ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (8 กันยายน 2559)

วันที่เผยแพร่ 8 ก.ย. 59


อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
23 ส.ค. 2559 นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสมอ ลงนามสัญญาจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร สมอ.
23 ส.ค. 2559 สมอ. แถลง 10 เดือน กำหนดมาตรฐานแล้วกว่า 190 เรื่อง ตามนโยบาย S-Curve เชื่อมั่น ส.ค. นี้ได้แน่ 200 เรื่อง พร้อมเร่งปรับโครงสร้างระบบการมาตรฐานของประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อผลักดัน SMEs สู่สากล
16 ส.ค. 2559 สมอ. จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "หลักการคิดเชิงกลยุทธ์สู่การคิดโครงการเชิงกลยุทธ์เพื่อผลสัมฤทธิ์" ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
11 ส.ค. 2559 นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ณ อาคาร สมอ. วันที่ 11 สิงหาคม 2559
11 ส.ค. 2559 สมอ. จัดการสัมมนา เรื่อง การ พัฒนาหน่วยงานเครือข่ายกำหนดมาตรฐานของ สมอ.ไปสู่องค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standards Development Organizations-SDOs) ให้ทันความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเป็นไปตามแนวทางสากล ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
08 ก.ย. 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (8 กันยายน 2559)
18 ส.ค. 2559 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01 ส.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดวิดิทัศน์เนื่องในวันมาตรฐานโลก (World Standards Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี
08 ก.ค. 2559 รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (8 กรกฎาคม 2559)
23 มิ.ย 2559 สมอ. แจ้งอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการจัดทำหนังสือครบรอบ การสถาปนา สมอ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แจ้งผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการจัดทำหนังสือครบรอบ 47 ปี สมอ.
วันที่ประกาศ ชื่อมาตราฐาน
14 ก.ย. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานถังก๊าซต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 14 ก.ย. 59
23 ส.ค. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 23 ส.ค. 59
23 ส.ค. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตใส และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตสีตัดแสง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 23 ส.ค. 59
23 ส.ค. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเทมเปอร์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายชั้น และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกฉนวน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 23 ส.ค. 59
02 ส.ค. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๒๕๐ โวลต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๖๖-๒๕๔๙ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 2 ส.ค. 59
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
13 ก.ย. 2559 13 ต.ค. 2559 ตารางราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตาม ISO 13485 (TLC ISO 13485)
26 ก.ย. 2559 12 ต.ค. 2559 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบคุณภาพสีย้อม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.ย. 2559 07 ต.ค. 2559 ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ใช้สินค้าที่ีแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
02 ก.ย. 2559 07 ต.ค. 2559 ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ มอก.9999 (แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม) (TLC มอก.9999) ประจำปีงบประมาณ 2560
22 ก.ย. 2559 05 ต.ค. 2559 สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่อบรมสัมมนา หัวข้อประกาศ จำนวนที่เปิดรับ (คน)

The Top 10 Best Home Improvement Reviewer in 2015 Top 10 Best Industrial And Scientific Reviewer in 2015 Top 10 Best Sports and Outdoors Sellers in 2015
خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google
aaaa