รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 917

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/admin/domains/tisi.go.th/private_html/IBLab/excel_reader2.php on line 1719
มอก.มาตรฐานสำนักที่รับผิดชอบสถานะ
3-2526น้ำปลาพื้นเมือง
Local fish sauce
  สบ.3   ทั่วไป
4 เล่ม 1-2529หลอดไฟฟ้า
Incandescent lamps
 สบ.2    บังคับ
4 เล่ม 2-2552วิธีมาตรฐานในการวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของขั้วหลอดไฟฟ้า
Standard method of measurement of lamp cap temperature rise
 สบ.2     
5-2527กระสอบปอ
Jute bag
  สบ.3   ทั่วไป
6-2524แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด สำหรับรถยนต์
Automotive lead-acid storage batteries
 สบ.2    ทั่วไป
7-2531หม้อสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
Containers for lead-acid batteries
 สบ.2    ทั่วไป
8-2549น้ำซอสปรุงรส
Seasoning sauce
  สบ.3   ทั่วไป
9-2550ลูกแบดมินตัน
Badminton Shuttle
  สบ.3   ทั่วไป
10-2529ฟิวส์ก้ามปู
Low-voltage distribution link fuses
 สบ.2    บังคับ
11-2531สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์
PVC insulated copper cables
 สบ.2    ทั่วไป
11 เล่ม 1-2553สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
 สบ.2    ทั่วไป
11 เล่ม 2-2553สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 2 วิธีทดสอบ
 สบ.2     
11 เล่ม 3-2553สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่
 สบ.2    บังคับ
11 เล่ม 4-2553สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่
 สบ.2    บังคับ
11 เล่ม 5-2553สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน
 สบ.2    บังคับ
11 เล่ม 101-2553สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป
 สบ.2    บังคับ
12-2530กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ
Asbestos cement flat sheets
สบ.1     ทั่วไป
13-2530กรดซัลฟิวริกสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
Sulphuric acid for use in lead-acid batteries
  สบ.3   ทั่วไป
14-2525โมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต
Monosodium L-glutamate
  สบ.3   ทั่วไป
15 เล่ม 1-2555ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ
Portland cement Part 1 Specification
สบ.1     บังคับ
15 เล่ม 2-2521ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 2 การทดสอบความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
Portland cement Part 2 Method of test for specific gravity of hydraulic cement
สบ.1      
15 เล่ม 3-2519ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 3 วิธีทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก โดยใช้แร่งขนาด 150 และ 75 ไมโครเมตร
Portland cement Part 3 Method of test for fineness of hydraulic cement by the 150 mm and 75 mm sieves
สบ.1      
15 เล่ม 4-2519ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 4 วิธีทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก โดยใช้แร่งขนาด 45 ไมโครเมตร
Portland cement Part 4 Method of test for fineness of hydraulic cement by the 45 mm sieve
สบ.1      
15 เล่ม 5-2519ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 5 วิธีทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยใช้เทอร์บิดิมิเตอร์
Portland cement Part 5 Method of test for fineness of Portland cement by the turbidimeter
สบ.1      
15 เล่ม 6-2521ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 6 วิธีทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยใช้เครื่องแอร์เพอร์มีอะบิลิตี
Portland cement Part 6 Method of test for fineness of Portland cement by air permeability apparatus
สบ.1      
15 เล่ม 7-2521ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 7 การทดสอบความร้อนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกกับน้ำ
Portland cement Part 7 Method of test for heat of hydration of hydraulic cement
สบ.1      
15 เล่ม 8-2514ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 8 ข้อกำหนดวิธีทดสอบจำนวนน้ำที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ความข้นเหลวปกติของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
Portland cement Part 8 Method of determination of water content in hydraulic cement
สบ.1      
15 เล่ม 9-2518ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 9 การหาระยะเวลาก่อตัวของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกโดยใช้เข็มแบบไวแคต
Portland cement Part 9 Method of test for time of setting of hydraulic cement by Vicat needles
สบ.1      
15 เล่ม 10-2518ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 10 การหาระยะเวลาก่อตัวของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกโดยใช้เข็มแบบกิลโมร์
Portland cement Part 10 Method of test for time of setting of hydraulic cement by Gillmore needles
สบ.1      
15 เล่ม 11-2521ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 11 การทดสอบหาการขยายตัวของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์โดยวิธีออโตเคลฟ
Portland cement Part 11 Method of test for autoclave expansion of Portland cement
สบ.1      
15 เล่ม 12-2532ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 12 วิธีทดสอบความต้านแรงอัดของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
Portland cement Part 12 Test method for compressive strength of hydraulic cement mortars
สบ.1      
15 เล่ม 13-2521ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 13 วิธีทดสอบหาปริมาณอากาศในมอร์ตาร์ของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
Portland cement Part 13 Method of test for air content of hydraulic cement mortar
สบ.1      
15 เล่ม 14-2520ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 14 การทดสอบการขยายตัวของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เนื่องจากซัลเฟต
Portland cement Part 14 Method of test for potential expansion of Portland cement mortars exposed to sulphate
สบ.1      
15 เล่ม 15-2519ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 15 วิธีทดสอบการก่อตัวผิดปกติของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (โดยใช้วิธีเพสต์)
Portland cement Part 15 Method of testing for false set of Portland cement by paste method
สบ.1      
15 เล่ม 16-2535ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 16 การชักตัวอย่างและการยอมรับปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
Portland cement Part 16 Standard methods of sampling and acceptance of hydraulic cement
สบ.1      
15 เล่ม 17-2516ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 17 การผสมมอร์ตาปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกด้วยเครื่องผสม
Portland cement Part 17 Method of mechanical mixing of hydraulic cement mortars
สบ.1      
15 เล่ม 18-2519ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 18 การวิเคราะห์ทางเคมีของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
Portland cement Part 18 Chemical analysis of hydraulic cement
สบ.1      
15 เล่ม 20-2521ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 20 การใช้วัสดุผสมเพิ่มในการทำปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
Portland cement Part 20 Method of test for processing additions for use in the manufacture of hydraulic cements
สบ.1      
15 เล่ม 21-2533ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 21 วิธีหาปริมาณแคลเซียมซัลเฟตอิสระในไฮเดรเทดมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
Portland cement Part 21 Determination of free calcium sulphate in hydrated Portland cement mortars
สบ.1      
16-2536แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก
Tinplate
สบ.1     ทั่วไป
17-2532ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
Unplasticized polyvinyl chloride pipes for drinking water services
  สบ.3   บังคับ
18-2529กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนลูกฟูก
Asbestos-cement corrugated sheets
สบ.1     ทั่วไป
19-2536น้ำสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
Water for storage batteries
  สบ.3   ทั่วไป
20-2543เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม
Steel bars for reinforced concrete : round bars
สบ.1     บังคับ
21-2515เครื่องเงิน
Silverware
  สบ.3   ทั่วไป
22-2539ผ้าขนหนู
Terry Towels
  สบ.3   ทั่วไป
23-2521บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
Ballast for fluorescent lamps
 สบ.2    บังคับ
24-2548เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย
Steel bars for reinforced concrete: deformed bars
สบ.1     บังคับ
25-2516ขั้วรับหลอดไฟฟ้า : แบบเขี้ยว
Lampholders: bayonet types
 สบ.2    ทั่วไป
27-2543ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
Liquefied petroleum gas containers
   สบ.4  บังคับ
28-2550สบู่ซักล้าง
Laundry soap
  สบ.3   ทั่วไป
29-2545สบู่ถูตัว
Toilet soap
  สบ.3   ทั่วไป
30-2542ไนทรัสออกไซด์ที่ใช้ในการแพทย์
Nitrous oxide for medical use
  สบ.3   บังคับ
30-2555ไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์
Medical nitrous oxide
  สบ.3   ทั่วไป
31-2516คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
General principles of labelling industrial products
  สบ.3    
32-2546วิธีทดสอบตะกั่วและแคดเมียมที่ละลายจากภาชนะเซรามิก ภาชนะเซรามิกแก้ว และภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร
Test method for the release of lead and cadmium from ceramic ware, glass-ceramic ware and glassware in contact with food
  สบ.3    
33-2531ขนาดกระดาษตัดสำหรับกระดาษพิมพ์และกระดาษเขียน
Trimmed sizes of printing and writing paper
  สบ.3    
34-2546ข้อปฏิบัติแนะนำระหว่างประเทศ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร
Recommened international code of practice general principles of food hygiene
  สบ.3    
35-2516ด้ายฝ้ายดิบ
Cotton yarn
  สบ.3   ทั่วไป
38-2531กระเบื้องดินเผาโมเสก
Mosaic tile
สบ.1     ทั่วไป
40-2527ผ้าใบ
Cotton canvas
  สบ.3   ทั่วไป
41-2554กรดซัลฟิวริกเข้มข้นและโอเลียมสำหรับอุตสาหกรรม
Concentrated sulphuric acid and oleums for industrial use
  สบ.3   ทั่วไป
42-2548แปรงสีฟัน
Toothbrushes
  สบ.3   ทั่วไป
43-2536ข้าวโพดฝักอ่อนในภาชนะบรรจุ
Canned baby corn
  สบ.3   ทั่วไป
44-2516น้ำมันรำสำหรับบริโภค
Rice bran oil
  สบ.3   ทั่วไป
45-2552ยาสีฟัน
Toothplates
  สบ.3   ทั่วไป
46-2516ผ้าปอบปลิน
Poplins
  สบ.3   ทั่วไป
47-2533น้ำมันและไขมันสำหรับบริโภค
Edible oils and fats
  สบ.3   ทั่วไป
48-2516น้ำนมข้นหวาน
Sweetened condensed milk
  สบ.3   ทั่วไป
49-2556ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไม่เจือและเกรนละเอียดด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
 
   สบ.4  ทั่วไป
50-2548เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก
Hot-dip zinc-coated cold-rolled steel coil, sheet and corrugated sheet
สบ.1     ทั่วไป
51-2530สับปะรดกระป๋อง
Canned pineapple
  สบ.3   บังคับ
52-2516ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
Tapioca products
  สบ.3   ทั่วไป
53-2548ไม้ขีดไฟ
Matches
  สบ.3   บังคับ
54-2516กระจกแผ่น
Ordinary sheet glass
สบ.1     ทั่วไป
55-2516เหล็กเส้นแบนและสี่เหลี่ยมจัตุรัส
Flat and square steel bars
สบ.1     ทั่วไป
56-2552น้ำตาลทราย
Sugar
  สบ.3   ทั่วไป
57-2533คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก
Hollow load-bearing concrete masonry units
สบ.1     ทั่วไป
58-2533คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก
Hollow non-load-bearing concrete masonry units
สบ.1     ทั่วไป
59-2516อิฐคอนกรีต
Concrete building brick
สบ.1     ทั่วไป
60-2516คอนกรีตบล๊อกเชิงตันรับน้ำหนัก
Solid load-bearing concrete masonry units
สบ.1     ทั่วไป
61-2517กำหนดสุขลักษณะสำหรับผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักกระป๋อง
Hygienic practice for canned fruit and vegetable products
  สบ.3    
62-2540กำหนดสุขลักษณะสำหรับผลไม้แห้ง
Code of hygienic practice for dried fruits
  สบ.3    
63-2523ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก
Filing cabinets
สบ.1     ทั่วไป
64-2517ตัวนำไฟฟ้าทองแดงรีดแข็งสำหรับสายส่งกำลังเหนือดิน
Hard drawn copper conductor for overhead lines
 สบ.2    ทั่วไป
65-2517ผ้าฝ้ายชีตติง
Cotton sheeting
  สบ.3   ทั่วไป
66-2525ผ้าลายสอง
Drills and twills
  สบ.3   ทั่วไป
67-2539ลิ้นจี่ในภาชนะบรรจุ
Canned lychee
  สบ.3   ทั่วไป
68-2531ลำใยในภาชนะบรรจุ
Canned longans
  สบ.3   ทั่วไป
69-2532ผักกาดดองในภาชนะบรรจุ
Mustard greens (leaf mustard) pickles
  สบ.3   ทั่วไป
70-2517ผักดองผสมบรรจุกระป๋อง
Canned mixed vegetables pickles
  สบ.3   ทั่วไป
71-2532ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
Galvanized wire
สบ.1     ทั่วไป
72-2527ถั่วลันเตากระป๋อง
Canned peas
  สบ.3   ทั่วไป
73-2517เห็ดฟางกระป๋อง
Canned straw mushroom
  สบ.3   ทั่วไป
74-2529ดินขาวสำหรับใช้ผสมทำกระดาษ
Paper filler clay
  สบ.3   ทั่วไป
75-2548ปุ๋ย
Fertilizers
  สบ.3   ทั่วไป
76-2517ลวดหนามเคลือบสังกะสี
Galvanized barbed wires
สบ.1     ทั่วไป
77-2545อิฐก่อสร้างสามัญ
Building bricks
สบ.1     ทั่วไป
78-2549ผงซักฟอก
Laundry detergent powder
  สบ.3   บังคับ
79-2529กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนคู่
Asbestos - cement asymmetrical section corrugated sheets
สบ.1     ทั่วไป
80-2550ปูนซีเมนต์ผสม
Mixed cements
สบ.1     ทั่วไป
81-2548ท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน
Asbestos cement pressure pipes
สบ.1     ทั่วไป
82-2552ลวดทองแดงกลมเคลือบพอลิไวนิลฟอร์มัล
Polyvinyl formal enamelled round copper wires
 สบ.2    ทั่วไป
83-2527น้ำส้มสายชู
Vinegar
  สบ.3   ทั่วไป
84-2552ชอล์กสำหรับกระดานดำ
Chalk for blackboard
  สบ.3   ทั่วไป
85-2548ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน
Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors
 สบ.2    บังคับ
87-2521สีและสัญลักษณ์สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางการแพทย์
Identification colours and marking for medical gas cylinders
  สบ.3    
88-2517สีและสัญลักษณ์สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม
Identification colours and marking for industrial gas cylinders
  สบ.3    
89-2530ปลาซาร์ดีนกระป๋อง
Canned sardines
  สบ.3   ทั่วไป
90-2530กระป๋องโลหะสำหรับบรรจุอาหาร
Metal cans for foods and drinks
  สบ.3   ทั่วไป
92-2536พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งโต๊ะและติดผนัง
A.C. electric fans : table type and wall type
 สบ.2    ทั่วไป
93-2532แหนบแผ่นสำหรับรถยนต์และรถพ่วง
Leaf springs for automobiles and trailers
   สบ.4  ทั่วไป
95-2540ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง
Steel wires for prestressed concrete
สบ.1     บังคับ
96-2549แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 1 ทั่วไป
Primary batteries - Part 1 : general
 สบ.2     
97-2536ผ้าเบรกสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
Brake linings for automobiles and motorcycles
   สบ.4  ทั่วไป
98-2517ข้าวโพดครีมกระป๋อง
Canned sweet corn: cream style
  สบ.3   ทั่วไป
99-2549น้ำผลไม้ : น้ำส้ม
Fruit juice : orange juice
  สบ.3   ทั่วไป
100-2549น้ำผลไม้ : น้ำมะเขือเทศ
Fruit juice : tomato juice
  สบ.3   ทั่วไป
101-2549น้ำผลไม้ : น้ำองุ่น
Fruit juice : grape juice
  สบ.3   ทั่วไป
102-2528อิฐกลวงรับน้ำหนัก
Structural clay load-bearing tile
สบ.1     ทั่วไป
103-2528อิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก
Structural clay non-load-bearing tile
สบ.1     ทั่วไป
105-2539คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง (น้ำแข็งแห้ง)
Solid carbon dioxide (dry ice)
  สบ.3   ทั่วไป
107-2533เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง
Hollow structural steel sections
สบ.1     ทั่วไป
108-2517วิธีชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินผ้าเป็นผืนยาว
Sampling method and criteria for conformity for textile fabrics in piece form
  สบ.3    
109-2517วิธีชักตัวอย่างและการทดสอบวัสดุงานก่อซึ่งทำด้วยคอนกรีต
Sampling and testing concrete masonry units
สบ.1      
110-2517วิธีทดสอบการหดแห้งของคอนกรีตบล๊อก
Method of test for drying shrinkage of concrete block
สบ.1      
111-2538ผ้าถักวงกลม
Circular knitting fabrics
  สบ.3   ทั่วไป
112-2549น้ำผลไม้ : น้ำสับปะรด
Fruit Juice : pine juice
  สบ.3   ทั่วไป
113-2526ตะปูเหล็กหัวกลมแบน
Round mild steel wire nails
สบ.1     ทั่วไป
114-2526ตะปูเหล็กสำหรับใช้งานพิเศษ
Steel nails for special purposes
สบ.1     ทั่วไป
115-2529กุ้งเยือกแข็ง
Quick frozen shrimps or prawns
  สบ.3   ทั่วไป
117-2517สายไฟฟ้าแรงสูงสำหรับรถยนต์
High voltage cables for automobiles
 สบ.2    ทั่วไป
118-2522สายไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับรถยนต์
Low voltage cables for automobiles
 สบ.2    ทั่วไป
119-2517สายไฟฟ้าแรงสูงมีความต้านทานสำหรับรถยนต์
High voltage resistance cables for automobiles
 สบ.2    ทั่วไป
120-2540ผ้าห่มนอน
Blankets
  สบ.3   ทั่วไป
121 เล่ม 1-2518วิธีทดสอบสิ่งทอ : ความคงทนของสี เล่ม 1 ความคงทนของสีต่อแสง (แสงแดด)
Method of test for textiles Part 1 Colour fastness to light (daylight)
  สบ.3    
121 เล่ม 2-2552วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 2 ความคงทนของสีต่อแสงซีนอนอาร์ก
Standard test methods for textiles part 2 colour fastness to xenon arc light
  สบ.3    
121 เล่ม 3-2552วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 3 ความคงทนของสีต่อการซักด้วยสบู่ หรือ สบู่และโซดา
