สมอ.จัดการสัมมนาเรื่อง"เรียนรู้และทำความเข้าใจในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015" วันที่ 2 ก.พ. 2559 ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 59


อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
02 ก.พ. 2559 สมอ.จัดการสัมมนาเรื่อง"เรียนรู้และทำความเข้าใจในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015" วันที่ 2 ก.พ. 2559 ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
01 ก.พ. 2559 นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอบรางวัลแก่โรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐานจำนวน 10 โรงเรียน
28 ม.ค. 2559 สมอ. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการรับรอง มอก. รายสาขา ปี 2559 ให้กับ บ.นายตะวันคอนกรีต จำกัด จ.อุตรดิตถ์ (ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ มอก.213-2552)
28 ม.ค. 2559 28 มกราคม 2559 นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. ให้เกียรติเป็นประธาน มอบใบรับรอง มอก. 17065 -2556 แก่สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์
28 ม.ค. 2559 วันที่ 28 มกราคม 2559 สมอ. มอบใบรับรอง มอก. 17065 -2556 แก่สถาบันไฟฟ้าเป็นหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ พร้อมลงนาม MoU ตั้งเป้ากำหนดมาตรฐานใหม่เพิ่มปีละ 10 มาตรฐาน
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
29 ม.ค. 2559 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านยานยนต์) และนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์)
29 ม.ค. 2559 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการมาตราฐานปฏิบัติการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เเละระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านยานยนต์) และนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์)
05 ม.ค. 2559 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (24 ธ.ค. 2558)
05 ม.ค. 2559 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง (9 ธ.ค. 2558)
18 ก.ย. 2558 กำหนดแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต คำขอย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ใน ใบอนุญาต คำขอโอนใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตให้ย้ายสถานที่ที่ ระบุไว้ในใบอนุญาต แบบใบอนุญาตให้โอนใบอนุญาต
วันที่ประกาศ ชื่อมาตราฐาน
19 ม.ค. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที 13 ม.ค. 59
06 ม.ค. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที(23 ธ.ค. 58)
06 ม.ค. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเสียง วีดิทัศน์ และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกันคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 23 ธ.ค. 58
05 ม.ค. 2559 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
05 ม.ค. 2559 การยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
27 ม.ค. 2559 27 ก.พ. 2559 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องจำลองสภาวะอุรหภูมิความชื้น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
02 ก.พ. 2559 02 มี.ค 2559 ประกวดราคาซื้อคุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องทดสอบแรงดึง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.พ. 2559 02 มี.ค 2559 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องทดสอบสปริง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.พ. 2559 02 เม.ย 2559 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๘ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ก.พ. 2559 08 เม.ย 2559 - ร่าง - ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)