หัวข้อจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศยกเลิการขายทอดตลาดรถยนต์นั่ง (เก๋ง) ยี่ห้อโตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน ศห-2768 กทม. จำนวน 1 คัน

รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง วันเริ่ม 15 มี.ค. 60 วันสิ้นสุด 14 เม.ย. 60
ลำดับที่ รายละเอียด เอกสาร
1 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ดาวน์โหลด