Standard test methods for textiles part 3 colour fastness to washing with soap or soap and soda
  สบ.3    
121 เล่ม 4-2552วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 4 ความคงทนของสีต่อเหงื่อ
Standard test methods for textiles part 4 colour fastness to perspiration
  สบ.3    
121 เล่ม 5-2552วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 5 ความคงทนของสีต่อการขัดถู
Standard test methods for textiles part 5 colour fastness to rubbing
  สบ.3    
121 เล่ม 6-2552วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 6 ขนาดเส้นด้าย
Standard test methods for textiles part 6 determination of linear density of yarn
  สบ.3    
121 เล่ม 7-2552วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 7 เกลียวของเส้นด้าย
Standard test methods for textiles Part 7 twist in yarns
  สบ.3    
121 เล่ม 8-2553วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 8 แรงดึงและการยืดที่ทำให้เส้นด้ายขาด
Standard test methods for textiles part 8 yarns from packages-determination of single-end breaking force and elongation at break
  สบ.3    
121 เล่ม 9-2552วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 9 แรงดึงสูงสุดและการยืดของผ้าที่แรงดึงสูงสุด โดยวิธีดึงเต็มหน้ากว้างของชิ้นทดสอบ
Standard test methods for textiles Part 9 tensile properties of fabrics-determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method
  สบ.3    
121 เล่ม 10-2553วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 10 ความกว้างของผ้า
Standard test methods for textiles part 10 determination of fabric width
  สบ.3    
121 เล่ม 11-2553วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 11 ความยาวของผ้า
Standard test methods for textiles Part 11 determination of fabric length
  สบ.3    
121 เล่ม 12-2553วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 12 มวลของผ้าต่อหน่วยความยาว และมวลของผ้าต่อหน่วยพื้นที่
Standard test methods for textiles part 12 woven fabrics-determination of mass per unit length and mass per unit area
  สบ.3    
121 เล่ม 13-2553วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 13 จำนวนเส้นด้ายต่อหนึ่งหน่วยความยาวของผ้าทอ
Standard test methods for textiles part 13 woven fabrics-determination of number of threads per unit length
  สบ.3    
121 เล่ม 14-2552วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 14 การประเมินการเปลี่ยนสีและการเปื้อนสี โดยใช้เกรย์สเกลและเครื่องมือ
Standard test methods for textiles part 14 grey scale and instrumental assessment of colour change and staining
  สบ.3    
121 เล่ม 15-2554วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 15 ชนิดเส้นใย
Standard test methods for textiles part 15 identification of fibers
  สบ.3    
121 เล่ม 16-2553วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 16 แรงดึงสูงสุดของผ้าโดยวิธีแกรบ
Standard test methods for textiles part 16 tensile properties of fabrics determination of maximum force using the grab method
  สบ.3    
121 เล่ม 17-2553วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 17 แรงฉีกขาดของผ้าทอโดยใช้เครื่องทดสอบแรงดึงชนิดอัตรายืดตัวคงที่
Standard test methods for textiles Part 17 determination of tear force of fabrics using constant rate of extension testing machine
  สบ.3    
121 เล่ม 18-2553วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 18 แรงฉีกขาดของผ้าทอโดยใช้เครื่องทดสอบแบบเอลเมนดอร์ฟ
Standard test methods for textiles Part 18 determination of tear force of fabrics using ballistic pendulum method (Elmendorf)
  สบ.3    
121 เล่ม 19-2553วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 19 ความทนแรงดันทะลุและระยะโป่งทะลุของผ้าโดยวิธีไฮดรอลิก
Standard test methods for textiles Part 19 bursting properties of fabrics determination of bursting strength and bursting distension using hydraulic method
  สบ.3    
121 เล่ม 20-2552วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 20 การเปลี่ยนแปลงขนาดของผ้าเมื่อแช่น้ำเย็น
Standard test methods for textiles Part 20 determination of dimensional changes of fabrics induced by cold--water immersion
  สบ.3    
121 เล่ม 21-2552วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 21 การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทำให้แห้ง
Standard test methods for textiles Part 21 determination of dimensional changes in washing and drying
  สบ.3    
121 เล่ม 22-2552วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 22 การต้านการเปียกน้ำของผิวผ้าโดยวิธีพ่นน้ำ
Standard test methods for textiles Part 22 resistance to surface wetting : spray test
  สบ.3    
121 เล่ม 23-2552วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 23 ความต้านน้ำซึมโดยใช้เครื่องทดสอบแบบความดันน้ำสถิต
Standard test methods for textiles Part 23 determination of resestance to water penetration-hydrostatic pressure test
  สบ.3    
121 เล่ม 24-2553วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 24 ความหนาของผ้า
Standard test methods for textiles Part 24 thickness of fabrics
  สบ.3    
121 เล่ม 25-2552วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 25 ความคงทนของสีต่อน้ำ
Standard test methods for textiles part 25 colour fastness to water
  สบ.3    
121 เล่ม 26-2552วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 26 ส่วนผสมของเส้นใย 2 ชนิด
Standard test methods for textiles part 26 binary mixtures of fibres
  สบ.3    
121 เล่ม 27-2552วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 27 แรงดึงตะเข็บของผ้าและวัสดุสิ่งทอ
Standard test methods for textiles part 27 seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles
  สบ.3    
121 เล่ม 28-2552วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 28 ความต้านทานการลื่นของเส้นด้ายในผ้าทอที่ตะเข็บ
Standard test methods for textiles part 28 determination of the slippage resistance of yarns at a seam in woven fabrics
  สบ.3    
121 เล่ม 29-2554วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 29 การประเมินการต้านแบคทีเรียของสิ่งทอ (วิธีเชิงคุณภาพ)
Standard test methods for textiles part 29 textile fabrics-assessment of antibacterial activity (qualitative method)
  สบ.3    
121 เล่ม 30-2554วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 30 การประเมินการต้านแบคทีเรียของสิ่งทอ (วิธีเชิงปริมาณ)
Standard test methods for textiles part 30 textile fabrics-assessment of antibacterial activity (quatitative method)
  สบ.3    
121 เล่ม 31-2553วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 31 การติดไฟของเสื้อผ้า
Standard test methods for textiles Part 31 flammability testing of clothing textiles
  สบ.3    
121 เล่ม 32-2556วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 32 ความเป็นกรด-ด่างของสารสกัดด้วยน้ำ
Standard test methods for textiles Part 32 determination of pH of aqueous extract
  สบ.3    
121 เล่ม 33-2556วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 33 ฟอร์แมลดีไฮด์อิสระและฟอร์แมลดีไฮด์จาการแยกสลายโดยวิธีสกัดด้วยน้ำ
Standard test methods for textiles Part 33 determination of formaldehyde (free and hydrolysed formaldehyde) - water extraction method
  สบ.3    
121 เล่ม 34-2556วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 34 การขึ้นขนและเม็ดที่ผิวผ้าโดยวิธีโมดิไฟด์มาร์ทินเดล
Standard test methods for textiles Part 34 determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling : modified martindale method
  สบ.3    
121 เล่ม 35-2556วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 35 ความคงทนของสีต่อการกดทับด้วยความร้อน
Standard test methods for textiles Part 35 colour fastness to hot pressing
  สบ.3    
122-2518ปริมาณตะกั่วจากของเด็กเล่นที่ทำด้วยปลาสติก
Lead content in plastic toys
  สบ.3    
123-2524กระติกหรือผลิตภัณฑ์แก้วสุญญากาศ
Vacuum vessels
  สบ.3   ทั่วไป
124-2518สายพานแบนส่งกำลัง
Flat rubber belt for power transmission
  สบ.3   ทั่วไป
125-2529ข้อต่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำภายในอาคาร
Asbestos cement joints for asbestos cement drainaged pipes
สบ.1     ทั่วไป
126-2548ข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน
Asbestos cement pressure couplings
สบ.1     ทั่วไป
127-2536พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งพื้น
A.C. electric fans: pedestal types
 สบ.2    ทั่วไป
128-2549ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ
Precast reinforced concrete drainage pipe
สบ.1     ทั่วไป
129-2530หมุดย้ำสำหรับงานทั่วไป
Rivets for general engineering purposes
สบ.1     ทั่วไป
130-2518ขนาดแฟ้มปก แฟ้มยึด และแฟ้มแขวน
Sizes of folders, files and suspended filing pockets
  สบ.3    
131-2523รองเท้าแตะฟองน้ำ
Rubber slippers
  สบ.3   ทั่วไป
132-2528รองเท้าผ้าใบ
Canvas shoes
  สบ.3   ทั่วไป
133-2556ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว
White portland cement
สบ.1     ทั่วไป
134-2531แผงไม้ปูพื้นโมเสก : ไม้สัก
Mosaic parquet panels: teak
สบ.1     ทั่วไป
135-2552ด้ายเย็บฝ้าย
Cotton sewing thread
  สบ.3   ทั่วไป
136-2539เงาะในภาชนะบรรจุ
Canned rambutan
  สบ.3   ทั่วไป
137-2518พรมปักปุย
Tufted carpets
  สบ.3   ทั่วไป
138-2535ลวดผูกเหล็ก
Steel binding wires
สบ.1     ทั่วไป
139-2530หนังพื้นชั้นใน
Insole leather
  สบ.3   ทั่วไป
140-2530หนังหน้ารองเท้าชนิดฟอกโครมทับฝาด
Chrome retan upper leather
  สบ.3   ทั่วไป
141-2518หน่อไม้ฝรั่งกระป๋อง
Canned asparagus
  สบ.3   ทั่วไป
142-2530ปลาทูนากระป๋อง
Canned tuna
  สบ.3   ทั่วไป
143-2518มาการีน
Margarine
  สบ.3   ทั่วไป
144-2518ผ้าใบทำจากฝ้ายสำหรับทำสายพาน
Cotton fabrics for rubber belt
  สบ.3   ทั่วไป
145-2549สมุดนักเรียน
School exercise book
  สบ.3   ทั่วไป
146-2556สายพานตัววีส่งกำลัง
Classical V-belts for power transmission
  สบ.3   ทั่วไป
147-2530สายพานลำเลียง
Conveyer belts
  สบ.3   ทั่วไป
149-2550เชลแล็กวาร์นิช
Shellac varnishes
  สบ.3   ทั่วไป
150-2549โซเดียมไฮดรอกไซด์ประเภทอุตสาหกรรม
Sodium hydroxide for industrial use
  สบ.3   ทั่วไป
151-2539การใช้และการซ่อมบำรุงถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
Use and maintenance of liquefied petroleum gas containers
   สบ.4   
152-2555เครื่องสำอาง : ข้อกำหนดทั่วไป
Cosmetics: General specification
  สบ.3    
153-2540อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก
Structural clay non-load-bearing screen tiles
สบ.1     ทั่วไป
154-2518อิฐกลวงทำพื้น
Structural hollow clay floor tiles
สบ.1     ทั่วไป
155-2532น้ำหวานเข้มข้น
Flavoured syrup
  สบ.3   ทั่วไป
156-2518พิวเตอร์
Pewter
  สบ.3   ทั่วไป
158-2518กระเบื้องดินเผามุงหลังคา
Clay plain roofing tiles
สบ.1     ทั่วไป
159-2518เกลียวเมตริกไอเอสโอสำหรับงานทั่วไป และขนาดที่เลือกสำหรับหมุดเกลียว สลักเกลียว และแป้นเกลียว
General purpose ISO metric screw threads and selected sizes for screws, bolts and nuts
   สบ.4   
160-2528วิธีชักตัวอย่างและทดสอบหนังฟอก
Methods of sampling and testing for leather
  สบ.3    
161-2518วิธีชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินเส้นด้ายและเชือกเส้นเล็ก
Sampling method and criteria for conformity for yarns and cordages
  สบ.3    
162-2541แชมพู
Shampoo
  สบ.3   ทั่วไป
163-2535ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำอบอ่อน
Annealed low carbon steel wires
สบ.1     ทั่วไป
165-2554สารส้ม
Aluminium sulphate, potash alum and ammonium alum
  สบ.3   ทั่วไป
166-2549เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์
Plugs and socket-outlets for household and similar purposes : plugs and socket-outlets with rated voltage not exceeding 250 V
 สบ.2    ทั่วไป
167-2528อิฐประดับคัลเซียมซิลิเกตหรืออิฐปูนขาวทราย
Calcium silicate face bricks or sand-lime bricks
สบ.1     ทั่วไป
168-2546อิฐประดับ
Facing bricks
สบ.1     ทั่วไป
169-2519อิฐกลวงประดับ
Structural clay facing tiles
สบ.1     ทั่วไป
170-2550กระดาษเหนียว
Kraft paper
  สบ.3   ทั่วไป
171-2530สมบัติทางกลของสลักเกลียว หมุดเกลียว และสลักเกลียวสองข้าง
Mechanical properties of bolts, screws and studs
   สบ.4   
172-2530กาวยางมะตอยสำหรับกระเบื้องพีวีซีใยหินปูพื้น
Asphalt adhesive for PVC asbestos floor tiles
  สบ.3   ทั่วไป
173-2529ยางฟองน้ำลาเทกซ์
Latex foam rubbers
  สบ.3   ทั่วไป
174-2552ลวดทองแดงกลมเคลือบพอลิยูรีเทน
Polyurethane enamelled round copper wires
 สบ.2    ทั่วไป
175-2529ไนโตรเจน
Nitrogen for industrial use
  สบ.3   ทั่วไป
176-2533น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับบริโภค
Edible soya bean oil
  สบ.3   ทั่วไป
177-2519น้ำมันเมล็ดฝ้ายสำหรับบริโภค
Edible cottonseed oil
  สบ.3   ทั่วไป
178-2549แผ่นไม้อัด
Veneer plywood
สบ.1     ทั่วไป
179-2540ผ้าไหม
Silk fabric
  สบ.3   ทั่วไป
180-2532แผ่นใยไม้อัดแข็ง
Fibreboards: hard fibreboards (hardboards)
สบ.1     ทั่วไป
181-2530กาวโพลิไวนิลอะซีเทตอิมัลชัน
Polyvinyl acetate emulsion adhesives
  สบ.3   ทั่วไป
182-2545สำลีที่ใช้ในการแพทย์
Absorbent cotton wool for medical purposes
  สบ.3   ทั่วไป
183-2547โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
Glow starters for fluorescent lamps
 สบ.2    บังคับ
184-2527หนังซับใน
Lining leather
  สบ.3   ทั่วไป
185-2527หนังพื้นรองเท้า
Sole leather
  สบ.3   ทั่วไป
186-2529หนังหน้ารองเท้าชนิดฟอกโครม
Full-chrome upper leather
  สบ.3   ทั่วไป
187-2519น้ำผลไม้สควอช
Fruit squashes
  สบ.3   ทั่วไป
188-2547ปูนยิปซัมสำหรับการก่อสร้าง
Gypsum plaster for building purpose
สบ.1     ทั่วไป
189-2519ท่อดินเผาเคลือบระบายน้ำโสโครก
Glazed vitrified clay sewer pipes
สบ.1     ทั่วไป
190-2519นมแปลงไขมัน
Filled milk
  สบ.3   ทั่วไป
191-2531ตัวเก็บประจุสำหรับใช้ในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซ์และหลอดปล่อยประจุอื่น
Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits
 สบ.2    ทั่วไป
192-2549บานประตูแผ่นไม้ประกอบ
สบ.1     ทั่วไป
193-2519ไม้ปูพื้นลิ้นร่องรอบตัวหน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า
Solid wood parquet strips with rectangular face
สบ.1     ทั่วไป
194-2535ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
Ordinary low carbon steel wires
สบ.1     ทั่วไป
195-2536วิธีทดสอบกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์
Test methods for automobile safety glasses
   สบ.4   
196-2536กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกหลายชั้น
Automobile safety glasses: laminated glass
   สบ.4  บังคับ
197-2536กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกเทมเปอร์
Automobile safety glasses: tempered glass
   สบ.4  บังคับ
198-2536กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกโซนเทมเปอร์
Automobile safety glasses: zone tempered glass
   สบ.4  บังคับ
199-2534ซิป
Slide fasteners
  สบ.3   ทั่วไป
200-2536ลวดเสียบกระดาษ
Paper-clips
  สบ.3   ทั่วไป
201-2520รูที่มีระยะเว้นบวกสำหรับชิ้นส่วนรูปทรงกระบอก
Clearance holes for cylindrical parts
   สบ.4   
202 เล่ม 1-2548ปูนไลม์ เล่ม 1 บทนิยามเกี่ยวกับปูนไลม์และหินปูน
Lime Part 1 : Definitions of terms relating to lime and limestone
สบ.1      
202 เล่ม 2-2547ปูนไลม์ เล่ม 2 วิธีปฏิบัติในการชักตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปูนไลม์และผลิตภัณฑ์หินปูน
Lime Part 2 : Standard practice for sampling and sample preparation of lime and limestone products
สบ.1      
203-2520น้ำมันมะพร้าว
Coconut oil
  สบ.3   ทั่วไป
204-2527หนังดิบ
Cattle hides
  สบ.3   ทั่วไป
205-2530พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดแขวนเพดาน
A.C. electric ceiling type fans
 สบ.2    ทั่วไป
206-2520หมุดย้ำเหล็กสำหรับหม้อน้ำและเรือเดินทะเล
Rivets for boiler and marine
สบ.1     ทั่วไป
207-2530คลอรีนเหลว
Liquid chlorine
  สบ.3   ทั่วไป
208-2521ลวดตาข่ายเคลือบสังกะสี
Galvanized wire netting
สบ.1     ทั่วไป
209-2532เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย
Electric stoves: open type heating elements
 สบ.2    ทั่วไป
210-2520วิธีเขียนแบบทั่วไป : ทางเครื่องกล
Drawing practice: mechanics
   สบ.4   
210 เล่ม 2-2525การเขียนแบบทางเครื่องกล เล่ม 2 ภาพเฟือง
Mechanical drawings Part 2 Representation of gears
   สบ.4   
210 เล่ม 3-2525การเขียนแบบทางเครื่องกล เล่ม 3 ภาพสปริง
Mechanical drawings Part 3 Representation of springs
   สบ.4   
210 เล่ม 4-2525การเขียนแบบทางเครื่องกล เล่ม 4 สัญลักษณ์การเชื่อม
Mechanical drawings Part 4 Symbolic representation of welds
   สบ.4   
210 เล่ม 5-2526การเขียนแบบทางเครื่องกล เล่ม 5 วิธีระบุความหยาบละเอียดของผิวงานในแบบ
Mechanical drawings Part 5 Method of indicating surface texture on drawings
   สบ.4   
210 เล่ม 6-2529การเขียนแบบทางเครื่องกล เล่ม 6 การกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต : สัญลักษณ์และการระบุในแบบ
Mechanical drawings Part 6 Geometrical tolerancing : symbols and indications on drawings
   สบ.4   
210 เล่ม 7-2529การเขียนแบบทางเครื่องกล เล่ม 7 การกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต : สัดส่วนและมิติของสัญลักษณ์
Mechanical drawings Part 7 Geometrical tolerancing : proportions and dimensions of symbols
   สบ.4   
210 เล่ม 8-2529การเขียนแบบทางเครื่องกล เล่ม 8 การกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต : เดตัมและระบบเดตัม
Mechanical drawings Part 8 Geometrical tolerancing : datums and datum-systems
   สบ.4   
210 เล่ม 9-2529การเขียนแบบทางเครื่องกล เล่ม 9 การกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต : หลักการวัสดุสูงสุด
Mechanical drawings Part 9 Geometrical tolerancing : maximum material principle
   สบ.4   
212-2520ผ้าคลัตช์สำหรับรถยนต์
Clutch facings for automobiles
   สบ.4  ทั่วไป
213-2552คอนกรีตผสมเสร็จ
Standard for ready-mixed concrete
สบ.1     ทั่วไป
214-2530กระดาษชำระ
Toilet tissue
  สบ.3   ทั่วไป
215-2530กระดาษเช็ดหน้า
Facial tissue
  สบ.3   ทั่วไป
216-2524ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
Rigid PVC conduit for electrical wiring and telephone cable
  สบ.3   ทั่วไป
217-2556กรดไฮโดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรม
Hydrochloric acid for industrial use
  สบ.3   ทั่วไป
218-2520อะลูมิเนียมชุบผิว
Anodized aluminium
   สบ.4  ทั่วไป
219-2552แผ่นยิปซัม
Gypsum plasterboard
สบ.1     ทั่วไป
220-2536ผงขัด
Scouring powder compounds
  สบ.3   ทั่วไป
221-2541ซิงก์ออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป
Zinc oxide for general industrial use
  สบ.3   ทั่วไป
222-2539น้ำยาดัดผม
Hair-waving preparations
  สบ.3   ทั่วไป
223-2543วัสดุจำพวกปูนไลม์เกษตรกรรม
Agricultural Liming Materials
สบ.1     ทั่วไป
224-2533ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ
Precast non-reinforced concrete drainage pipes
สบ.1     ทั่วไป
225-2542ไฮโปคลอไรต์
Hypochlorite
  สบ.3   ทั่วไป
226-2552ลวดทองแดงกลมตันเคลือบพอลิเอสเตอร์
Polyester enamelled round copper wires
 สบ.2    ทั่วไป
227-2525ลูกถ้วยล้อ : ปอร์ซเลน
Spool-type porcelain insulators
 สบ.2    ทั่วไป
228-2541แถบกาวเซลโลเฟน
Tape pressure-sensitive adhesive cellophane
  สบ.3   ทั่วไป
229-2540อะเซทิลีน
Dissolved acetylene
  สบ.3   ทั่วไป
230-2550หน่วยเอสไอและข้อแนะนำการใช้พหุคูณรวมทั้งการใช้หน่วยอื่น
SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units
  สบ.3    
231-2528หัวเทียน
Spark plugs
   สบ.4  ทั่วไป
232-2527หนังเฟอร์นิเจอร์
Upholstery leather
  สบ.3   ทั่วไป
233-2520ผลิตภัณฑ์ครั่ง
Lac products
  สบ.3   ทั่วไป
234-2548ลิปสติก
Lipsticks
  สบ.3   ทั่วไป
235 เล่ม 1-2556ปริมาณและหน่วย เล่ม 1 : ทั่วไป
Quantities and units Part 1 : General
  สบ.3    
235 เล่ม 2-2555ปริมาณและหน่วย เล่ม 2 : เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับใช้ในทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยี
Quantities and units Part 2 : mathematical sings and symbols to be used in the natural sciences and technology
  สบ.3    
235 เล่ม 3-2554ปริมาณและหน่วย เล่ม 3 : ปริภูมิและเวลา
Quantities and units - Part 3 : space and time
  สบ.3    
235 เล่ม 4-2554ปริมาณและหน่วย เล่ม 4: กลศาสตร์
Quantities and units - part 4 : mechanics
  สบ.3    
235 เล่ม 5-2554ปริมาณและหน่วย เล่ม 5 : เทอร์โมไดนามิกส์
Quantities and units- part 5 : thermodynamics
  สบ.3    
235 เล่ม 6-2554ปริมาณและหน่วย เล่ม 6 : แม่เหล็กไฟฟ้า
Quantities and units- part 6 : electromagnetism
  สบ.3    
235 เล่ม 7-2555ปริมาณและหน่วย เล่ม 7 : แสง
Quantities and units Part 7 : light
  สบ.3    
235 เล่ม 8-2554ปริมาณและหน่วย เล่ม 8 : สวนศาสตร์
Quantities and units- part 8 : acoustics
  สบ.3    
235 เล่ม 9-2556ปริมาณและหน่วย เล่ม 9 : เคมีเชิงฟิสิกส์และฟิสิกส์โมเลกุล
Quantities and units Part 9 : Physical chemistry and molecular physics
  สบ.3    
235 เล่ม 10-2528ปริมาณและหน่วยต่าง ๆ ทางกายภาพ เล่ม 10 ปริมาณและหน่วยของปฏิกิริยานิวเคลียร์และการแผ่รังสีที่ทำให้เกิดไอออนได้
Physical quantities and their units Part 10 Quantities and units of nuclear reactions and ionizing radiations
  สบ.3    
235 เล่ม 10-2556ปริมาณและหน่วย เล่ม 10 : ฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์
Quantities and units Part 10 : atomic and nuclear physics
  สบ.3    
235 เล่ม 11-2556ปริมาณและหน่วย เล่ม 11 : เลขลักษณะเฉพาะ
Quantities and units Part 11 : Characteristic numbers
  สบ.3    
235 เล่ม 12-2556ปริมาณและหน่วย เล่ม 12 : ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
Quantities and units Part 12 : solid state physics
  สบ.3    
235 เล่ม 13-2555ปริมาณและหน่วย เล่ม 13 : วิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Quantities and units Part 13 : Information science and technology
  สบ.3    
235 เล่ม 14-2531นิยามศัพท์มาตรวิทยา
Basic and general terms in metrology
  สบ.3    
236-2548หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่
 สบ.2    ทั่วไป
237-2552แหวนยางสำหรับท่อน้ำ
Rubber ring for water pipe
  สบ.3   ทั่วไป
238-2520ถังน้ำเหล็กอาบสังกะสี
Galvanized mild steel water tanks
สบ.1     ทั่วไป
239-2530กระดาษเช็ดมือ
Paper towels
  สบ.3   ทั่วไป
240-2530กระดาษเช็ดปาก
Table napkins
  สบ.3   ทั่วไป
241-2543ปูนขาวสำหรับงานก่อสร้าง
Construction hydrated lime
สบ.1     ทั่วไป
242-2533ซอสพริก
Chili sauce
  สบ.3   ทั่วไป
243-2520วิธีชักตัวอย่างและทดสอบอิฐและอิฐกลวง
Method of sampling and testing brick and structural clay tile
สบ.1      
244 เล่ม 1-2520การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 1 การทดสอบความแข็งวิกเกอร์สสำหรับเหล็กกล้า
Methods of test for iron and steel Part 1 Vickers hardness test for steel
สบ.1      
244 เล่ม 2-2520การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 2 การทดสอบความแข็งบริเนลล์สำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
Methods of test for iron and steel Part 2 Brinell hardness test for steel and cast iron
สบ.1      
244 เล่ม 3-2520การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 3 การทดสอบความแข็งรอกเวลล์สำหรับเหล็กกล้า สเกล B และ C
Methods of test for iron and steel Part 3 Rockwell hardness test for steel (B and C scales)
สบ.1      
244 เล่ม 4-2525การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 4 การทดสอบเหล็กกล้าโดยการดึง (ทั่วไป)
Methods of test for iron and steel Part 4 Tensile testing of steel (general)
สบ.1      
244 เล่ม 5-2525การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 5 การทดสอบเหล็กกล้าแผ่นบางโดยการดึง
Methods of test for iron and steel Part 5 Tensile testing of steel sheet and strip
สบ.1      
244 เล่ม 6-2525การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 6 การทดสอบท่อเหล็กกล้าโดยการดึง
Methods of test for iron and steel Part 6 Tensile testing of steel tube
สบ.1      
244 เล่ม 7-2525การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 7 การทดสอบลวดเหล็กกล้าโดยการดึง
Methods of test for iron and steel Part 7 Tensile testing of steel wire
สบ.1      
244 เล่ม 8-2522การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 8 การทดสอบการกระแทกชาร์ปีสำหรับเหล็กกล้ารอยบากรูป U
Methods of test for iron and steel Part 8 Charpy impact test (U-Notch) for steel
สบ.1      
244 เล่ม 9-2522การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 9 การทดสอบการกระแทกอิซอดสำหรับเหล็กกล้า
Methods of test for iron and steel Part 9 Izod impact test for steel
สบ.1      
244 เล่ม 10-2524การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 10 การทดสอบความแข็งรอกเวลล์ สเกล A
Methods of test for iron and steel Part 10 Rockwell hardness test (scale A)
สบ.1      
244 เล่ม 11-2525การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 11 การทดสอบเหล็กกล้าโดยการดัดโค้ง (ทั่วไป)
Methods of test for iron and steel Part 11 Bend test for steel (general)
สบ.1      
244 เล่ม 12-2525การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 12 การทดสอบเหล็กกล้าแผ่นบางและแผ่นแถบโดยการดัดโค้ง
Methods of test for iron and steel Part 12 Bend test for steel sheet and strip
สบ.1      
244 เล่ม 13-2525การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 13 การทดสอบท่อเหล็กกล้าโดยการดัดโค้ง
Methods of test for iron and steel Part 13 Bend test on steel tube
สบ.1      
244 เล่ม 14-2525การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 14 การทดสอบเหล็กกล้าแผ่นบางและแผ่นแถบโดยการดัดโค้งแบบดัดกลับ
Methods of test for iron and steel Part 14 Reverse bend test for steel sheet and strip
สบ.1      
244 เล่ม 15-2525การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 15 การทดสอบลวดเหล็กกล้าโดยการดัดโค้งแบบดัดกลับ
Methods of test for iron and steel Part 15 Reverse bend test for steel wire
สบ.1      
244 เล่ม 16-2525การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 16 การทดสอบลวดเหล็กกล้าโดยการบิด
Methods of test for iron and steel Part 16 Torsion testing of steel wire
สบ.1      
245-2520ไฟฉาย
Flashlights
 สบ.2    ทั่วไป
246-2539มะเขือเทศในภาชนะบรรจุ
Canned tomatoes
  สบ.3   ทั่วไป
247-2552ด้ายเย็บพอลิเอสเทอร์
Polyester sewing thread
  สบ.3   ทั่วไป
248-2531ราวเหล็กลูกฟูกกันรถสำหรับทางหลวง
Corrugated sheet steel beams for highway guardrail
สบ.1     ทั่วไป
249-2540ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียวต่อด้วยเกลียว
Malleable cast iron threaded pipe fittings
สบ.1     ทั่วไป
251-2554ผ้าโปร่งดูดซึม ผ้าพันแผล และผ้าซับ
Absorbent gauze, gauze bandages and gauze pads
  สบ.3   ทั่วไป
252-2521น้ำซีอิ๊ว
Soy sauce
  สบ.3   ทั่วไป
253-2521แหและอวน : ไนลอนและโพลิเอทิลีน
Fishing net: nylon and polyethylene
  สบ.3   ทั่วไป
254-2529โครงรถจักรยาน
Bicycle frames
   สบ.4  ทั่วไป
255-2521กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายของถังก๊าซ
Safety relief device for gas cylinder
   สบ.4  ทั่วไป
256-2540ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสำหรับงานประปา
Cast iron metal-seated gate valves for water services
สบ.1     ทั่วไป
257-2549น้ำบริโภค
Drinking water
  สบ.3   ทั่วไป
257 เล่ม 2-2521น้ำบริโภค เล่ม 2 การวิเคราะห์และทดสอบ
Drinking water Part 2 Analysis and testing
  สบ.3    
258-2521แหวนรองแบบเรียบ
Plain washers
   สบ.4  ทั่วไป
259-2521แหวนรองแบบสปริง
Spring lock washers
   สบ.4  ทั่วไป
260-2521แหวนรองแบบฟัน
Toothed lock washers
   สบ.4  ทั่วไป
262-2521ขนาดกระดาษก่อนตัดริม
Untrimmed stock sizes of paper
  สบ.3    
263-2521แยม เยลลี และมาร์มาเลด
Jams, jellies and marmalades
  สบ.3   ทั่วไป
264-2521กุ้งกระป๋อง
Canned shrimps or prawns
  สบ.3   ทั่วไป
266-2543การทำรหัสสำหรับตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ
Marking codes for resistors and capacitors
 สบ.2     
267-2528วงล้อรถจักรยาน
Bicycle rims
   สบ.4  ทั่วไป
268-2521กลูโคสซีรัป
Glucose syrup
  สบ.3   ทั่วไป
269-2521เนื้อมะพร้าวแห้ง
Copra
  สบ.3   ทั่วไป
270-2521เดกซโตรสโมโนไฮเดรต
Dextrose monohydrate
  สบ.3   ทั่วไป
271-2548บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
Instant noodle
  สบ.3   ทั่วไป
272-2549สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป
Emulsion paints for general purposes
  สบ.3   ทั่วไป
273-2521อะซีโตน
Acetone
  สบ.3   ทั่วไป
274-2521แป้งมันสำปะหลัง
Tapioca flour/starch
  สบ.3   ทั่วไป
275-2521กากเนื้อมะพร้าวแห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
Coconut meal or copra meal or oilcake or pellets as livestock feed
  สบ.3   ทั่วไป
276-2532ท่อเหล็กกล้า
Steel pipes
สบ.1     ทั่วไป
277-2532ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี
Galvanized steel pipes
สบ.1     ทั่วไป
278-2521กระดาษเซลลูโลสวัดดิง
Cellulose wadding
  สบ.3   ทั่วไป
279-2525ลูกถ้วยก้านตรง : ปอร์ซเลน
Pin-type porcelain insulators
 สบ.2    ทั่วไป
280-2529ลูกถ้วยยึดโยง : ปอร์ซเลน
Strain-type porcelain insulators
 สบ.2    ทั่วไป
281-2532เกลียวท่อเหล็กกล้าสำหรับงานท่อน้ำและงานท่อทั่วไป
Steel pipe threads for water service and general purposes
   สบ.4   
282-2521คอร์นบีฟกระป๋อง
Canned corned beef
  สบ.3   ทั่วไป
283-2534กระดาษแข็งเพื่อการพิมพ์
Printing paperboard
  สบ.3   ทั่วไป
284-2530อะลูมิเนียมเจือหน้าตัดรูปต่าง ๆ
Aluminium alloy extruded solid and hollow shapes
สบ.1     ทั่วไป
285 เล่ม 1-2552วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 1 การชักตัวอย่าง
Standard test methods for paints, varnishes and related meterials part 1 : sampling
  สบ.3    
285 เล่ม 2-2553วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 2 การตรวจและการเตรียมตัวอย่างเพื่อการทดสอบ
Standard test methods for paints varnishes and related materials part 2 examination and preparation of samples for testing
  สบ.3    
285 เล่ม 3-2553วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 3 แผ่นทดสอบและการเตรียม
Standard test methods for paints varnishes and related materials part 3 standard panels for testing
  สบ.3    
285 เล่ม 4-2521วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 4 การเคลือบ
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 4 Application
  สบ.3    
285 เล่ม 5-2521วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 5 การหาความหนาของฟิล์ม
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 5 Determination of film thickness
  สบ.3    
285 เล่ม 6-2524วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 6 การหาสารที่ระเหยและสารที่ไม่ระเหย
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 6 Determination of volatile and non-volatile matter
  สบ.3    
285 เล่ม 7-2524วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 7 การหาความหนาแน่น
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 7 Determination of density
  สบ.3    
285 เล่ม 8-2524วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 8 การหาความละเอียด
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 8 Determination of fineness of grind
  สบ.3    
285 เล่ม 9-2524วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 9 การทดสอบการแห้งที่ผิวโดยใช้ลูกแก้ว
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 9 Surface-drying test - Ballotini method
  สบ.3    
285 เล่ม 10-2524วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 10 การทดสอบระยะเวลาเมื่อแห้งแข็ง
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 10 Hard-drying time
  สบ.3    
285 เล่ม 11-2524วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 11 ภาวะในภาชนะบรรจุ
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 11 Condition in container
  สบ.3    
285 เล่ม 12-2524วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 12 เสถียรภาพต่อการเก็บ
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 12 Storage stability
  สบ.3    
285 เล่ม 13-2524วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 13 การประเมินระดับการนอนก้นของสี
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 13 Evaluating degree of settling of paints
  สบ.3    
285 เล่ม 14-2524วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 14 การหาความหนืด
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 14 Determination of viscosity
  สบ.3    
285 เล่ม 15-2524วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 15 การเทียบสีด้วยตา
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 15 Visual comparison of the colour of paints
  สบ.3    
285 เล่ม 16-2524วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 16 การเปรียบเทียบอัตราส่วนความผิดแผกของสีประเภทเดียวกันที่มีสีเหมือนกัน
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 16 Comparison of contrast ratio of paints of the same type and colour
  สบ.3    
285 เล่ม 17-2524วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 17 การวัดความเงาของฟิล์มสีต่าง ๆ ยกเว้นสีบรอนซ์ที่ 20 60 และ 85 องศา
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 17 Measurement of specular gloss of non-metallic paint films at 20o, 60o and 85o
  สบ.3    
285 เล่ม 18-2525วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 18 ความคงทนต่อแสง
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 18 Light fastness
  สบ.3    
285 เล่ม 19-2525วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 19 ความทนทานต่อการดัดโค้ง
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 19 Bending resistance
  สบ.3    
285 เล่ม 20-2525วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 20 ความทนทานต่อการเช็ดล้าง
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 20 Washability
  สบ.3    
285 เล่ม 21-2525วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 21 ความทนทานต่อเชื้อรา
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 21 Resistance to mildew
  สบ.3    
285 เล่ม 22-2525วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 22 ความทนน้ำ
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 22 Resistance to water
  สบ.3    
285 เล่ม 23-2526วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 23 ความทนของเหลว
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 23 Resistance to liquids
  สบ.3    
285 เล่ม 24-2526วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 24 สมบัติในการใช้งาน
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 24 Working properties
  สบ.3    
285 เล่ม 25-2526วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 25 การหาปริมาณน้ำ
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 25 Determination of water
  สบ.3    
285 เล่ม 26-2526วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 26 ระยะเวลาขอบเปียก
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 26 Wet edge time
  สบ.3    
285 เล่ม 27-2526วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 27 การหาปริมาณตะกั่วในสี
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 27 Determination of lead in paint
  สบ.3    
285 เล่ม 28-2526วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 28 การหาปริมาณปรอทในสี
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 28 Determination of mercury in paint
  สบ.3    
285 เล่ม 29-2527วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 29 การหาจุดวาบไฟ
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 29 Determination of flashpoint
  สบ.3    
285 เล่ม 30-2527วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 30 เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 30 Reducibility and dilution stability
  สบ.3    
285 เล่ม 31-2527วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 31 การเกิดฝา
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 31 Skinning
  สบ.3    
285 เล่ม 32-2527วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 32 การทดสอบการขูดขีด
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 32 Scratch test
  สบ.3    
285 เล่ม 33-2527วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 33 การหาปริมาณโลหะอลูมิเนียม
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 33 Determination of aluminium metal content
  สบ.3    
285 เล่ม 34-2527วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 34 การหาปริมาณผงสี
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 34 Determination of pigment content
  สบ.3    
285 เล่ม 35-2527วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 35 การหาปริมาณตะกั่วแดงในผงสี
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 35 Analysis of red lead in pigments
  สบ.3    
285 เล่ม 36-2527วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 36 การหาปริมาณไอร์ออน (III) ออกไซด์ในผงสี
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 36 Analysis of iron (III) oxide in pigments
  สบ.3    
285 เล่ม 37-2527วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 37 การหาปริมาณซิงก์โครเมตและซิงก์ออกไซด์ในผงสี
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 37 Analysis of zinc chromate and zinc oxide in pigments
  สบ.3    
285 เล่ม 38-2527วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 38 การดูดซึม
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 38 Absorption test
  สบ.3    
285 เล่ม 39-2527วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 39 การทดสอบด้วยมีด
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 39 Knife test
  สบ.3    
285 เล่ม 40-2531วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 40 การหาสิ่งนำสีส่วนที่ไม่ระเหย
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 40 Determination of nonvolatile vehicle
  สบ.3    
285 เล่ม 41-2531วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 41 การหาผงหยาบและฝา
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 41 Determination of coarse Part icles and skin
  สบ.3    
285 เล่ม 42-2531วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 42 ความทนละอองน้ำเกลือพ่นต่อเนื่อง
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 42 Resistance to continuous salt spray
  สบ.3    
285 เล่ม 43-2531วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 43 ความทนความชื้นภายใต้การควบแน่นต่อเนื่อง
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 43 Resistance to humidity under continuous condensation
  สบ.3    
285 เล่ม 44-2531วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 44 ระยะเวลาการแห้งของสีจราจร
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 44 Non-pick-up time of traffic paint
  สบ.3    
285 เล่ม 45-2556นิยามศัพท์สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
Standard for terms and defintions of paints, varnishes and related materials
  สบ.3    
285 เล่ม 46-2539วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 46 ความทนแรงกระแทก
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 46 Impact resistance (resistance of organic coatings to the effects of rapid deformation)
  สบ.3    
285 เล่ม 47-2540วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 47 การกรีดเป็นตาราง
Test methods for paints, varnishes and related materials Part 47 Cross-cut test
  สบ.3    
285 เล่ม 48-2539วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 48 การวัดของเหลวโปร่งใส (สเกลสีการ์ดเนอร์)
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 48 Colour of transparent liquids (gardner colour scale)
  สบ.3    
285 เล่ม 49-2539วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 49 การวัดความหนือของของเหลวโปร่งใสโดยวิธีจับเวลาการเคลื่อนที่ของฟองอากาศ
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 49 Viscosity of transparent liquids by bubble, method time
  สบ.3    
285 เล่ม 50-2549วิธีทดสอบสี วาร์นิชและวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 50 ความติดแน่นโดยวิธีดึง
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 50 Adhesion pull off test
  สบ.3    
285 เล่ม 51-2549วิธีทดสอบสี วาร์นิชและวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 51 ความทนละอองน้ำเกลือ
Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 51 Resistance to neutral salt spray (FOG)
  สบ.3    
286-2521การทำภาพเครื่องหมายเพื่อการยกขนพัสดุหรือสินค้า : สัญลักษณ์ทั่วไป
Pictorial markings for handling of commodities or goods: general symbols
   สบ.4   
287-2533กระดาษพิมพ์และเขียน
Printing and writing paper
  สบ.3   ทั่วไป
288-2535น้ำมันปาล์มสำหรับบริโภค
Edible palm oil
  สบ.3   ทั่วไป
289-2521ลิ่มและร่องลิ่ม
Keys and keyways
สบ.1     ทั่วไป
290-2521ใบเลื่อยตัดโลหะ
Hacksaw blades
   สบ.4  ทั่วไป
291 เล่ม 1-2530สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 1 ผลิตภัณฑ์ขั้น A และ B
Hexagon head bolts : Producd grades A and B
   สบ.4  ทั่วไป
291 เล่ม 2-2530สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 2 ผลิตภัณฑ์ขั้น B (เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านปเส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์)
Hexagon head bolts : Product grade B (Shank diameter pitch diameter)
   สบ.4  ทั่วไป
291 เล่ม 3-2530สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 3 ผลิตภัณฑ์ขั้น C
Hexagon head bolts : Product grade C
   สบ.4  ทั่วไป
292-2522เนื้อปูกระป๋อง
Canned crab meat
  สบ.3   ทั่วไป
293-2541สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์
PVC-insulated aluminium cables
 สบ.2    บังคับ
294-2522เครื่องสำอาง : สิ่งปรุงพ่นแต่งผมชนิดแอโรซอล
Cosmetics: hair sprays, aerosol type
  สบ.3   ทั่วไป
295-2547ผ้าอนามัยใช้ภายนอก
Sanitary napkins
  สบ.3   ทั่วไป
296-2522บรรยากาศสำหรับปรับสภาพและทดสอบและอุณหภูมิอ้างอิงที่เป็นมาตรฐาน
Atmosphere for conditioning and testing, and standard reference temperature
  สบ.3    
297-2556พริกไทย
Pepper
  สบ.3   ทั่วไป
298-2556แผ่นอะคริลิกใช้งานทั่วไป : แผ่นหล่อขึ้นรูป
General purposes acrylic sheet : cast sheets
  สบ.3   ทั่วไป
299-2552ลวดทองแดงเคลือบพอลิเอสเตอร์อิไมด์
Polyesterimide enamelled round copper wires
 สบ.2    ทั่วไป
300-2531สลักโซ่ตีนตะขาบ
Track pins
   สบ.4  ทั่วไป
301-2531ปลอกสลักโซ่ตีนตะขาบ
Track bushings
   สบ.4  ทั่วไป
302-2531ข้อโซ่ตีนตะขาบ
Track links
   สบ.4  ทั่วไป
303-2548ทองรูปพรรณ
Gold ornaments
  สบ.3   ทั่วไป
304-2524เมนทอล
Menthol
  สบ.3   ทั่วไป
305-2522มะเขือเทศเข้มข้นในภาชนะบรรจุ
Canned tomato concentrates
  สบ.3   ทั่วไป
306-2541วงล้อรถจักรยานยนต์
Motorcycle spoke rims
   สบ.4  ทั่วไป
307-2522เดกซโตรสอันไฮดรัส
Dextrose anhydrous
  สบ.3   ทั่วไป
308-2555ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : ลวดกลม
Copper and copper alloys for general electrical purposes: round wire
 สบ.2    ทั่วไป
309-2556ยาจุดกันยุง
Mosquito coils and sticks
  สบ.3   ทั่วไป
310-2522ท่อเหล็กกล้าสำหรับทำรถจักรยาน
Steel tubes for bicycle purposes
สบ.1     ทั่วไป
311-2522ซี่ล้อรถจักรยาน
Bicycle spokes
   สบ.4  ทั่วไป
312-2522น้ำมันเปปเปอร์มินต์
Peppermint oil
  สบ.3   ทั่วไป
313-2531มุ้งลวดอะลูมิเนียมกันแมลง
Aluminium insect wire screening
สบ.1     ทั่วไป
314-2522การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินการตรวจรับตัวยึด
Sampling method and acceptance inspection of fasteners
สบ.1      
315-2548โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป
Instant rice porridge (congee)
  สบ.3   ทั่วไป
316-2537แคลเซียมคาร์ไบด์
Calcium carbide
  สบ.3   ทั่วไป
317-2522มือจับรถจักรยาน
Bicycle handles
   สบ.4  ทั่วไป
318-2552ปลาสเตอร์แบบม้วน : ผ้าเคลือบกาวซิงก์ออกไซค์
Roll plaster : zinc oxide fabric adhesive
  สบ.3   ทั่วไป
319 เล่ม 1-2551ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 1 ปูนสุก
Industrial lime Part 1 quicklime
สบ.1     ทั่วไป
319 เล่ม 2-2551ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 2 ปูนขาว
Industrial lime Part 2 hydrated lime
สบ.1     ทั่วไป
319 เล่ม 3-2551ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 3 ปูนหิน
Industrial lime Part 3 limestone
สบ.1     ทั่วไป
320-2522เนื้อมะพร้าวอบแห้ง
Desiccated coconut
  สบ.3   ทั่วไป
321-2530กระดาษทำลูกฟูก
Corrugating medium
  สบ.3   ทั่วไป
322-2522แท่งมีดเหล็กกล้าความเร็วสูง
High speed steel tool bits
   สบ.4  ทั่วไป
323-2522ปลาหมึกแห้งปรุงรส
Dried seasoned squid
  สบ.3   ทั่วไป
324-2522ซี่ล้อรถจักรยานยนต์
Motorcycle spokes
   สบ.4  ทั่วไป
325-2532อะลูมิเนียมเปลว
Aluminium foils
   สบ.4  ทั่วไป
326-2525ลูกถ้วยยึดสาย : ปอร์ซเลน
Porcelain wireholders
 สบ.2    ทั่วไป
327-2553สีเคลือบเงาแอลคีด
Alkyd gloss enamel
  สบ.3   ทั่วไป
328-2551สีอะลูมิเนียมรองพื้นสำหรับงานไม้
Aluminium priming paint for woodwork
  สบ.3   ทั่วไป
329-2542ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทกรดสำหรับกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก
Cleaning product for ceramic tile and sanitary wares, acid type
  สบ.3   ทั่วไป
330-2530มันสำปะหลังอัดเม็ดแข็ง
Hard tapioca pellet
  สบ.3   ทั่วไป
331-2523อะลูมิเนียมแผ่นหนาและแผ่นบาง
Aluminium and aluminium alloy plate and sheets
สบ.1     ทั่วไป
332-2537เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง
Dry chemical portable fire extinguishers
   สบ.4  บังคับ
333-2546คาร์บอนแบล็กสำหรับอุตสาหกรรมยาง
Carbon blacks used in rubber products
  สบ.3   ทั่วไป
334-2528โซ่รถจักรยานยนต์
Motorcycle chains
   สบ.4  ทั่วไป
335 เล่ม 1-2523วิธีวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา เล่ม 1 อาหารกระป๋อง
Methods for microbiological examination of canned food
  สบ.3    
336-2538กลีเซอรีนดิบ
Crude glycerine
  สบ.3   ทั่วไป
337-2545กลีเซอรีนบริสุทธิ์
Refined glycerine
  สบ.3   ทั่วไป
338 เล่ม 1-2530หมุดเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 1 ผลิตภัณฑ์ขั้น A และ B
Hexagon head screws : Product grades A and B
   สบ.4  ทั่วไป
338 เล่ม 2-2530หมุดเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 2 ผลิตภัณฑ์ขั้น C
Hexagon head screws : Product grade C
   สบ.4  ทั่วไป
339 เล่ม 1-2523เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเกลียวเมตริกไอเอสโอสำหรับงานทั่วไป เล่ม 1 หลักเกณฑ์และข้อมูลเบื้องต้น
Tolerances for ISO general purpose metric screw threads Part 1 Principles and Basic Data
   สบ.4   
339 เล่ม 2-2523เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเกลียวเมตริกไอเอสโอสำหรับงานทั่วไป เล่ม 2 ขีดจำกัดของขนาดสำหรับเกลียวในและเกลียวนอกคุณภาพปานกลาง
Tolerances for ISO general purpose metric screw threads Part 2 Limits of sizes for commercial bolt and nut thread-Medium quality
   สบ.4   
339 เล่ม 3-2523เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเกลียวเมตริกไอเอสโอสำหรับงานทั่วไป เล่ม 3 ความเบี่ยงเบนในการทำเกลียว
Tolerances for ISO general purpose metric screw threads Part 3 Deviations for constructional threads
   สบ.4   
339 เล่ม 4-2551เกลียวเมตริกสำหรับใช้งานทั่วไปตามมาตรฐานไอเอสโอ-เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เล่ม 4 ขีดจำกัดของขนาดสำหรับเกลียวนอกเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนเพื่อให้คู่กับเกลียวใน ซึ่งผ่านการกัดเกลียวแล้วมีตำแหน่งเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน H หรือ G หลังการเคลือบสังกะสี
ISO general purpose metric screw threads-tolerances-Part 4:Limits of sizes for internal screw threads to mate with hot-dip galvanized external screw threadsto mate with internal screw threads tapped with tolerance position H or G after galvanzing
   สบ.4   
339 เล่ม 5-2551เกลียวเมตริกสำหรับใช้งานทั่วไปตามมาตรฐานไอเอสโอ-เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เล่ม 5 ขีดจำกัดของขนาดสำหรับเกลียวในเพื่อให้คู่กับเกลียวนอกเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนซึ่งมีขนาดสูงสุดของตำแหน่งเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน h ก่อนการเคลือบสังกะสี
ISO general purpose metric screw threads-tolerances-Part 5:Limits of sizes for internal screw threads to mate with hot-dip galvanized external screw threads with maximum size of tolerance position h before galvanzing
   สบ.4   
340-2528ท่อไอเสียรถยนต์
Exhaust system for car, bus and truck
   สบ.4  ทั่วไป
341-2543ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์
Motorcycle exhaust muffler
   สบ.4  บังคับ
342-2523บังโคลนรถจักรยาน
Bicycle mudguards
   สบ.4  ทั่วไป
343-2523ก๊อกน้ำ
Water taps
สบ.1     ทั่วไป
344-2549ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์
Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
 สบ.2    บังคับ
345-2523ตู้เหล็กเก็บบัตรในสำนักงาน
Office steel card cabinets
สบ.1     ทั่วไป
346-2556ปากกาลูกลื่น
Ball point pens
  สบ.3   ทั่วไป
347-2556ไส้ปากกาลูกลื่น
Ball point pen refills
  สบ.3   ทั่วไป
348-2540เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ
Low carbon steel wire rods
สบ.1     บังคับ
349-2548เหล็กลวดคาร์บอนสูง
High carbon steel wire rods
สบ.1     ทั่วไป
350-2523กลูโคสซีรัปผง
Dried glucose syrup
  สบ.3   ทั่วไป
351-2527โซ่รถจักรยาน
Bicycle chains
   สบ.4  ทั่วไป
352-2523ตะเกียบหน้ารถจักรยาน
Bicycle front forks
   สบ.4  ทั่วไป
353-2532ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู
Office steel storage cabinets
สบ.1     ทั่วไป
354-2528ลูกถ้วยแขวน : ปอร์ซเลน
Suspension-type porcelain insulators
 สบ.2    ทั่วไป
355-2526ก้านเหล็กสำหรับลูกถ้วยก้านตรง
Ferrous pin for pin-type porcelain insulators
 สบ.2    ทั่วไป
356-2531น้ำมันเครื่อง
Internal combustion engine lubricating oil
  สบ.3   ทั่วไป
356 เล่ม 2-2541น้ำมันเครื่อง ( เล่ม2)
Internal combustion engine lubricating oil (Part2)
  สบ.3   ทั่วไป
357-2551สีรองพื้นสำหรับงานไม้
Priming paint for wood
  สบ.3   ทั่วไป
358-2551การใช้และการซ่อมบำรุงภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันแบบไม่มีตะเข็บ ความจุไม่เกิน 150 ลูกบาศก์เดซิเมตร
Use and maintenance of pressure seamless steel gas cylinder, capacity up to and including 150 cubic decimeter
   สบ.4   
359-2530ภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันแบบไม่มีตะเข็บ
Pressure gas cylinders, seamless type
   สบ.4  ทั่วไป
360-2530กาวเรซินสังเคราะห์ (พีโนลิกและอะมิโนปลาสติก) สำหรับไม้
Synthetic resin adhesives (phenolic and aminoplastic) for wood
  สบ.3   ทั่วไป
361-2524ยางประสานสำหรับแบตเตอรี่
Sealing compound for batteries
  สบ.3   ทั่วไป
362-2548ขวดยาแก้วบรรจุยาน้ำ
Glass bottles for liquid dosage form
  สบ.3   ทั่วไป
363-2524ขวดยาแก้วสำหรับบรรจุยาน้ำที่ใช้รับประทาน ขนาดระบุ 2 000 ถึง 4 000
Pharmaceutical glass bottles for oral liquid dosage form nominal size 2 000 and 4 000
  สบ.3   ทั่วไป
364-2524จานโซ่และขาจานโซ่รถจักรยาน
Bicycle chainwheels and cranks
   สบ.4  ทั่วไป
365-2532ตะกั่วบัดกรี : แท่ง
Soft solder bars and ingots
   สบ.4  ทั่วไป
366-2547เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
Electric irons : safety requirement
 สบ.2    บังคับ
367 เล่ม 1-2532ยางรถยนต์ เล่ม 1 สมรรถนะที่ต้องการและการทดสอบ
Automobile tyres Part I Performance and testing
   สบ.4  ทั่วไป
367 เล่ม 2-2532ยางรถยนต์ เล่ม 2 ขนาดและการรับน้ำหนัก
Automobile tyres Part II Dimensions and load capacity
   สบ.4   
368-2554หมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรม
Industrial protective helmets
  สบ.3   ทั่วไป
369-2539หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ
Protective helmets for vehicle users
  สบ.3   บังคับ
370-2552ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
Liquefied petroleum gas cylinders for internal combustion engine
   สบ.4  บังคับ
371-2530แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน
Cationic asphalt emulsion for road
  สบ.3   ทั่วไป
372-2541เงาะสอดไส้สับปะรดในภาชนะบรรจุ
Canned rambutan stuffed with pineapple
  สบ.3   ทั่วไป
373-2524แป้งสาลีชนิดทำเค้ก
Wheat flour: cake flour
  สบ.3   ทั่วไป
374-2524แป้งสาลีชนิดทำขนมปัง
