ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่เผยแพร่ 22 มี.ค. 60


อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
วันที่ประกาศ ชื่อมาตราฐาน
2016-11-21 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 21 พ.ย. 59
2016-11-16 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานรถยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานรถยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 16 พ.ย. 59
2016-09-14 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานถังก๊าซต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 14 ก.ย. 59
2016-08-23 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 23 ส.ค. 59
2016-08-23 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเทมเปอร์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายชั้น และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกฉนวน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 23 ส.ค. 59
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
2017-03-27 2017-04-27 ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานมาตรฐาผนลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 โดยวิธีตกลง
2017-03-15 2017-04-15 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2017-03-15 2017-04-15 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ : ระบบปฏิบัติการ Window 10 Pro จำนวน 22 กล่อง โดยวิธีตกลงราคา
2017-03-15 2017-04-14 ประกาศยกเลิการขายทอดตลาดรถยนต์นั่ง (เก๋ง) ยี่ห้อโตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน ศห-2768 กทม. จำนวน 1 คัน
2017-03-15 2017-04-14 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าโถงทางเดินชั้น 4 และ ชั้น 5 อาคาร สมอ.
วันที่อบรมสัมมนา หัวข้อประกาศ จำนวนที่เปิดรับ (คน)
2017-03-27 - 2017-03-27

การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ :คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน และหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก.23-2558 มอก.2337-2557 และมอก.956-2557
300
2017-05-17 - 2017-05-18

การฝึกอบรม

หลักสูตร

มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001: 2011 รุ่นที่ 3
0
2017-06-07 - 2017-06-08

การฝึกอบรม

หลักสูตร

ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 รุ่นที่ 4
0
2016-11-09 - 2016-11-10

การฝึกอบรม

หลักสูตร

ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 รุ่นที่ 1
0
2017-03-23 - 2017-03-24

การฝึกอบรม

หลักสูตร

มอก.31000-2555 หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
0