เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะผู้แทนจาก AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) ร่วมหารือกับสมอ. เพื่อประสานความร่วมมือด้านการมาตรฐาน

วันที่เผยแพร่ : 2017-07-12 15:21:13


อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
2017-07-12 15:21:13 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะผู้แทนจาก AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) ร่วมหารือกับสมอ. เพื่อประสานความร่วมมือด้านการมาตรฐาน
2017-07-11 10:10:25 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560  นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง ยกระดับสินค้ายางพาราไทยด้วยมาตรฐาน มอก.ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ขานรับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้ และการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
2017-07-06 11:07:09 สมอ. จัดสัมมนาผู้ประกอบการสร้างความเข้าใจขั้นตอนใหม่ในการขอ มอก. มีผลตั้งแต่ 15 กรกฎาคมนี้ ​สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ขานรับนโยบาย Ease of Doing Business ของรัฐบาล
2017-06-28 10:47:40 นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการสมอ. เป็นประธานในการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัฐ ธนาดิเรก อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุเทพฯ
2017-06-21 09:29:28 20 มิถุนายน 2560  นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง วัสดุก่อสร้างในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) และรายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กที่ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างงานโยธาในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน (ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา)
วันที่ประกาศ ชื่อมาตราฐาน
2017-05-25 00:00:00 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการ การแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม ๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป (แก้ไขครั้งที่ ๑)
2017-05-19 00:00:00 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 19 พ.ค. 60
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
14 July 2017 21 July 2017 ร่างการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 July 2017 07 August 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าปรับพื้นที่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
04 July 2017 04 August 2017 ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและตกแต่งสถานที่จัดงานพิธีมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. โดยวิธีตกลงราคา
04 July 2017 04 August 2017 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการออกใบอนุญาต
12 June 2017 12 July 2017 ประกาศราคากลางจ้างล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศประจำอาคาร สมอ.