Wheat flour: bread flour
  สบ.3   ทั่วไป
375-2524แป้งสาลีชนิดเอนกประสงค์
Wheat flour: general purpose flour
  สบ.3   ทั่วไป
376-2524หมุดเกลียวหัวจมหกเหลี่ยม : ผลิตภัณฑ์ขั้น A
Hexagon socket head cap screws: product grade A
   สบ.4  ทั่วไป
377-2524เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของสลักเกลียว หมุดเกลียว แป้นเกลียว และสลักเกลียวปล่อยสองข้าง
Tolerances for bolts, screws, nuts and studs
   สบ.4   
378-2531กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น
Concrete flooring tiles
สบ.1     ทั่วไป
379-2556กระเบื้องหินขัดชนิดสองชั้น
Dual -layer terrazzo tiles
สบ.1     ทั่วไป
380-2534ขนาดซองเอกสาร
Sizes of correspondence envelopes
  สบ.3    
381-2543หน้าจานเหล็กหล่อ
Cast iron flanges
สบ.1     ทั่วไป
382-2531ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นปีกผีเสื้อ
Cast iron: butterfly valves
สบ.1     ทั่วไป
383-2529ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นกันกลับชนิดแกว่ง
Cast iron check valves: swing type
สบ.1     ทั่วไป
384-2543หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
Power transformers
 สบ.2    ทั่วไป
385-2524เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังห้อง
Room air conditioners
   สบ.4  ทั่วไป
386-2531เทปใช้ในงานไฟฟ้า : พลาสติไซซ์โพลิไวนิลคลอไรด์
Pressure-sensitive adhesive tape for electrical purposes: plasticized polyvinyl chloride
  สบ.3   ทั่วไป
388-2534หม้อน้ำรถยนต์
Automobile radiators
   สบ.4  ทั่วไป
390-2552สีอะลูมิเนียม
Aluminium paints
  สบ.3   ทั่วไป
391-2524นมผง
Dried milk
  สบ.3   ทั่วไป
392-2529เคตชัปมะเขือเทศ
Tomato ketchup
  สบ.3   ทั่วไป
393-2548ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป
Instant rice soup
  สบ.3   ทั่วไป
394-2524กากน้ำตาลชนิดผลิตผลพลอยได้
Blackstrap molasses
  สบ.3   ทั่วไป
395-2524เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ
Precast reinforced concrete piles
สบ.1     ทั่วไป
396-2549เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ
Precast prestressed concrete piles
สบ.1     ทั่วไป
397-2524เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จแบบแรงเหวี่ยง
Reinforced spun concrete piles
สบ.1     ทั่วไป
398-2537เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง
Prestressed spun concrete piles
สบ.1     ทั่วไป
399-2524เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จขนาดสั้น
Precast reinforced concrete short piles
สบ.1     ทั่วไป
400-2549เส้นหมี่
Rice vermicelli
  สบ.3   ทั่วไป
401-2534สีรองพื้นซิงก์โครเมต
Zinc chromate primer
  สบ.3   ทั่วไป
402-2532แคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับอุตสาหกรรมยาง
Calcium carbonate for rubber industry
  สบ.3   ทั่วไป
403-2532แคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับอุตสาหกรรมสีและพลาสติก
Calcium carbonate for paint and plastic industries
  สบ.3   ทั่วไป
404-2540ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีตีเกลียว
Galvanized steel wire strands
สบ.1     ทั่วไป
405-2525หลักเกณฑ์การจัดทำคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว
General principles of manual for use and maintenance of portable fire extinguishers
   สบ.4   
406-2554อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือสำหรับจุดประสงค์ทางไฟฟ้า : คุณสมบัติทั่วไป
Aluminium and aluminium alloys for electrical purposes: general properties
 สบ.2     
407-2554อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือสำหรับจุดประสงค์ทางไฟฟ้า : เส้นกลม
Aluminium and aluminium alloys for electrical purposes: round rods
 สบ.2    ทั่วไป
408-2553ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง
Copper and copper alloys for general electrical purposes : rod and bar
 สบ.2    บังคับ
409-2525วิธีทดสอบความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีต
Test method for compressive strength of concrete specimens
สบ.1      
410-2525เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : ช้อน ส้อม และมีด
Stainless steel wares: spoons, forks and knives
  สบ.3   ทั่วไป
411-2525หมุดเกลียวหัวแบนผ่า
Slotted cheese (flat fillister) head screws
   สบ.4  ทั่วไป
412-2525หมุดเกลียวหัวจมแบนผ่า
Slotted countersunk (flat) head screws
   สบ.4  ทั่วไป
413-2525หมุดเกลียวหัวจมนูนผ่า
Slotted raised countersunk (oval) head screws
   สบ.4  ทั่วไป
414-2525หมุดเกลียวหัวกะทะผ่า
Slotted pan head screws
   สบ.4  ทั่วไป
415-2551สีจราจร
Traffic paint
  สบ.3   ทั่วไป
416-2548ฉนวนไฟฟ้า-การจัดประเภททางความร้อน
Electrical insulation - thermal classification
 สบ.2     
417-2548ขวดยาแก้วบรรจุยาเม็ด
Tablet bottles
  สบ.3   ทั่วไป
418-2525โซ่ส่งกำลัง
Transmission roller chains
   สบ.4  ทั่วไป
419-2525เกลียวสำหรับรถจักรยาน
Bicycle threads
   สบ.4   
420-2540ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง
Steel wires strands for prestressed concrete
สบ.1     บังคับ
421-2525ไม้แปรรูป : ข้อกำหนดทั่วไป
Sawn timber: general
สบ.1      
422-2530ไม้สักแปรรูป
Teak conversions
สบ.1     ทั่วไป
423-2530ไม้กระยาเลยแปรรูป
Sawn hardwood timber (nonteak)
สบ.1     ทั่วไป
424-2530ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป
Structural timber
สบ.1     ทั่วไป
425-2525สับปะรดเยือกแข็ง
Frozen pineapple
  สบ.3   ทั่วไป
426-2525ผ้าใบไวนิลอนชนิดเคลือบพีวีซี
PVC coated vinylon fabric
  สบ.3   ทั่วไป
427-2531ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ
Electrically welded steel water pipe
สบ.1     ทั่วไป
428-2525ปลาหมึกเยือกแข็ง
Frozen cuttle fish, squid and octopus
  สบ.3   ทั่วไป
429-2548น้ำพริกแกงและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
Curry paste and seasoning paste
  สบ.3   ทั่วไป
430-2525หอยลายกระป๋อง
Canned baby clam
  สบ.3   ทั่วไป
431-2529ประตูน้ำทองแดงเจือแบบลิ้นยก
Copper alloy gate valves
สบ.1     ทั่วไป
432-2529ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบลิ้นยกสำหรับใช้งานทั่วไป
Cast iron gate valves for general purposes
สบ.1     ทั่วไป
433-2539โซเดียมซิลิเคตเหลวสำหรับงานอุตสาหกรรม
Liquid sodium silicates for industry
  สบ.3   ทั่วไป
434-2525ปลาหมึกกระป๋อง
Canned squid, cuttlefish and octopus
  สบ.3   ทั่วไป
435-2548ถังเก็บน้ำพลาสติกเสริมใยแก้ว
Glassfibre reinforced plastics water tanks
  สบ.3   ทั่วไป
436-2525ตู้เหล็กเก็บบัตรดัชนี
Steel index card cabinets
สบ.1     ทั่วไป
437-2529ตู้นิรภัยกันไฟแบบประตู
Fire resistance safes: door type
สบ.1     ทั่วไป
438-2556ถุงเท้าใช้งานทั่วไป
General purpose sock
  สบ.3   ทั่วไป
439-2556ถุงเท้านักเรียน
School socks
  สบ.3   ทั่วไป
440 เล่ม 1-2541การเขียนแบบก่อสร้าง เล่ม 1 ทั่วไป
Construction drawing practice Part 1 general
สบ.1      
440 เล่ม 2-2526การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง เล่ม 2 งานโครงสร้างโลหะ
Architectural and building drawings Part 2 Structural metal work
สบ.1      
440 เล่ม 3-2532การเขียนแบบก่อสร้าง เล่ม 3 เหล็กเสริมคอนกรีต
Construction drawing practice Part 3 concrete reinforcement
สบ.1      
441-2525แผ่นฟางอัด
Compressed straw building board
สบ.1     ทั่วไป
442-2525แผ่นฝอยไม้ซีเมนต์อัดชนิดใช้งานทั่วไป
Wood wool cement board
สบ.1     ทั่วไป
443-2556ผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นโรยตัว
Body powder product
  สบ.3   ทั่วไป
444-2549วุ้นเส้น
Bean vermicelli
  สบ.3   ทั่วไป
445-2530คอนกรีตบล็อกกลวงสำหรับพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
Hollow concrete blocks for concrete composite floors
สบ.1     ทั่วไป
446 เล่ม 1-2525แผนภาพ แผนภูมิ และตาราง เล่ม 1 บทนิยามและการจัดจำพวก
Diagrams, charts, tables Part 1 Definitions and classification
 สบ.2     
446 เล่ม 2-2525แผนภาพ แผนภูมิ และตาราง เล่ม 2 การระบุรายการ
Diagrams, charts, tables Part 2 Item designation
 สบ.2     
446 เล่ม 3-2526แผนภาพ แผนภูมิ และตาราง เล่ม 3 ข้อแนะนำทั่วไปสำหรับการเขียนแผนภาพ
Diagrams, charts, tables Part 3 General recommendations for the preparation of diagrams
 สบ.2     
446 เล่ม 4-2532แผนภาพ แผนภูมิ และตาราง เล่ม 4 ข้อแนะนำสำหรับการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า
Diagrams, charts, tables Part 4 Recommendations for the preparation of circuit diagrams
 สบ.2     
447-2525วิธีชักตัวอย่างเส้นใย
Sampling method for textile fibres
  สบ.3    
448-2525สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม
Welding cables
 สบ.2    ทั่วไป
449-2530เหล็กคร่าวเพดานแบบแขวน
Suspended ceiling steel grids
สบ.1     ทั่วไป
450-2528ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
Liquefied petroleum gases
  สบ.3   ทั่วไป
451-2526เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : จาน ถ้วย ชาม และถาด
Stainless steel wares: plates, cups, bowls and trays
  สบ.3   ทั่วไป
452-2526หมึกพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์และออฟเซ็ต
Letter press and offset printing inks
  สบ.3   ทั่วไป
453-2526ชื่อเครื่องมือสำหรับขันหรือคลายหมุดเกลียวและแป้นเกลียว
Assembly tools for screws and nuts-nomenclature
   สบ.4   
454-2526หม้อแปลงไฟฟ้านิรภัย
Safety isolating transformers
 สบ.2    ทั่วไป
455-2537ตู้เย็นสำหรับใช้ในบ้าน
Household refrigerators
   สบ.4  ทั่วไป
456-2526พริกแห้ง
Dried chillies
  สบ.3   ทั่วไป
457-2526พริกป่น
Ground chilli
  สบ.3   ทั่วไป
458-2526ขิงแห้ง
Dried ginger
  สบ.3   ทั่วไป
459-2526ขิงดองเกลือ
Salted ginger
  สบ.3   ทั่วไป
460-2556ชาจีน
Green tea
  สบ.3   ทั่วไป
461-2526ชาผง (ชาฝรั่ง)
Black tea
  สบ.3   ทั่วไป
462-2548ซุปกึ่งสำเร็จรูป
Instant soups
  สบ.3   ทั่วไป
463-2544สารละลายซอร์บิทอล
Sorbitol solution
  สบ.3   ทั่วไป
464-2544กรดซิทริก
Citric acid
  สบ.3   ทั่วไป
465 เล่ม 1-2554วิธีการชักตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบลักษณะเชิงคุณภาพ เล่ม 1 แบบแผนการชักตัวอย่างระบุโดยขีดจำกัดคุณภาพที่ยอมรับ (AQL) เพื่อการตรวจสอบรุ่นต่อรุ่น
Sampling procedures for inspection by attributes Part 1 sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection
  สบ.3    
466-2550น้ำมันสน
Spirit of turpentine
  สบ.3   ทั่วไป
467-2526เครื่องสำอาง : แป้งน้ำ
Cosmetics: powder lotion
  สบ.3   ทั่วไป
468-2550ไวต์สปิริตสำหรับสีและวาร์นิช
White spirit for paint and varnish
  สบ.3   ทั่วไป
469-2526สีซีเมนต์
Cement paint
  สบ.3   ทั่วไป
470-2526น้ำผึ้ง
Honey
  สบ.3   ทั่วไป
471-2526ค้อนหัวกลม
Ball peen hammers
สบ.1     ทั่วไป
472-2526จานโซ่รถจักรยานยนต์
Motorcycle chainwheels
   สบ.4  ทั่วไป
473-2526พลวง
Antimony
   สบ.4  ทั่วไป
474-2542ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทเหลวสำหรับถ้วยชาม
Cleaning product for dishwashing, liquid type
  สบ.3   ทั่วไป
475-2526ผลิตภัณฑ์มะกะโรนี
Macaroni products
  สบ.3   ทั่วไป
476-2528กระดาษไขอัดสำเนา
Stencil paper
  สบ.3   ทั่วไป
477-2555ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
Facial-cleansing products
  สบ.3   ทั่วไป
478-2555ผลิตภัณฑ์ทาบำรุงผิว
Skin care products
  สบ.3   ทั่วไป
479-2541วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน
Concrete joint sealer, hot-poured elastic type
  สบ.3   ทั่วไป
480-2550ชันสน
Rosin
  สบ.3   ทั่วไป
481-2542กรดสเตียริก
Stearic acid
  สบ.3   ทั่วไป
482-2542กรดโอลีอิก
Oleic acid
  สบ.3   ทั่วไป
483-2542กรดไขมันมะพร้าว
Coconut fatty acid
  สบ.3   ทั่วไป
484-2542กรดไขมันถั่วเหลือง
Soybean fatty acid
  สบ.3   ทั่วไป
485-2542ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดินเผา
White clay for ceramic industry
  สบ.3   ทั่วไป
486-2527ใยแก้ว
Glasswool
สบ.1     ทั่วไป
487-2526แผ่นใยแก้ว
Glasswool boards
สบ.1     ทั่วไป
488-2526ท่อใยแก้ว
Glasswool pipe
สบ.1     ทั่วไป
489-2526วิธีระบุโครงสร้างเส้นด้าย
Designation of yarns
  สบ.3    
490-2526เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
Link clips for electrical wiring
สบ.1     ทั่วไป
491-2547ไม้จิ้มฟัน
Toothpicks
  สบ.3   ทั่วไป
492-2526ผลไม้ผสมในภาชนะบรรจุ
Canned tropical fruit cocktail or canned fruit salad
  สบ.3   ทั่วไป
493-2526แถบกระดาษกาวน้ำ
Gummed paper tape
  สบ.3   ทั่วไป
494-2526ผ้าสำลีแบบทอ
Woven flannelette
  สบ.3   ทั่วไป
495-2526ถังพลาสติก
Plastic buckets
  สบ.3   ทั่วไป
496-2553ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์
Lacquer thinner
  สบ.3   บังคับ
497-2526ไม้แปรรูปอบ
Kiln-dried sawn timber
สบ.1     ทั่วไป
498-2527เชือกปอ
Jute twine
  สบ.3   ทั่วไป
499-2526ตะปูเกลียวหัวผ่า
Slotted head wood screws
   สบ.4  ทั่วไป
501-2546วิธีทดสอบความทนทานทางเคมีของภาชนะแก้วบรรจุยา
Test methods for chemical resistance of pharmaceutical glass containers
  สบ.3    
502-2547หลอดยาฉีด
Ampoules for injectables
  สบ.3   ทั่วไป
503-2547ขวดยาฉีดแก้ว : ทำจากหลอดแก้ว
Injection vials : glass tubing
  สบ.3   ทั่วไป
504-2527วงกบและกรอบบานไม้สำหรับประตูและหน้าต่าง
Wooden frames and panel frames for door and window
สบ.1     ทั่วไป
505-2541กระเป๋าน้ำร้อนยาง
Rubber hot water bag
  สบ.3   ทั่วไป
506-2527ฟิวส์สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน : ตัวฟิวส์
Fuses for domestic and similar purposes: fuse-link
 สบ.2    ทั่วไป
507-2527ฟิวส์สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน : ตัวยึดฟิวส์
Fuses for domestic and similar purposes: fuse holder
 สบ.2    ทั่วไป
508-2545อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์คอมเพรสด์เจลสำหรับอุตสาหกรรมยา
Aluminium hydroxide compressed gel for pharmaceutical industry
  สบ.3   ทั่วไป
509-2527อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เจลแห้งสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยา
Dried aluminium hydroxide gel for pharmaceutical industry
  สบ.3   ทั่วไป
510-2527เลขนิยมและอนุกรมเลขนิยม
Preferred numbers and series of preferred numbers
  สบ.3    
511-2527การใช้เลขนิยมและอนุกรมเลขนิยม
Guide to the use of preferred numbers and of series of preferred numbers
  สบ.3    
512-2527การเลือกอนุกรมเลขนิยมและอนุกรมเลขนิยมที่ปัดเศษเป็นจำนวนถ้วน
Guide to the choice of series of preferred numbers and of series containing more rounded values of preferred numbers
  สบ.3    
513-2553ระดับชั้นการป้องกันของเปลือกหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้า (รหัส IP)
Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
 สบ.2     
514-2531เชือกลวดเหล็กกล้า
Steel wire ropes
สบ.1     ทั่วไป
515-2539ยารักษาเนื้อไม้ประเภทละลายในน้ำ
Waterborne wood preservatives
  สบ.3   ทั่วไป
516-2531ไม้อัดน้ำยาซีซีเอ
Impregnated sawn timber by CCA compositions
สบ.1     ทั่วไป
517-2527ขวดพลาสติกสำหรับบรรจุยาเม็ดและแคปซูล
Plastics bottles for pharmaceutical tablets and capsules
  สบ.3   ทั่วไป
518-2527ตู้เหล็กเก็บเอกสารกันไฟแบบลิ้นชัก
Fire resistant filing cabinet
สบ.1     ทั่วไป
519-2527น้ำมะม่วงปรุงในภาชนะบรรจุ
Canned mango nectar
  สบ.3   ทั่วไป
520-2553ทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส
Nitrocellulose lacquer thinner
  สบ.3   บังคับ
521-2527กาวยาง
Rubber-based adhesive
  สบ.3   ทั่วไป
522-2527กาแฟคั่ว
Roasted coffee
  สบ.3   ทั่วไป
523-2554รองเท้าหนังนิรภัย
Leather safety footwear
  สบ.3   ทั่วไป
524-2539ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน
Melamine utensils
  สบ.3   ทั่วไป
525-2539เมทานอลอุตสาหกรรม
Industrial methanol
  สบ.3   ทั่วไป
526 เล่ม 1-2555ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 1 บทนิยามสำหรับฟิวส์ขนาดเล็ก และคุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปสำหรับตัวฟิวส์ขนาดเล็ก
Miniature fuses Part 1 : definitions for miniature fuse and general requirements for miniature fuse-links
 สบ.2     
526 เล่ม 2-2555ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 2 ตัวฟิวส์คาร์ทริดจ์
Miniature fuses - Part 2 : cartridge fuse-links
 สบ.2    ทั่วไป
526 เล่ม 6-2555ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 6 ตัวยึดฟิวส์สำหรับฟิวส์คาร์ทริดจ์ขนาดเล็ก
Miniature fuses - Part 6 : fuse -holders for miniature cartridge fuse-links
 สบ.2    ทั่วไป
527-2527ฟิวส์ขนาดเล็ก : ตัวยึดฟิวส์
Miniature fuses: fuse-holders
 สบ.2    ทั่วไป
528-2548เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
Hot rolled flat carbon steel of commercial and drawing qualities
สบ.1     บังคับ
529-2552ผ้าร่ม
Umbella fabrics
  สบ.3   ทั่วไป
530-2527สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (ฟอร์มาลิน)
Formaldehyde solution (formalin)
  สบ.3   ทั่วไป
531-2546ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ
Plastics containers for sterile pharmaceutical products
  สบ.3   บังคับ
532-2546ขวดแก้วสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อที่ให้ทางหลอดเลือด
Infusion glass bottles for sterile pharmaceutical products
  สบ.3   ทั่วไป
533-2530ท่อเหล็กหล่อสำหรับระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศ
Cast iron spigot and socket soil, waste and ventilating pipes
สบ.1     ทั่วไป
534-2527ผ้าสำลีแบบถัก
Knitted flannelettes
  สบ.3   ทั่วไป
535-2556กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา
Concrete roofing tiles
สบ.1     ทั่วไป
536-2527เหล็กหล่อเทา
Grey cast iron
สบ.1     ทั่วไป
537-2527เหล็กหล่อแกรไฟต์กลม
Spheroidal graphite cast iron
สบ.1     ทั่วไป
538-2548ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว
