เตรียมตัวให้พร้อม!!! สมอ.เชิญผู้ที่สนใจเตรียมสมัครเข้าร่วมสัมมนา ฟรี ในงานสัมมนา วันรับรองระบบงานโลก ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง facebook และ เว็บไซต์ www.tisi.go.th

วันที่เผยแพร่ 27 เม.ย. 59


อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
27 เม.ย 2559 เตรียมตัวให้พร้อม!!! สมอ.เชิญผู้ที่สนใจเตรียมสมัครเข้าร่วมสัมมนา ฟรี ในงานสัมมนา วันรับรองระบบงานโลก ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง facebook และ เว็บไซต์ www.tisi.go.th
27 เม.ย 2559 สมอ. ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง พังงา และภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
26 เม.ย 2559 นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานประชุมหารือกับ 7 สมาคมเหล็ก ในการจัดตั้งกลุ่มคลัสเตอร์เหล็ก ณ ห้องประชุม อาคาร สมอ. ในวันที่ 26 เมษายน 2559
22 เม.ย 2559 นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในการประชุมหารือระหว่าง สมอ. และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
21 เม.ย 2559 นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการกลุ่มกระจกเข้าพบหารือ
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
27 เม.ย 2559 ประกาศการมอบหมายให้หน่วยงานรับรองหนังสือรับรองหรือเอกสารแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
12 เม.ย 2559 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (12 เมษายน 2559)
30 มี.ค 2559 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (30 มีนาคม 2559)
25 มี.ค 2559 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (25 มีนาคม 2559)
25 มี.ค 2559 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วันที่ประกาศ ชื่อมาตราฐาน
21 มี.ค 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดสายพ่วงสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 21 มี.ค. 59
17 ก.พ. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 12 ก.พ. 59
16 ก.พ. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 11 ก.พ. 59
16 ก.พ. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 12 ก.พ. 59
15 ก.พ. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น แผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 15 ก.พ. 59
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
17 มี.ค 2559 17 มิ.ย 2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มี.ค 2559 18 พ.ค. 2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 พ.ค. 2559 12 พ.ค. 2559 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ (สำหรับกระจกที่ทำจากพลาสติก) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 มี.ค 2559 07 พ.ค. 2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องทดสอบแรงดึง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
07 มี.ค 2559 07 พ.ค. 2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องทดสอบสปริง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด