>>>ดูข่าวทั้งหมด

สมอ. มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025-2561 แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 3 หน่วยงาน

วันที่เผยแพร่ : 2024-06-19 09:40:08

อ่านต่อ..


สัมมนาฟรี การตรวจติดตามภายหลังได้รับใบอนุญาต มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องนวดร่างกาย มอก.60335 เล่ม 2(32)-2564

วันที่เผยแพร่ : 2024-06-18 10:41:51

อ่านต่อ..


“พิมพ์ภัทรา” ย้ำท่าที FTA ไทย - EU ต้องปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

วันที่เผยแพร่ : 2024-06-17 14:26:14

อ่านต่อ..


สมอ. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ “ร้าน มอก.” ครั้งที่ 28-2/2567

วันที่เผยแพร่ : 2024-06-13 14:21:33

อ่านต่อ..


สมอ. จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขอรับใบอนุญาต มอก. ภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับอาหาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้ของเหลวร้อน

วันที่เผยแพร่ : 2024-06-13 13:59:06

อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
2024-06-19 09:40:08 สมอ. มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025-2561 แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 3 หน่วยงาน
2024-06-18 10:41:51 สัมมนาฟรี การตรวจติดตามภายหลังได้รับใบอนุญาต มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องนวดร่างกาย มอก.60335 เล่ม 2(32)-2564
2024-06-17 14:26:14 “พิมพ์ภัทรา” ย้ำท่าที FTA ไทย - EU ต้องปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
2024-06-13 14:21:33 สมอ. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ “ร้าน มอก.” ครั้งที่ 28-2/2567
2024-06-13 13:59:06 สมอ. จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขอรับใบอนุญาต มอก. ภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับอาหาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้ของเหลวร้อน
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
2024-06-13 18:25:55 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
2024-06-13 14:19:25 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2024-06-11 15:42:54 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2024-05-31 10:43:18 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
2024-05-29 15:21:34 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมิน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ประกาศ ชื่อมาตรฐาน
2024-06-18 08:47:30 ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... พ.ศ. 2567 ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 10 มิ.ย. 67 - 8 ส.ค. 67)
2024-06-12 13:37:04 ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับอาหาร ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... พ.ศ. 2567 ภายใน 30 วัน (นับตั้งแต่วันที 10 มิ.ย. 67 - 09 ก.ค. 67)
2024-06-07 08:53:02 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 3 บอร์ดจ่ายไฟฟ้าประสงค์ให้ใช้งานโดยบุคคลทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ...
2024-05-28 08:52:45 ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา : ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... พ.ศ. 2567 ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 21 พ.ค. 67 - 20 ก.ค. 67)
2024-05-23 13:37:32 ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้ของเหลวร้อน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... พ.ศ. 2567 ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 17 พ.ค. 67 - 15 ก.ค. 67)
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
19 June 2024 25 June 2024 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร HP LaserJet Enterprise 500M551dn โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 June 2024 28 June 2024 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 คน (ระหว่าง เดือน มิถุนายน - เดือน กันยายน 2567)
18 June 2024 27 June 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 June 2024 21 June 2024 -ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบการทนทานต่อความร้อน (HDT+Vicat) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 June 2024 27 June 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่อบรมสัมมนา หัวข้อประกาศ จำนวนที่เปิดรับ (คน)
13 March 2023 - 13 March 2023 การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว 600
10 March 2023 - 10 March 2023 การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟูลออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหาร 600
21 February 2023 - 21 February 2023 การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีสังเคราะห์ 600
07 April 2021 - 07 April 2021 โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1999-2560 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานรถยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2140-2560 และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป มาตรฐานเลขที่ มอก. 528-2560 1
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ

"สมอ. เคียงคู่เศรษฐกิจไทย ใส่ใจผู้บริโภค"

 
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565