Single-use sterile surgical rubber gloves
  สบ.3   ทั่วไป
539-2546คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์
Medical carbondioxide
  สบ.3   บังคับ
540-2545ออกซิเจนการแพทย์
Medical oxygen
  สบ.3   บังคับ
540-2555ออกซิเจนทางการแพทย์
Medical oxygen
  สบ.3   ทั่วไป
541-2545ออกซิเจนอุตสาหกรรม
Industrial oxygen
  สบ.3   ทั่วไป
542-2549วัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง
Reflective thermoplastic road marking material
  สบ.3   ทั่วไป
543-2550ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง
Glass beads for road marking materials
  สบ.3   ทั่วไป
544-2528การชุบเคลือบด้วยโลหะโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า : นิกเกิล
Electroplating: nickel
   สบ.4   
545-2528กระดาษคาร์บอน
Carbon paper
  สบ.3   ทั่วไป
546-2540กระดาษทรายน้ำ
Waterproof abrasive papers
  สบ.3   ทั่วไป
547-2541อิฐทนไฟไฟร์เคลย์
Fireclay refractory bricks
สบ.1     ทั่วไป
548-2541อิฐทนไฟอะลูมินาสูง
High-alumina refractory bricks
สบ.1     ทั่วไป
549-2528คอนกรีตทนไฟ
Refractory concretes
สบ.1     ทั่วไป
550-2555กล่องกระดาษลูกฟูก
Corrugated fibreboard boxes
  สบ.3   ทั่วไป
551-2528อิฐทนไฟเชิงด่าง : อิฐโครม
Basic refractory bricks: chrome bricks
สบ.1     ทั่วไป
552-2528อิฐทนไฟเชิงด่าง : อิฐแมกนีไซต์
Basic refractory bricks: magnesite bricks
สบ.1     ทั่วไป
553-2528อิฐทนไฟเชิงด่าง : อิฐโครม-แมกนีไซต์และแมกนีไซต์-โครม
Basic refractory bricks: chrome-magnesite and magnesite-chrome bricks
สบ.1     ทั่วไป
554-2528อิฐทนไฟฉนวน
Insulating firebricks
สบ.1     ทั่วไป
555-2528แผ่นพลาสติกโพลิเอทิลีนสำหรับกรุแหล่งน้ำ
Polyethylene plastic sheeting for reservoir lining
  สบ.3   ทั่วไป
556-2528ปูนทนไฟ
Refractory mortars
สบ.1     ทั่วไป
557-2528รูปร่างและขนาดของอิฐทนไฟ
Shapes and sizes of refractory bricks
สบ.1      
558 เล่ม 1-2528วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 1 การวัดขนาดอิฐ
Test method for refractory material Part 1 Measurement of brick size
สบ.1      
558 เล่ม 2-2528วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 2 การวัดความบิดเบี้ยวของอิฐ
Test method for refractory material Part 2 Measurement of warpage of brick
สบ.1      
558 เล่ม 3-2528วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 3 สมมูลไพโรเมตริกโคน (พีซีอี)
Test method for refractory material Part 3 Pyrometric cone equivalent (PCE)
สบ.1      
558 เล่ม 4-2528วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 4 การร้าวล่อนของอิฐ
Test method for refractory material Part 4 Panel spalling testing refractory brick
สบ.1      
558 เล่ม 5-2528วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 5 ความทนไฟภายใต้น้ำหนักบรรทุกที่อุณหภูมิสูง
Test method for refractory material Part 5 Load testing refractory brick at high temperature
สบ.1      
558 เล่ม 6-2528วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 6 การเปลี่ยนแปลงโดยการเผาซ้ำ
Test method for refractory material Part 6 Reheat change of refractory material
สบ.1      
558 เล่ม 7-2528วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 7 ความต้านแรงบี้บดเมื่อเย็น
Test method for refractory material Part 7 Cold crushing strength
สบ.1      
558 เล่ม 8-2528วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 8 โมดูลัสแตกร้าว
Test method for refractory material Part 8 Modulus of rupture
สบ.1      
558 เล่ม 9-2528วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 9 ความหนาแน่นรวม ความพรุนปรากฏ การดูดซึมน้ำ และความถ่วงจำเพาะปรากฏ
Test method for refractory material Part 9 Bulk density, apparent porosity, water absorption, and apparent specific gravity
สบ.1      
558 เล่ม 10-2528วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 10 การวิเคราะห์ทางเคมีของอิฐทนไฟไฟร์เคลย์
Test method for refractory material Part 10 Chemical analysis of fireclay refractory brick
สบ.1      
558 เล่ม 11-2528วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 11 การวิเคราะห์ทางเคมีของอิฐทนไฟอะลูมินาสูง
Test method for refractory material Part 11 Chemical analysis of high alumina refractory brick
สบ.1      
559-2528น้ำยาซิลิโคนกันน้ำสำหรับงานก่อ
Silicone-based water repellents for masonry
  สบ.3   ทั่วไป
560-2528ยารักษาเนื้อไม้ประเภทน้ำมัน : ครีโอโซตจากน้ำมันดินถ่านหิน
Oil wood preservatives: coal tar creosote
  สบ.3   ทั่วไป
561-2549สีแล็กเกอร์ไนโตรเซลลูโลส
Nitrocellulose lacquer enamel
  สบ.3   ทั่วไป
562-2549แล็กเกอร์ใสไนโตรเซลลูโลส
Clear lacquer nitrocellulose
  สบ.3   ทั่วไป
563-2528ลูกถ้วยแขวน : แก้วเหนียว
Suspension-type toughened glass insulators
 สบ.2    ทั่วไป
564-2546ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : พอร์ซเลน
Ceramic ware in contact with food : porcelain
  สบ.3   ทั่วไป
565-2528ลวดเหล็กกล้าดึงแข็ง
Hard drawn steel wires
สบ.1     ทั่วไป
566-2528มวลผสมคอนกรีต
Concrete aggregates
สบ.1     ทั่วไป
567-2528แผ่นกั้นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
Separators for lead-acid batteries
 สบ.2    ทั่วไป
568-2540คาร์บอนไดออกไซด์อุตสาหกรรม
Industrial carbon dioxide
  สบ.3   ทั่วไป
569-2545โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
Sodium tripolyphosphate for industrial use
  สบ.3   ทั่วไป
570-2528แถบยางยืด
Elastic webbing
  สบ.3   ทั่วไป
571-2528ยางนอกรถจักรยาน
Bicycle tyres
   สบ.4  ทั่วไป
572-2528พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดส่ายรอบตัว
A.C. electric double-oscillating type fans
 สบ.2    ทั่วไป
573-2528กาแฟสำเร็จรูป
Instant coffee
  สบ.3   ทั่วไป
574-2528ขวดแก้วบรรจุสุราชนิดฝาเกลียว
Glass liquor bottles: pilferproof finish
  สบ.3   ทั่วไป
575-2535แผ่นพลาสติกอ่อนโพลิไวนิลคลอไรด์สำหรับกรุแหล่งน้ำ
Flexible polyvinyl chloride plastic sheeting for reservoir lining
  สบ.3   ทั่วไป
576-2546แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต
Precast prestressed concrete slabs for concrete floor systems
สบ.1     ทั่วไป
577-2531วิธีทดสอบการรับน้ำหนักของแผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จและระบบพื้นคอนกรีต
Test method for loading capacity of precast concrete slabs and concrete floor systems
สบ.1      
578-2549วิธีวิเคราะห์และทดสอบผงซักฟอก
Methods for analysis and test of laundry detergent powder
  สบ.3    
579-2528หัวผักกาดเค็มปรุงรส
Seasoned salted chinese radish
  สบ.3   ทั่วไป
580-2528จานโซ่ส่งกำลัง
Transmission roller chain wheels
   สบ.4  ทั่วไป
581-2528ค้อนหัวแบน
Cross and straight peen hammers
สบ.1     ทั่วไป
582-2531กะทิสำเร็จรูป
Coconut milk
  สบ.3   ทั่วไป
583-2528กะทิผง
Coconut milk powder
  สบ.3   ทั่วไป
584-2528ขิงผงสำเร็จรูป
Instant ginger
  สบ.3   ทั่วไป
585-2528กาแฟเมล็ด
Green coffee
  สบ.3   ทั่วไป
586-2528กล้วยอบ
Dried bananas
  สบ.3   ทั่วไป
587-2528ขนาดตู้ขนส่งสินค้า
Freight containers: designation
   สบ.4   
588-2528ไม้รองรับสินค้า
Wooden flat pallets
   สบ.4  ทั่วไป
589-2528ขนาดหีบห่อผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อการขนส่ง
Transport packages: designation
   สบ.4   
590-2528ไก่สดเยือกแข็ง
Frozen chicken
  สบ.3   ทั่วไป
591-2554น้ำมันเบรกยานยนต์
Motor vehicle brake fluid
  สบ.3   ทั่วไป
592-2528แกนหลอดกระดาษ
Paper cones and tubes
  สบ.3   ทั่วไป
593-2530ประตูเหล็กม้วนแบบทึบชนิดใช้มือดึง
Steel rolling shutters: manual type
สบ.1     ทั่วไป
594-2528อนุกรมเลขนิยมสำหรับตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ
Preferred number series for resistors and capacitors
 สบ.2     
595-2528ยิปซัม
Gypsum
  สบ.3   ทั่วไป
596-2531กลอน : ทองเหลืองและอะลูมิเนียมชนิดอัดรีด
Door bolts: extruded brass and extruded aluminium
สบ.1     ทั่วไป
597-2528ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม
Rods and wires for gas-shielded arc welding of mild steel
   สบ.4  ทั่วไป
598-2547ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง
Dry mortar for masonry
สบ.1     ทั่วไป
599-2528หลอดแก้วสำหรับทำหลอดฟลูออเรสเซนต์
Glass tubing for fluorescent lamps
 สบ.2    ทั่วไป
600-2528ขิงแห้งป่น
Ground dried ginger
  สบ.3   ทั่วไป
601-2546ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : เออร์เทนแวร์
Ceramic ware in contact with food: earthenware
  สบ.3   ทั่วไป
602-2546ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : สโตนแวร์
Ceramic ware in contact with food: stoneware
  สบ.3   ทั่วไป
603-2546ภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร
Glassware in contact with food
  สบ.3   ทั่วไป
604-2529อุปกรณ์ประกอบท่อเหล็กหล่อ
Cast iron pipe fittings
สบ.1     ทั่วไป
605-2552ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
Washing products
  สบ.3   ทั่วไป
606-2549แผ่นสะท้อนแสงสำหรับควบคุมการจราจร
Retroreflective sheeting for traffic control
  สบ.3   ทั่วไป
607-2550สีกันเพรียงไวนิล
Vinyl antifouling paint
  สบ.3   ทั่วไป
608-2529สีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีทับหน้า
Automotive nitrocellulose lacquer: top coat
  สบ.3   ทั่วไป
609-2529สีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีรองทับหน้า (สีพื้น)
Automotive nitrocellulose lacquer: primer surfacer or surfacer
  สบ.3   ทั่วไป
610-2552น้ำยาลอกสี
paint remover
  สบ.3   ทั่วไป
611-2529กระจกแว่นตา : แก้ว
Glass spectacle lenses
  สบ.3   ทั่วไป
612-2549แผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว
Glassfibre reinforced polyester sheets
  สบ.3   ทั่วไป
615-2529ค้อนหงอน
Claw hammers
สบ.1     ทั่วไป
616-2529ปลาสดแล่เยือกแข็ง
Frozen fish fillets
  สบ.3   ทั่วไป
617-2529ปลาสดทั้งตัวเยือกแข็ง
Frozen whole fish
  สบ.3   ทั่วไป
618-2556สารยึดสำหรับสีและวาร์นิช : แอลคีดเรซิน
Binders for paints and varnishes : ALKYD resins
  สบ.3   ทั่วไป
619-2529แถบกระดาษกาวย่น
Pressure sensitive adhesive crepe masking tapes
  สบ.3   ทั่วไป
620-2533รหัสสำหรับอักขระไทยที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
Thai character code for computers
 สบ.2     
621-2529ท่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำภายในอาคาร
Building and sanitary asbestos cement pipes
สบ.1     ทั่วไป
622-2529ท่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำทั่วไป
Sewerage and drainage asbestos cement pipes
สบ.1     ทั่วไป
623-2529วิธีวัดฟลักซ์การส่องสว่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดอินแคนเดสเซนต์
Measurement of luminous flux of fluorescent lamps and incandescent lamps
 สบ.2     
624-2529วิธีวัดสีของแหล่งกำเนิดแสง
Measurement of light source colour
 สบ.2     
625-2554ถุงยางอนามัยจากน้ำยางธรรมชาติ - คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ
Natural latex rubber condoms-requirements test methods
  สบ.3   ทั่วไป
626-2529ตะแกรงท้ายรถจักรยาน
Bicycle carriers
   สบ.4  ทั่วไป
627-2529ขาตั้งรถจักรยาน
Bicycle stands
   สบ.4  ทั่วไป
628-2529หุ้มโซ่รถจักรยาน
Bicycle chaincases
   สบ.4  ทั่วไป
629-2529แกนกระโหลกรถจักรยาน
Bicycle bottom-bracket axles
   สบ.4  ทั่วไป
630-2531ตลับฟรีรถจักรยาน
Bicycle freewheels
   สบ.4  ทั่วไป
631-2529บันไดรถจักรยาน
Bicycle pedals
   สบ.4  ทั่วไป
632-2551พอลิไวนิลคลอไรด์เรซิน
Polyvinyl chloride resin
  สบ.3   ทั่วไป
633-2531ลูกยางสีข้าว
Rubber rolls for paddy dehuskers
  สบ.3   ทั่วไป
634-2529ไขผึ้ง
Beeswax
  สบ.3   ทั่วไป
635-2554สีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
Safety colours and safety signs
  สบ.3   ทั่วไป
636-2529หลอดบีบ : อะลูมิเนียม
Aluminium collapsible tubes
  สบ.3   ทั่วไป
637-2529แป้งข้าวโพด
Corn starch
  สบ.3   ทั่วไป
638-2529แป้งข้าวเจ้า
White rice flour
  สบ.3   ทั่วไป
639-2548แป้งข้าวเหนียว
Glutinous rice flour
  สบ.3   ทั่วไป
635-2554สีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
Safety colours and safety signs
  สบ.3   ทั่วไป
640 เล่ม 1-2553เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม
Ethanol for pharmaceutical use
  สบ.3   ทั่วไป
640 เล่ม 2-2553เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม
Ethanol for industrial use
  สบ.3   ทั่วไป
640 เล่ม 3-2553เอทานอลใช้เป็นเชื้อเพลิง
Ethanol for fuel use
  สบ.3   ทั่วไป
641-2529เมล็ดงา
Sesame
  สบ.3   ทั่วไป
642-2529ท่อยางทนความดันอากาศ
Rubber hoses for compressed air
  สบ.3   ทั่วไป
643-2529เหล็กหล่ออบเหนียว
Malleable cast iron
สบ.1     ทั่วไป
644-2529เหล็กเพลาดำ
Hot-rolled steel bars for cold - finished steel bars
สบ.1     ทั่วไป
645-2529ปลาแมกเกอเรลกระป๋อง
Canned mackerel
  สบ.3   ทั่วไป
646-2529อานรถจักรยาน
Bicycle saddles
   สบ.4  ทั่วไป
647-2529สัญลักษณ์สำหรับแสดงบนเครื่องมือกล
Symbols for indications appearing on machine tools
   สบ.4   
648-2529ยาทากันยุง
Mosquito repellants
  สบ.3   ทั่วไป
649-2554ไส้ดินสอดำ
Black leads
  สบ.3   ทั่วไป
650-2554ดินสอดำ
Black lead pencils
  สบ.3   ทั่วไป
651-2535ยางในรถยนต์
Tubes of automobile tyres
   สบ.4  ทั่วไป
652-2532ยางในรถจักรยาน
Bicycle rubber inner tubes
   สบ.4  ทั่วไป
653-2554ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุนมและผลิตภัณฑ์นม
Plastic containers for milk and milk products
  สบ.3   ทั่วไป
654-2554ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำมันและไขมันบริโภค
Plastic containers for edible oils and fats
  สบ.3   ทั่วไป
655 เล่ม 1-2553ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 1 พอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทเรฟแทแลต พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และพอลิเมทิลเพนทีน
Plastic utensils for food part 1 Polyethylene, Polpropylene, Polystyrene, Poly (Ethlene Terephthalate), Poly (Vinyl Alcohol) and Poly (Methyl Pentene)
  สบ.3   ทั่วไป
655 เล่ม 2-2554ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 2 พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิคาร์บอเนต พอลิแอไมด์ และพอลิเมทิลเมทาคริเลต
Plastic utensils for food part 2 poly (Vinyl Chloride) polycarbonate polyamide and poly (Methylmethacrylate)
  สบ.3   ทั่วไป
655 เล่ม 3-2554ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 3 อะคริโลไนไทรล์-บิวทะไดอีน-สไตรีน และสไตรีน-อะคริโลไนไทรล์
Plastic utensils for food part 3 acrylonitrile-butadiene-styrene and styrene-acrylonitrile
  สบ.3   ทั่วไป
656-2556วิธีวิเคราะห์พลาสติกที่สัมผัสอาหาร
Analytical methods for food contact plastics
  สบ.3    
657-2529จานจ่ายสำหรับรถยนต์
Distributors for automobiles
   สบ.4  ทั่วไป
658-2551ท่อยางสำหรับระบบระบายความร้อนในเครื่องยนต์สันดาปภายใน
Rubber hoses and tubing for cooling systems for internal -combustion engines
  สบ.3   ทั่วไป
659-2529เหล็กฉากเจาะรู
Slotted steel angles
สบ.1     ทั่วไป
660-2529บันไดอะลูมิเนียม
Aluminium ladders
สบ.1     ทั่วไป
661-2530ขนาดเครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน
Office furniture: functional sizes
สบ.1      
662-2530ขนาดเครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย
Domestic furniture: functional sizes
สบ.1      
663-2530ขนาดเครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา
Educational institution furniture: functional sizes
สบ.1      
664-2530เก๊กฮวยผงสำเร็จรูป
Instant chrysanthemum
  สบ.3   ทั่วไป
665-2530แคลเซียมคลอไรด์
Calcium chloride
  สบ.3   ทั่วไป
666-2530มอเตอร์สตาร์ตสำหรับรถยนต์
Starter motors for automobiles
   สบ.4  ทั่วไป
667-2530หมุดเกลียวหัวหลุมสี่แฉก
Cross-recessed head screws
   สบ.4  ทั่วไป
668-2530หมุดเกลียวปล่อยหัวผ่า
Slotted head tapping screws
   สบ.4  ทั่วไป
669-2530หมุดเกลียวปล่อยหัวหลุมสี่แฉก
Cross-recessed head tapping screws
   สบ.4  ทั่วไป
670-2530หมุดเกลียวปล่อยหัวหกเหลี่ยม
Hexagon head tapping screws
   สบ.4  ทั่วไป
671-2530หมุดเกลียวยึดไม่มีหัวชนิดหลุมหกเหลี่ยม
Hexagon socket set screws
   สบ.4  ทั่วไป
672-2530แป้นเกลียวหกเหลี่ยม
Hexagon nuts
   สบ.4  ทั่วไป
673 เล่ม 1-2553บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
Ballasts for high-pressure mercury vapour lamps Part 1 : safety requirements
 สบ.2    ทั่วไป
673 เล่ม 2-2553บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ
Ballasts for high-pressure mercury vapour lamps Part 2 : performance requirements
 สบ.2    ทั่วไป
674-2552ป้ายจราจรสะท้อนแสง
Reflective traffic signs
  สบ.3   ทั่วไป
675-2530กะโหลกรถจักรยาน
Bicycle bottom bracket shells
   สบ.4  ทั่วไป
676-2530ถ้วยลูกปืนกะโหลกรถจักรยาน
Bicycle bottom bracket shell cups
   สบ.4  ทั่วไป
677-2530แหวนล็อกถ้วยลูกปืนกะโหลกรถจักรยาน
Bicycle bottom bracket shell lock rings
   สบ.4  ทั่วไป
678-2530กระดิ่งรถจักรยาน
Bicycle bells
   สบ.4  ทั่วไป
679-2530ดุมล้อรถจักรยาน
Bicycle hubs
   สบ.4  ทั่วไป
680-2530ห้ามล้อรถจักรยาน
Bicycle brakes
   สบ.4  ทั่วไป
681-2530หนังเทียมโพลิไวนิลคลอไรด์
Polyvinyl chloride coated fabric
  สบ.3   ทั่วไป
682-2540ยางนอกรถจักรยานยนต์
Motorcycle tyres
   สบ.4  ทั่วไป
683-2530ยางในรถจักรยานยนต์
Motorcycle rubber inner tubes
   สบ.4  บังคับ
684-2549แล็กเกอร์สำหรับเคลือบของเล่น
Lacquer for toys
  สบ.3   ทั่วไป
685 เล่ม 1-2540ของเล่น เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
Toys Part 1 General requirements
  สบ.3   บังคับ
685 เล่ม 2-2540ของเล่น เล่ม 2 ภาชนะบรรจุและฉลาก
Toys Part 2 Packages and labelling
  สบ.3   บังคับ
