เพื่อให้การตรวจปล่อยของกรมศุลกากรและ สมอ. มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น จะดำเนินการเชื่อมโยงระบบ National Single Windows : NSW ในรายการสินค้าอ่อนไหว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เหล็กและรถยนต์ โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นี้

วันที่เผยแพร่ 15 ก.ค. 59


อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
15 ก.ค. 2559 เพื่อให้การตรวจปล่อยของกรมศุลกากรและ สมอ. มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น จะดำเนินการเชื่อมโยงระบบ National Single Windows : NSW ในรายการสินค้าอ่อนไหว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เหล็กและรถยนต์ โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นี้
14 ก.ค. 2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ.พร้อมด้วย นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ บริเวณหน้าอาคาร สมอ.
13 ก.ค. 2559 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. ร่วมเผยแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม และเอสเอ็มอี 4.0 ณ ห้องผู้สื่อข่าว กระทรวงอุตสาหกรรม
13 ก.ค. 2559 เริ่มแล้ว!! โครงการร้าน มอก. 13 ก.ค. 59 คณะผู้ตรวจ ลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายประเภทโมเดิร์นเทรด ที่เข้าร่วมโครงการ ร้าน มอก. เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและเลือกสินค้าจากร้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นร้าน มอก.
12 ก.ค. 2559 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายปณิธาน จินดาภู รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา " กระบวนการอนุญาตของ สมอ. ยุคใหม่" โดยมีนายธวัช ผลความดีกล่าวรายงาน และบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
08 ก.ค. 2559 รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (8 กรกฎาคม 2559)
23 มิ.ย 2559 สมอ. แจ้งอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการจัดทำหนังสือครบรอบ การสถาปนา สมอ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แจ้งผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการจัดทำหนังสือครบรอบ 47 ปี สมอ.
14 มิ.ย 2559 ประกาศสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ “ร้าน มอก.”
06 มิ.ย 2559 ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
06 มิ.ย 2559 ร่างพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
วันที่ประกาศ ชื่อมาตราฐาน
17 พ.ค. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 59
21 มี.ค 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดสายพ่วงสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 21 มี.ค. 59
17 ก.พ. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 12 ก.พ. 59
16 ก.พ. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 11 ก.พ. 59
16 ก.พ. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 12 ก.พ. 59
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
08 ก.ค. 2559 08 ส.ค. 2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย
06 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 10 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มิ.ย 2559 04 ก.ค. 2559 สอบราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย
31 พ.ค. 2559 30 มิ.ย 2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ (สำหรับกระจกที่ทำจากพลาสติก) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่อบรมสัมมนา หัวข้อประกาศ จำนวนที่เปิดรับ (คน)