นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสมอ ลงนามสัญญาจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร สมอ.

วันที่เผยแพร่ 23 ส.ค. 59


อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
23 ส.ค. 2559 นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสมอ ลงนามสัญญาจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร สมอ.
23 ส.ค. 2559 สมอ. แถลง 10 เดือน กำหนดมาตรฐานแล้วกว่า 190 เรื่อง ตามนโยบาย S-Curve เชื่อมั่น ส.ค. นี้ได้แน่ 200 เรื่อง พร้อมเร่งปรับโครงสร้างระบบการมาตรฐานของประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อผลักดัน SMEs สู่สากล
16 ส.ค. 2559 สมอ. จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "หลักการคิดเชิงกลยุทธ์สู่การคิดโครงการเชิงกลยุทธ์เพื่อผลสัมฤทธิ์" ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
11 ส.ค. 2559 นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ณ อาคาร สมอ. วันที่ 11 สิงหาคม 2559
11 ส.ค. 2559 สมอ. จัดการสัมมนา เรื่อง การ พัฒนาหน่วยงานเครือข่ายกำหนดมาตรฐานของ สมอ.ไปสู่องค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standards Development Organizations-SDOs) ให้ทันความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเป็นไปตามแนวทางสากล ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
18 ส.ค. 2559 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01 ส.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดวิดิทัศน์เนื่องในวันมาตรฐานโลก (World Standards Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี
08 ก.ค. 2559 รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (8 กรกฎาคม 2559)
23 มิ.ย 2559 สมอ. แจ้งอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการจัดทำหนังสือครบรอบ การสถาปนา สมอ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แจ้งผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการจัดทำหนังสือครบรอบ 47 ปี สมอ.
14 มิ.ย 2559 ประกาศสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ “ร้าน มอก.”
วันที่ประกาศ ชื่อมาตราฐาน
02 ส.ค. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๒๕๐ โวลต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๖๖-๒๕๔๙ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 2 ส.ค. 59
17 พ.ค. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 59
21 มี.ค 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดสายพ่วงสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 21 มี.ค. 59
17 ก.พ. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 12 ก.พ. 59
16 ก.พ. 2559 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 12 ก.พ. 59
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
29 ส.ค. 2559 09 ก.ย. 2559 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์เครื่องหมาย มผช. ควบคู่กับ QR Code
08 ส.ค. 2559 08 ก.ย. 2559 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
08 ส.ค. 2559 08 ก.ย. 2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 10 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
27 ก.ค. 2559 27 ส.ค. 2559 ราคากลาง จ้างแปลเอกสาร เรื่อง รายชื่อ/ชื่อซอย/ชื่อถนน ของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างยื่นขอและได้รับการรับรอง มผช. แล้ว
03 ส.ค. 2559 17 ส.ค. 2559 ประกาศราคากลาง ซื้อหนังสืออ้างอิงประจำห้องสมุด จำนวน 4 รายการ
วันที่อบรมสัมมนา หัวข้อประกาศ จำนวนที่เปิดรับ (คน)
02 ก.ย. 2559 - 02 ก.ย. 2559 พิธีเปิดตัว “ร้าน มอก.”
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นางอรรชกา สีบุญเรือง
1000

The Top 10 Best Home Improvement Reviewer in 2015 Top 10 Best Industrial And Scientific Reviewer in 2015 Top 10 Best Sports and Outdoors Sellers in 2015
خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google
aaaa