685 เล่ม 3-2540ของเล่น เล่ม 3 วิธีทดสอบและวิเคราะห์
Toys Part 3 Methods of test and analysis
  สบ.3   บังคับ
686-2542ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุยาตา
Plastics containers for ophthalmics
  สบ.3   ทั่วไป
687-2530หลอดไฟฟ้าสำหรับยานยนต์
Automotive lamps
   สบ.4  ทั่วไป
688-2530ตะกั่วบัดกรี : ลวดมีไส้สารประสาน
Rosin flux cored solder wires
   สบ.4  ทั่วไป
689-2530ได-2-เอทิลเฮกซิลทาเลต
Di-2-ethylhexyl phthalate
  สบ.3   ทั่วไป
690-2530ลิ้นเครื่องยนต์สันดาปภายใน
Valves for internal combustion engines
   สบ.4  ทั่วไป
691-2547สีอีพอกซีสำหรับงานทั่วไป
Epoxy paint for general purposes
  สบ.3   ทั่วไป
692-2530กำมะถัน
Sulphur
  สบ.3   ทั่วไป
693-2530แม่แรงรถยนต์แบบเกลียวชนิดแพนโทกราฟ
Pantograph screw jack for automobile
   สบ.4  ทั่วไป
694-2548เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป
Instant rice vermicelli
  สบ.3   ทั่วไป
695-2530ท่อส่งน้ำดับเพลิง : ท่อพับ
Fire hose: collapsible hose
  สบ.3   ทั่วไป
696-2530ลูกกวาดและทอฟฟี่
Hard candies and toffees
  สบ.3   ทั่วไป
697-2530ยางหุ้มขอบกระจกรถยนต์
Weather strips for automobile
  สบ.3   ทั่วไป
698-2530ผ้าพลาสติกทอลายสาน
Plastics tape yarn woven fabric
  สบ.3   ทั่วไป
699-2530ตะปูเกลียวหัวหลุมสี่แฉก
Cross-recessed head wood screws
   สบ.4  ทั่วไป
700-2530ปลาหยอง ปลาเกล็ด และปลาแห้งป่น
Fish floss, fish flake and dried ground fish
  สบ.3   ทั่วไป
701-2530ข้าวเกรียบ
Chip or cracker
  สบ.3   ทั่วไป
702-2551รถเข็นคนไข้นอน
Patient trolleys
  สบ.3   ทั่วไป
703 เล่ม 1-2552แผ่นอัดทองแดง สำหรับวงจรพิมพ์ เล่ม 1 วัสดุฐานเสริมแรงหุ้มและไม่หุ้มด้วยแผ่นอัดเสริมกระดาษเซลลูโลส - ฟีนอลิกเรซิน ชั้นคุณภาพประหยัดผนึกด้วยทองแดงเปลว
Materials for printed boards Part 1 : reinforced base materials, clad and unclad - phenolic cellulose paper reinforced laminated sheets, economic grade, copper clad
 สบ.2    ทั่วไป
704-2530แผ่นอัดทองแดงสำหรับวงจรพิมพ์ : กระดาษเซลลูโลส-อิพอกไซด์เรซิน
Copper-clad laminated sheet for printed circuits: epoxide cellulose paper
 สบ.2    ทั่วไป
705-2530แผ่นอัดทองแดงสำหรับวงจรพิมพ์ : ผ้าใยแก้ว-อิพอกไซด์เรซิน
Copper-clad laminated sheet for printed circuits: epoxide woven glass fabric
 สบ.2    ทั่วไป
706-2553สวิตช์ใบมีดมีฝาครอบ
Knife switches with cover
 สบ.2    ทั่วไป
707-2530สีน้ำสำหรับงานศิลปศึกษา
Water colours for art education
  สบ.3   ทั่วไป
708-2530จานคลัตช์สำหรับรถยนต์
Clutch discs for automobiles
   สบ.4  ทั่วไป
709-2530มอเตอร์เครื่องปัดน้ำฝนสำหรับรถยนต์
Automobile windshield wiper motors
   สบ.4  ทั่วไป
710-2530พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดระบายอากาศ
A.C. electric ventilating type fans
 สบ.2    ทั่วไป
711-2530ฟิล์มพลาสติกโพลิเอทิลีนสำหรับงานเกษตรกรรม
Polyethylene plastic film for agriculture
  สบ.3   ทั่วไป
712-2530ฟิล์มพลาสติกโพลิไวนิลคลอไรด์สำหรับงานเกษตรกรรม
Polyvinyl chloride plastic film for agriculture
  สบ.3   ทั่วไป
713-2541จาระบี
Lubricating grease
  สบ.3   ทั่วไป
714-2550พนักพิงศีรษะสำหรับใช้ในยานยนต์
Head restraints(headrests),whether or notincorporated in vehicleseats
   สบ.4  ทั่วไป
715-2553แผ่นป้ายสะท้อนแสงสำหรับทำป้ายทะเบียนรถ
Reflective plates for making license plates
  สบ.3   ทั่วไป
716-2532ลวดเย็บกระดาษ
Staples
  สบ.3   ทั่วไป
717-2530เครื่องเย็บกระดาษ
Staplers
  สบ.3   ทั่วไป
718-2530แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดใช้ประจำที่
Stationary lead acid storage batteries
 สบ.2    ทั่วไป
719-2530แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์
Motorcycle batteries
 สบ.2    ทั่วไป
720-2546ชุดให้เลือดใช้ครั้งเดียว
Blood transfusion sets for single-use
  สบ.3   ทั่วไป
721-2551เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์
Safety - belts for automobiles
   สบ.4  บังคับ
722-2530ปะเก็นฝาสูบสำหรับเครื่องยนต์ของรถยนต์
Cylinder head gaskets for automobile engines
   สบ.4  ทั่วไป
723-2530แอนไฮดรัสโซเดียมซัลเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
Anhydrous sodium sulphate for industrial use
  สบ.3   ทั่วไป
724-2530ไม้บางสักต่อแผ่น
Teak spliced veneer
สบ.1     ทั่วไป
726-2530เบสิกโครเมียมซัลเฟตสำหรับฟอกหนัง
Basic chromium sulphate (for tanning)
  สบ.3   ทั่วไป
727-2551สีโคลทาร์อีพ็อกซี
Coal tar epoxy paints
  สบ.3   ทั่วไป
728-2530เหล็กลวดเปียโน
Piano wire rods
สบ.1     ทั่วไป
729-2553กระสอบพลาสติก
Plastic sacks
  สบ.3   ทั่วไป
730-2530ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยอาร์ก
Covered electrodes for arc welding of stainless steel
   สบ.4  ทั่วไป
731-2532ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมพอกผิวเหล็กกล้าด้วยอาร์ก
Covered electrodes for depositing on steel surface
   สบ.4  ทั่วไป
732-2531ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กหล่อด้วยอาร์ก
Covered electrodes for arc welding of cast iron
   สบ.4  ทั่วไป
733-2530สารเคมีผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต
Chemical admixtures for concrete
  สบ.3   ทั่วไป
734-2530สีอบอะมิโนแอลขีดเรซิน
Amino/alkyd resin baking enamel
  สบ.3   ทั่วไป
735-2550แล็กเกอร์สำหรับภาชนะบรรจุอาหาร
Lacquer for food container
  สบ.3   ทั่วไป
736-2550สารเตรียมผิวฟอสเฟตก่อนเคลือบสี
Phosphatizing compounds under painting
  สบ.3   ทั่วไป
737-2549ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต
Welded fabric steel for the reinforcement of concrete
สบ.1     ทั่วไป
738-2547นมสด
Fresh milk
  สบ.3   ทั่วไป
739-2555สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์
Synthetic dyestuff : direct dye
  สบ.3   ทั่วไป
740-2555สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ
Synthetic dyestuff : reactivedye
  สบ.3   ทั่วไป
741-2553น้ำมันละหุ่งสำหรับอุตสาหกรรมเรซิน
Castor oil for resin industries
  สบ.3   ทั่วไป
742-2538ขนมปังกรอบ
Biscuits, crackers and cookies
  สบ.3   ทั่วไป
743-2530น้ำมันถั่วลิสงสำหรับบริโภค
Edible ground nut oils
  สบ.3   ทั่วไป
744-2530วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : หน้าต่างอะลูมิเนียม
Metal frames and panel frames for doors and windows: aluminium windows
สบ.1     ทั่วไป
745-2530ยางมะตอยอิมัลชันเคลือบผิววัสดุ
Asphalt-base emulsions for use as material coatings
  สบ.3   ทั่วไป
746-2551ท่อยางดูดและส่งน้ำ
Water suction and discharge rubber hoses
  สบ.3   ทั่วไป
747-2531ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต
Cold-drawn steel wire for concrete reinforcement
สบ.1     ทั่วไป
748-2531ปี๊ปน้ำมันก๊าด
Kerosene cans
  สบ.3   ทั่วไป
749-2531ยางพื้นรองเท้า
Rubber soles
  สบ.3   ทั่วไป
750-2553น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับอุตสาหกรรมเรซิน
Soybean oil for resin industries
  สบ.3   ทั่วไป
751-2531สีโป๊รถยนต์แห้งเร็ว : ไนโตรเซลลูโลส
Automotive lacquer putty: nitrocellulose
  สบ.3   ทั่วไป
752-2531ดอกเก๊กฮวยแห้ง
Dried chrysanthemum flowers
  สบ.3   ทั่วไป
753-2531สารซักแห้งชนิดเหลว
Liquid drycleaning detergent
  สบ.3   ทั่วไป
754-2531ตัวทำละลายซักแห้ง
Drycleaning solvent
  สบ.3   ทั่วไป
755-2531น้ำตาลทรายป่น
Powdered sugar (icing sugar)
  สบ.3   ทั่วไป
756-2535กุญแจลูกบิด
Cylindrical locks
สบ.1     ทั่วไป
757-2531กุญแจคล้องสายยู
Padlocks
สบ.1     ทั่วไป
758-2551กระดาษหนังสือพิมพ์
Newsprint
  สบ.3   ทั่วไป
759-2531บานพับสำหรับประตูและหน้าต่าง : บานพับสองปีก
Hinges for doors and windows: butt hinges
สบ.1     ทั่วไป
760-2555สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต
Synthetic dyestuffs: vat dyes
  สบ.3   ทั่วไป
761 เล่ม 1-2531การประสานทางพิกัด เล่ม 1 ประมวลศัพท์
Modular coordination Part 1 Vocabulary
สบ.1      
761 เล่ม 2-2531การประสานทางพิกัด เล่ม 2 หน่วยพิกัดมูลฐาน
Modular coordination Part 2 Basic module
สบ.1      
761 เล่ม 3-2531การประสานทางพิกัด เล่ม 3 หน่วยพิกัดคูณสำหรับมิติประสานในแนวระดับ
Modular coordination Part 3 Multimodules for horizontal coordinating dimensions
สบ.1      
761 เล่ม 4-2531การประสานทางพิกัด เล่ม 4 ความสูงชั้นและความสูงห้อง
Modular coordination Part 4 Storey heights and room heights
สบ.1      
761 เล่ม 5-2534การประสานทางพิกัด เล่ม 5 หลักการและกฎ
Modular coordination Part 5 Principles and rules
สบ.1      
761 เล่ม 6-2534การประสานทางพิกัด เล่ม 6 อนุกรมของขนาดหน่วยพิกัดคูณนิยมสำหรับมิติในแนวระดับ
Modular coordination Part 6 Series of preferred multimodular sizes for horizontal dimensions
สบ.1      
761 เล่ม 7-2534การประสานทางพิกัด เล่ม 7 ส่วนเพิ่มหน่วยอนุพิกัด
Modular coordination Part 7 Sub-modular increments
สบ.1      
761 เล่ม 8-2539การประสานทางพิกัด เล่ม 8 บันได-ประมวลศัพท์
Modular co-ordination: Part 8 Stairs-Vocabulary
สบ.1      
761 เล่ม 9-2539การประสานทางพิกัด เล่ม 9 มิติประสานของบันไดและพื้นที่บันได
Modular co-ordination: Part 9 Stairs and stair openings - Co-ordinating dimensions
สบ.1      
761 เล่ม 10-2539การประสานทางพิกัด เล่ม 10 ขนาดประสานของประตูที่ใช้ภายนอกและภายในอาคาร
Modular co-ordination: Part 10 Co-ordinating sizes for doorsets-external and internal
สบ.1      
762-2531สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าของมอเตอร์สตาร์ตสำหรับรถยนต์
Magnetic switches of starter motors for automobiles
   สบ.4  ทั่วไป
763-2531ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม
Square and hexagon head wood screws
   สบ.4  ทั่วไป
764-2548ชุดปีกผีเสื้อใช้ในการแพทย์
scalp vein sets
  สบ.3   ทั่วไป
765-2551แซนดิงซีลเลอร์ไนโทรเซลลูโลส
Nitrocellulose sanding sealer
  สบ.3   ทั่วไป
766-2552สัญลักษณ์การซักรีดผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Textile care labelling code using symbols
  สบ.3    
767-2531ตัวเก็บประจุอะลูมิเนียมอิเล็กโทรลิติกสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์
Aluminium electrolytic capacitors for electronic application
 สบ.2    ทั่วไป
768-2544เครื่องนวดข้าวตามแกนลูกนวด
Axial flow rice threshers
   สบ.4  ทั่วไป
769-2533ผ้ามุ้ง
Mosquito nets
  สบ.3   ทั่วไป
770-2533ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า
Zinc coated steel conduits for electrical wiring
สบ.1     ทั่วไป
771-2550อุปกรณ์สัญญาณเสียงเตือนสำหรับยานยนต์
Audible warning devices and of motor vehicles with regard to their audibl signals
   สบ.4  ทั่วไป
772-2531เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับรถยนต์
Alternators for automobiles
   สบ.4  ทั่วไป
773-2531ดอกไม้ประดิษฐ์
Artificial flowers
  สบ.3   ทั่วไป
774-2531ฟลูออร์สปาร์ (ฟลูออไรต์)
Fluorspar (fluorite)
  สบ.3   ทั่วไป
775-2531ยางมะตอยผสมสำหรับพ่นใต้ท้องรถยนต์
Asphalt compound for automobile underbody coating
  สบ.3   ทั่วไป
776-2552หลอดพลาสติกสำหรับอาหาร
Plastic straws for food
  สบ.3   ทั่วไป
777-2552กระบอกฉีดยาผ่านใต้ผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว
Sterile hypodermic syringes for single use
  สบ.3   ทั่วไป
778-2531โครงบานเกล็ดหน้าต่างปรับได้
Frame sets for adjustable louvre window
สบ.1     ทั่วไป
779-2531ซองเอกสาร
Correspondence envelopes
  สบ.3   ทั่วไป
780-2531วุ้น
Agar
  สบ.3   ทั่วไป
781-2539จุดพ่วงอุปกรณ์สำหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม
Hitch point for walk-behind tractors
   สบ.4  ทั่วไป
782-2539สลักพ่วงอุปกรณ์สำหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม
Hitch pins for walk-behind tractors
   สบ.4  ทั่วไป
783-2539หน้าแปลนล้อสำหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม
Wheel flanges for walk-behind tractors
   สบ.4  ทั่วไป
784 เล่ม 1-2531ขนาดและการแสดงฉลากเสื้อผ้าสำเร็จรูป เล่ม 1 เด็ก
Size designation of garments Part 1 Children
  สบ.3    
784 เล่ม 2-2531ขนาดและการแสดงฉลากเสื้อผ้าสำเร็จรูป เล่ม 2 หญิง
Size designation of garments Part 2 Women
  สบ.3    
784 เล่ม 3-2531ขนาดและการแสดงฉลากเสื้อผ้าสำเร็จรูป เล่ม 3 ชาย
Size designation of garments Part 3 Men
  สบ.3    
785-2531ถุงมือหนังสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
Industrial leather gloves
  สบ.3   ทั่วไป
786-2531การเคลือบผิวตัวถังเปลือยของรถยนต์นั่ง
White body coatings of passenger cars
   สบ.4   
787-2551เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ
Small size water cooled diesel engines
   สบ.4  บังคับ
788-2531ไส้หม้อกรองอากาศที่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
Air filters for internal combustion engines
   สบ.4  ทั่วไป
789-2531ภาชนะอะลูมิเนียม
Aluminiumware
  สบ.3   ทั่วไป
790-2531กาบเพลาครึ่งซีกสำหรับเครื่องยนต์ของรถยนต์
Sleeve type half bearing for automobile engines
   สบ.4  ทั่วไป
791-2544เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อ่างล้างหน้า-ล้างมือ
Vitreous china sanitary appliances: wash basins
สบ.1     ทั่วไป
792-2554เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ
Ceramic sanitary wares : water closet
สบ.1     บังคับ
794-2544เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถส้วมนั่งยอง
Vitreous china sanitary appliances: squatting water-closet pans
สบ.1     ทั่วไป
795-2544เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถปัสสาวะชาย
Vitreous china sanitary appliances: urinals
สบ.1     ทั่วไป
796-2544เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถชำระล้าง
Vitreous china sanitary appliances: bidets
สบ.1     ทั่วไป
797-2544เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อุปกรณ์ห้องน้ำ
Vitreous china sanitary appliances: bathroom accessories
สบ.1     ทั่วไป
798-2531น้ำเก๊กฮวยเข้มข้น
Chrysanthemum concentrate
  สบ.3   ทั่วไป
799-2548เจลาติน
Gelatin
  สบ.3   ทั่วไป
800-2545ยางขอบประตูรถยนต์
Door weather strips for automobiles
  สบ.3   ทั่วไป
801-2531นั่งร้านท่อเหล็กกล้าแบบโครงสร้างสำเร็จรูป
Tubular steel scaffolding: prefabricated frame type
สบ.1     ทั่วไป
802-2531วุ้นผงสำเร็จรูปและเจลาตินผงสำเร็จรูป
Agar dessert powder and gelatin dessert powder
  สบ.3   ทั่วไป
803-2531เชือกลวดเหล็กกล้าสำหรับลิฟต์
Steel wire ropes for lifts
สบ.1     ทั่วไป
804-2531เชือกลวดเหล็กกล้าสำหรับงานยกในเหมือง
Steel wire ropes for mine hoisting purposes
สบ.1     ทั่วไป
805-2540เครื่องปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ความดันต่ำ
Pressure regulators for liquefied petroleum gases : low pressure
   สบ.4  ทั่วไป
806-2531เครื่องวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ : เครื่องส่ง
Fuel level gauges for automobiles: sending unit
   สบ.4  ทั่วไป
807-2531คอยล์จุดระเบิดสำหรับรถยนต์
Ignition coils for automobiles
   สบ.4  ทั่วไป
808-2531เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : หม้อ กระทะ ชามอ่าง ตะหลิว ทัพพี และ กระบวย
Stainless steel wares: pots, pans, bowls, turners, ladles and dippers
  สบ.3   ทั่วไป
809-2531รองเท้าบู๊ตยาง
Rubber boots
  สบ.3   ทั่วไป
810-2531รองเท้าบู๊ตพีวีซี
Polyvinyl chloride boots
  สบ.3   ทั่วไป
811-2531สายพานตัววีสำหรับรถยนต์
Automotive V-belts
  สบ.3   ทั่วไป
812-2548มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
Motor-compressors : safety requirements
   สบ.4  บังคับ
813-2531ชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์นั่ง
Body parts of passenger cars
   สบ.4  ทั่วไป
814-2531ตัวถังเปลือยของรถยนต์นั่ง
White bodies of passenger cars
   สบ.4  ทั่วไป
815-2531เส้นใยสั้นโพลิเอสเตอร์
Polyester staple fibre
  สบ.3   ทั่วไป
816-2556พอลิเอทิลีนเรซิน
Polyethylene resin
  สบ.3   ทั่วไป
817-2531อุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับรถจักรยาน
Bicycle lighting sets
   สบ.4  ทั่วไป
818-2531เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด
Power maize shellers
   สบ.4  ทั่วไป
819-2531ขั้วรับหลอดไฟฟ้าแบบเกลียว
Lampholders: Edison screw type
 สบ.2    ทั่วไป
820-2538การกำหนดตำแหน่งอักขระไทยบนแผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
Layout of Thai character keys on computer keyboards
 สบ.2     
821-2554ปากกาสีน้ำ
Water-based marking pens
  สบ.3   ทั่วไป
822-2554ปากกาสีน้ำมัน
Oil-based marking pens
  สบ.3   ทั่วไป
823-2531กงห้ามล้อสำหรับรถยนต์
Brake drums for automobiles
   สบ.4  ทั่วไป
824-2551สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป
Switches for household and similar fixed electical installations : general requirements
 สบ.2    บังคับ
825-2531เชือกโพลิเอทิลีน
Polyethylene ropes
  สบ.3   ทั่วไป
826-2531กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น
Cement mortar flooring tiles
สบ.1     ทั่วไป
827-2531คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
Interlocking concrete paving blocks
สบ.1     ทั่วไป
828-2546ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ
Precast prestressed concrete elements for composite floor systems
สบ.1     ทั่วไป
829-2531วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูอะลูมิเนียม
Metal frames and panel frames for doors and windows: aluminium doors
สบ.1     ทั่วไป
830-2531ถังน้ำมันรถยนต์นั่ง
Fuel tanks for passenger cars
   สบ.4  ทั่วไป
831-2531เหล็กกล้าคาร์บอนหล่อ
Carbon steel castings
สบ.1     ทั่วไป
832-2548ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป
Instant rice noodle
  สบ.3   ทั่วไป
833-2531ไนโตรเซลลูโลสอุตสาหกรรม
Industrial nitrocellulose
  สบ.3   ทั่วไป
834-2556สีโป๊ยานยนต์ : พอลิเอสเทอร์
