอ.จัดการสัมมนาเรื่อง"เรียนรู้และทำความเข้าใจในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015" วันที่ 2 ก.พ. 2559 ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
02 ก.พ. 2559 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ พร้อมด้วย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นสักขีพยานการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านมาตรฐานกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ณ พระราชวัง Saadabad กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
01 ก.พ. 2559 นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอบรางวัลแก่โรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐานจำนวน 10 โรงเรียน
28 ม.ค. 2559 สมอ. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการรับรอง มอก. รายสาขา ปี 2559 ให้กับ บ.นายตะวันคอนกรีต จำกัด จ.อุตรดิตถ์ (ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ มอก.213-2552)
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
03 ก.พ. 2559 ประชาสัมพันธ์ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม จำนวน 10 เรื่อง และผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต จำนวน 13 เรื่อง
29 ม.ค. 2559 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านยานยนต์) และนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์)
29 ม.ค. 2559 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการมาตราฐานปฏิบัติการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เเละระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านยานยนต์) และนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์)
05 ม.ค. 2559 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (24 ธ.ค. 2558)
05 ม.ค. 2559 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง (9 ธ.ค. 2558)
วันที่ประกาศ ชื่อมาตราฐาน
19 ม.ค. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที 13 ม.ค. 59
06 ม.ค. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที(23 ธ.ค. 58)
06 ม.ค. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเสียง วีดิทัศน์ และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกันคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 23 ธ.ค. 58
05 ม.ค. 2559 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
05 ม.ค. 2559 การยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
27 ม.ค. 2559 27 ก.พ. 2559 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องจำลองสภาวะอุรหภูมิความชื้น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
02 ก.พ. 2559 02 มี.ค 2559 ประกวดราคาซื้อคุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องทดสอบแรงดึง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.พ. 2559 02 มี.ค 2559 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องทดสอบสปริง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ก.พ. 2559 10 มี.ค 2559 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนพร้อมระบบสำรองข้อมูล แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ก.พ. 2559 10 มี.ค 2559 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์(สำหรับกระจกที่ทำจากพลาสติก) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)