Vehicles putty : polyester
  สบ.3   ทั่วไป
835-2531ภาชนะโลหะเคลือบสำหรับใช้ในครัวเรือน
Domestic enamelware
  สบ.3   ทั่วไป
836-2534โพลิสไตรีนเรซิน
Polystyrene resin
  สบ.3   ทั่วไป
837-2531ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ : ส่วนประกอบและการทำ
Passenger lifts and goods lifts: construction
   สบ.4   
838-2531สายไฟฟ้าสำหรับวงจรควบคุม
Control cable
 สบ.2    ทั่วไป
839-2532ท่อเบรกไฮดรอลิกสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ : ท่อยาง
Hydraulic brake hose for road vehicles: rubber hose
  สบ.3   ทั่วไป
840-2532ผงกะหรี่
Curry powder
  สบ.3   ทั่วไป
841-2548สารเหลวบ่มคอนกรีต
Liquid compounds for curing concrete
  สบ.3   ทั่วไป
842-2548กวยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป
Instant kuai chap (rolled rice chip)
  สบ.3   ทั่วไป
843-2532สัญลักษณ์สำหรับตัวควบคุม ตัวชี้บอก และตัวแสดงของยานยนต์ทางบก
Symbols for controls, indicators and tell-tales of road vehicles
   สบ.4   
844-2532รถจักรยาน
Bicycles
   สบ.4  ทั่วไป
845-2532แอนไอออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่น
Anionic asphalt emulsion
  สบ.3   ทั่วไป
846-2548แบเรียมซัลเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
Barium sulphate for industrial use
  สบ.3   ทั่วไป
847-2545แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เพสต์สำหรับอุตสาหกรรมยา
Magnesium hydroxide paste for pharmaceutical industry
  สบ.3   ทั่วไป
848-2532แฮม
Ham
  สบ.3   ทั่วไป
849-2556ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน
Portland pozzolan cement
สบ.1     ทั่วไป
850-2532ปอซโซลาน
Pozzolan
สบ.1     ทั่วไป
851-2542แอสฟัลต์ซีเมนต์สำหรับงานทาง
Asphalt cement for use in pavement construction
  สบ.3   ทั่วไป
852-2532จอบ
Hoes
สบ.1     ทั่วไป
853-2532อุปกรณ์ลดความสะเทือนแบบกระบอกไฮดรอลิก
Hydraulic shock absorbers (Telescopic type)
   สบ.4  ทั่วไป
854-2536อ่างเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับล้างชาม
Stainless steel sinks
สบ.1     ทั่วไป
855-2532หม้อน้ำ : การสร้างทั่วไป
Boilers: general construction
   สบ.4   
856-2532ทองแดงเจือหล่อ
Copper alloy castings
   สบ.4  ทั่วไป
857-2532ทองแดงเจือแท่งหล่อ
Copper alloy ingots
   สบ.4  ทั่วไป
858-2532คำแนะนำในการเลือกใช้ทองแดงเจือ
A guide to copper alloy selection
   สบ.4   
859-2532ลวดเปียโน
Piano wires
สบ.1     ทั่วไป
860-2532เหล็กกล้าคาร์บอนหล่อความต้านแรงดึงสูงและเหล็กกล้าหล่อเจือต่ำ
High tensile strength carbon steel castings and low alloy steel castings
สบ.1     ทั่วไป
861-2532การทำเครื่องหมายตัวนำหุ้มฉนวน
Marking of insulated conductors
 สบ.2     
862-2532บานพับสำหรับหน้าต่าง : บานพับปรับมุมชนิดฝืด
Window hinges: friction hinges
สบ.1     ทั่วไป
863-2532โครงคร่าวเหล็กกล้าสำหรับยึดแผ่นฝ้าและแผ่นผนัง
Steel frame systems for ceiling and wall panel
สบ.1     ทั่วไป
864-2532เหล็กเพลาขาว
Cold-finished steel bars
สบ.1     ทั่วไป
865-2544คัตแบกแอสฟัลต์
Cut-back asphalt
  สบ.3   ทั่วไป
866-2550มอเตอร์เหนี่ยวนำ
Induction motors
 สบ.2    ทั่วไป
867-2550มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส : ประสิทธิภาพขั้นต่ำ
Three-phase induction motors : minimum efficiency
 สบ.2    ทั่วไป
868-2532เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ไม่รวมตัวต้นกำลัง)
Alternating current generator (excluding prime movers)
 สบ.2    ทั่วไป
869-2532วงล้อรถยนต์ : เหล็กกล้า
Automotive wheels: steel
   สบ.4  ทั่วไป
870-2532เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย เฉพาะด้านความปลอดภัย
Electric stoves; open type heating elements: safety requirements
 สบ.2    บังคับ
871-2532กระสวยทอผ้า
Shuttles
  สบ.3   ทั่วไป
872-2532หม้อกรองน้ำมันเครื่องชนิดถอดเปลี่ยนทั้งชุดสำหรับรถยนต์
Throwaway type oil filters for automobile
   สบ.4  ทั่วไป
873-2548สารกระจายกักฟองอากาศสำหรับมอร์ตาร์
Air-entraining admixtures for mortar
  สบ.3   ทั่วไป
874-2548สารกระจายกักฟองอากาศสำหรับคอนกรีต
Air-entraining admixtures for concrete
  สบ.3   ทั่วไป
875-2540เครื่องปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ความดันสูง
Pressure regulators for liquefied petroleum gases : high pressure
   สบ.4  ทั่วไป
876-2547แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ
Flat pressed particleboards
สบ.1     ทั่วไป
877-2547แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดกระทุ้ง
Extruded particleboards
สบ.1     ทั่วไป
878-2537แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง
Cement bonded particleboards: high density
สบ.1     ทั่วไป
879-2553ไฟแช๊กก๊าซ
Gas Lighters
  สบ.3   บังคับ
880-2547กระจกโฟลตใส
Clear float glass
สบ.1     บังคับ
881-2532เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : คาร์บอนไดออกไซด์
Portable fire extinguishers: carbon dioxide
   สบ.4  ทั่วไป
882-2532เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม
Portable fire extinguishers: Foam
   สบ.4  บังคับ
883-2532สีอบอะคริลิกเรซิน
Acrylic resin baking enamel
  สบ.3   ทั่วไป
884-2532การชุบเคลือบโลหะโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า : ดีบุก
Electroplating: tin
   สบ.4   
885-2551บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
A.C. sopplied electronic ballasts for fluorescent lamps safety requirements
 สบ.2    ทั่วไป
886-2555ยางรัดของ
Rubber bands
  สบ.3   ทั่วไป
887-2532ลิฟต์ส่งของ : ส่วนประกอบและการทำ
Service lifts: construction
   สบ.4   
888-2532เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
Small rice mill
   สบ.4  ทั่วไป
889-2547ขวดยาฉีดแก้ว : ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์
Injection vials : moulded glass
  สบ.3   ทั่วไป
890-2532ขมิ้นชันแห้ง
Dried turmeric
  สบ.3   ทั่วไป
891-2532เต้าเจี้ยว
Fermented soy bean (bean paste)
  สบ.3   ทั่วไป
892-2532หนังเทียมโพลิยูรีเทน
Polyurethane coated fabric
  สบ.3   ทั่วไป
893-2532แท่งยางขัดข้าว
Rubber brake blocks for rice whitener machine
  สบ.3   ทั่วไป
894-2532วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูและหน้าต่างเหล็ก
Metal frames and panel frames for doors and windows: steel doors and windows
สบ.1     ทั่วไป
895-2532ท่อยางส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสภาพก๊าซ
Liquefied petroleum gas rubber hose: vapour phase
  สบ.3   ทั่วไป
896-2549ที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิงศีรษะของยานยนต์
Seats, their anchorages and any head restraints of motor vehicles
   สบ.4  ทั่วไป
897-2539ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์อุตสาหกรรม
Hydrogen peroxide for industrial use
  สบ.3   ทั่วไป
898-2532ฐานรองปรับได้สำหรับนั่งร้านท่อเหล็กกล้า
Adjustable baseplates for tubular steel scaffolds
สบ.1     ทั่วไป
899-2532ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบ
Flat plate solar collectors
   สบ.4  ทั่วไป
900-2547ถ่านกัมมันต์
Activated carbon
  สบ.3   ทั่วไป
901-2532แผ่นยางมะตอยปูภายในตัวถังรถยนต์
Asphaltic sheet for autobody's lining
  สบ.3   ทั่วไป
902-2532ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป
Fixed general purpose luminaires
 สบ.2    ทั่วไป
903-2532ดวงโคมไฟฟ้าฝัง
Recessed luminaires
 สบ.2    ทั่วไป
904-2532ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน
Luminaires for road and street lighting
 สบ.2    ทั่วไป
905-2532ดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป
Portable general purpose luminaires
 สบ.2    ทั่วไป
906-2532ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง
Floodlights
 สบ.2    ทั่วไป
907-2532ดวงโคมไฟฟ้ามือถือ
Handlamps
 สบ.2    ทั่วไป
908-2532วงล้อรถยนต์ : อะลูมิเนียมเจือ
Automotive wheels: Aluminium alloy
   สบ.4  ทั่วไป
909-2548เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs)
 สบ.2    บังคับ
910-2532ท่อโพลิบิวทิลีนสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
Polybutylene (PB) pressure pipe and tubing for drinking water services
  สบ.3   ทั่วไป
911 เล่ม 1-2532สัญลักษณ์รูปภาพสำหรับแผนภาพวงจรไฟฟ้า เล่ม 1 ชิ้นส่วนสัญลักษณ์ สัญลักษณ์บ่งลักษณะ และสัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้ทั่วไป
Graphical symbols for circuit diagrams Part 1 Symbol elements, qualifying symbols and other symbols having general application
 สบ.2     
911 เล่ม 2-2534สัญลักษณ์รูปภาพสำหรับแผนภาพวงจรไฟฟ้า เล่ม 2 ตัวนำและอุปกรณ์ต่อสาย
Graphical symbols for circuit diagrams Part 2 Conductors and connection devices
 สบ.2     
911 เล่ม 3-2534สัญลักษณ์รูปภาพสำหรับแผนภาพวงจรไฟฟ้า เล่ม 3 ส่วนประกอบพาสซีฟ
Graphical symbols for circuit diagrams Part 3 Passive components
 สบ.2     
912-2532น้ำมันเมล็ดนุ่นสำหรับบริโภค
Edible kapok seed oil
  สบ.3   ทั่วไป
913-2550แคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง
Hard gelatin capsules
  สบ.3   ทั่วไป
914-2539กุนเชียง
Kunchiang sausage
  สบ.3   ทั่วไป
915-2543ลิ้นสำหรับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
Liquefied petroleum gas cylinder valves
   สบ.4  ทั่วไป
916-2532ลูกล้อสำหรับเครื่องเรือน : ล้อยาง
Castors for furniture: rubber wheel
  สบ.3   ทั่วไป
917-2532วัสดุยารอยต่อคอนกรีตชนิดเย็น
Concrete joint sealer, cold application type
  สบ.3   ทั่วไป
918-2535อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อเทาสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน
Grey iron pipe fittings for water pressure lines
สบ.1     ทั่วไป
919-2532ผลไม้แห้ง
Dried/dehydrated fruit
  สบ.3   ทั่วไป
920-2533หน่อไม้ในภาชนะบรรจุ
Canned bamboo shoot
  สบ.3   ทั่วไป
921-2551โต๊ะเทเบิลเทนนิส
Table-tennis tables
  สบ.3   ทั่วไป
922-2533จานอัดมันเม็ด
Tapioca pellet die
   สบ.4  ทั่วไป
923-2533แถบกระดาษกาวในตัว
Pressure sensitive adhesive paper tape
  สบ.3   ทั่วไป
924-2533แถบพลาสติกกาวในตัว-โอเรียนเทดโพลิโพรพิลีน
Pressure sensitive adhesive plastic tape oriented polypropylene
  สบ.3   ทั่วไป
925-2533แผ่นรองรับสินค้า
Slip sheets
   สบ.4  ทั่วไป
927-2533แบไรต์สำหรับเจาะบ่อปิโตรเลียม
Barite for petroleum-well drilling
  สบ.3   ทั่วไป
928-2533กำหนดสุขลักษณะสำหรับอาหารเยือกแข็ง
Code for hygienic practice for frozen foods
  สบ.3    
929-2533กฎการปัดเศษ
Rules for rounding off numerical values
  สบ.3    
930-2533เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : เก้าอี้ทำงาน
Office furniture: chairs
สบ.1     ทั่วไป
931-2533เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : โต๊ะทำงาน
Office furniture: desks
สบ.1     ทั่วไป
932-2533วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร
Food flavour enhancer and seasoning
  สบ.3   ทั่วไป
933-2533กรดเกลเชียลแอซีติก
Glacial acetic acid
  สบ.3   ทั่วไป
934-2533พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย
A.C. electric fans: safety requirements
 สบ.2    บังคับ
935-2533เนื้อปลาบด (ซูริมิ) เยือกแข็ง
Frozen minced fish (surimi)
  สบ.3   ทั่วไป
936-2533น้ำตาลก้อน
Cube sugar
  สบ.3   ทั่วไป
937-2533ฝาจีบ
Crown closures
  สบ.3   ทั่วไป
938-2533ฝาเกลียวรีด
Roll-on pilferproof closures
  สบ.3   ทั่วไป
939-2548แบเรียมซัลเฟตสำหรับใช้ในทางเภสัชกรรม
Barium sulphate for pharmaceutical use
  สบ.3   ทั่วไป
940-2550ลูกฟุตบอล
Balls for soccer
  สบ.3   ทั่วไป
941-2550ลูกบาสเกตบอล
Ball for basketball
  สบ.3   ทั่วไป
942-2550ลูกวอลเลย์บอล
Balls for volleyball
  สบ.3   ทั่วไป
943-2533ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต
Cold-drawn deformed steel wire for concrete reinforcement
สบ.1     ทั่วไป
944-2533เหล็กกันโคลงสำหรับรถยนต์
Stabilizer bars for automobiles
   สบ.4  ทั่วไป
945-2533ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
Liquefied petroleum gas storage tanks
   สบ.4  ทั่วไป
946-2533ด้ายปักและด้ายถักฝ้าย
Cotton embroidery and crocheting threads
  สบ.3   ทั่วไป
947-2533ยางปูพื้นรถยนต์
Automotive rubber mats
  สบ.3   ทั่วไป
948-2556แป้งถั่วเขียว
Mung bean starch
  สบ.3   ทั่วไป
949-2536ฟิล์มโอเรียนเทดโพลิโพรพิลีน
Oriented polypropylene films
  สบ.3   ทั่วไป
950-2547แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง
Solid alcohol fuel
  สบ.3   บังคับ
951-2533แผ่นยางรองสะพาน
Rubber bridge bearings
  สบ.3   ทั่วไป
952-2533หมึกอัดสำเนา
Duplicating ink
  สบ.3   ทั่วไป
953-2533รางม่านโลหะ
Metal curtain rails
สบ.1     ทั่วไป
954-2548กระจกมองหลัง
Rear-view mirrors
   สบ.4  ทั่วไป
955 เล่ม 1-2551สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
 สบ.2     
955 เล่ม 2-2553สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 2 วิธีทดสอบ
Rubber insulated cables - rated voltages up to and including 450/750 V - part 2 : test methods
 สบ.2     
955 เล่ม 3-2551สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าทนความร้อนหุ้มฉนวนยางซิลิโคน
Rubber insulated cables - rated voltages up to and including 450/750 V - part 3 : heat resistant silicone insulated cables
 สบ.2    ทั่วไป
955 เล่ม 4-2551สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายอ่อน และสายไฟฟ้าอ่อน
 สบ.2    ทั่วไป
955 เล่ม 5-2554สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายไฟฟ้าลิฟต์
Rubber insulated cables - rated voltages up to and including 450/750 V - part 5: lift cables
 สบ.2    ทั่วไป
955 เล่ม 6-2554สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 6 สายอิเล็กโทรดของเครื่องเขื่อมอาร์ก
Rubber insulated cables - rated voltages up to and including 450/750 V - Part 6: ARC welding electrode cables
 สบ.2    ทั่วไป
955 เล่ม 7-2554สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 7 สายไฟฟ้าทนความร้อนฉนวนยางเอทิลีนไวนิลแอซีเทต
Rubber insulated cables - rated voltages up to and including 450/750 V - Part 7:Heat resist antethylene-vinyl acetate rubber insultated cables
 สบ.2    ทั่วไป
955 เล่ม 8-2554สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 8 สายอ่อนสำหรับงานที่ต้องการความอ่อนตัวสูง
Rubber insulated cables - rated voltages up to and including 450/750 V - Part 8: Cords for applications requiring high flexibity
 สบ.2    ทั่วไป
956-2533หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
Standard for fluorescent lamps : safety requirement
 สบ.2    บังคับ
956-2548หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ เฉพาะด้านความปลอดภัย
 สบ.2    ทั่วไป
957-2533สังกะสีแท่ง
Zinc ingots
   สบ.4  ทั่วไป
958-2533ตะกั่วแท่ง
Lead ingots
   สบ.4  ทั่วไป
959-2533ก๋วยเตี๋ยว
Rice noodle
  สบ.3   ทั่วไป
960-2533กวยจั๊บ
Kuai Chap (rolled rice chip)
  สบ.3   ทั่วไป
961-2533ขนาดเครื่องนอน
Designation of bedding
  สบ.3    
962-2552ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
Bed sheets and pillow cases
  สบ.3   ทั่วไป
963-2533ไม้พื้นรางลิ้น : ไม้กระยาเลย
Tongue and groove wood flooring strips: nonteak
สบ.1     ทั่วไป
964-2533สปริงขดขึ้นรูปร้อน
Hot coiled helical springs
   สบ.4  ทั่วไป
965-2537กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร์
Glasses for use in building: tempered glass
สบ.1     ทั่วไป
966-2547แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง
Medium density fibreboards (MDF)
สบ.1     ทั่วไป
967-2533กระเทียมผง
Dehydrated garlic powder
  สบ.3   ทั่วไป
968-2533ไหมพรมอะคริลิก
Acrylic knitting yarn
  สบ.3   ทั่วไป
969-2533หัวนมยางสำหรับขวดนม
Rubber nipples for babies' bottles
  สบ.3   บังคับ
970-2533อุปกรณ์จับยึดกระดาษสำหรับแฟ้ม
Paper fastening device for files
  สบ.3   ทั่วไป
971-2533เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ
Prestressed concrete fence posts
สบ.1     ทั่วไป
972-2533ปลาหมึกแห้ง
Dried cephalopods (squid, cuttle fish and octopus)
  สบ.3   ทั่วไป
973-2533กำหนดสุขลักษณะสำหรับสัตว์ปีกเยือกแข็ง
Code of hygienic practice for frozen poultry
  สบ.3    
974-2533กระป๋องแอโรซอล
Aerosol cans
   สบ.4  ทั่วไป
975-2538กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป
Hydraulic cylinders for general industries
   สบ.4  ทั่วไป
976-2551น้ำมันเกียร์ยานยนต์
Automotive gear oil
  สบ.3   ทั่วไป
977-2551น้ำมันไฮดรอลิก - พื้นฐานน้ำมันแร่
Hydraulic fluid-mineral oil base
  สบ.3   ทั่วไป
978-2533พัดลมระบายความร้อนเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์
Engine cooling fan for automobile
   สบ.4  ทั่วไป
979-2533ท่อพีวีซีอ่อนไม่เสริมแรงสำหรับใช้งานทั่วไป
Unreinforced PVC hose for general purposes
  สบ.3   ทั่วไป
980-2552น้ำยางข้นธรรมชาติ
Natural rubber latex concentrate
  สบ.3   ทั่วไป
981-2556แป้งผัดหน้าชนิดอัดแข็ง
Compact face powders
  สบ.3   ทั่วไป
982-2556ท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม
Polyethylene pipes for drinking water
  สบ.3   ทั่วไป
983-2533มิติชุดพ่วงแบบสามจุดสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตร
Dimension of three-point linkage of agricultural wheeled tractors
   สบ.4   
984-2533แอมพิซิลลินไตรไฮเดรต
Ampicillin trihydrate
  สบ.3   ทั่วไป
985-2533สารเคมีผสมเพิ่มสำหรับทำคอนกรีตไหล
Chemical admixtures for producing flowing concrete
  สบ.3   ทั่วไป
986-2533ผลิตภัณฑ์ลบคำผิดสำหรับกระดาษไขอัดสำเนา
Correction fluid for use on stencil paper
  สบ.3   ทั่วไป
987-2533สปริงขดรับแรงกดขึ้นรูปเย็น
Cold coiled helical compression springs
   สบ.4  ทั่วไป
988-2533ข้อแนะนำเกี่ยวกับรหัสสำหรับอักขระไทยผสมและสัญลักษณ์สำหรับการตีตารางสำหรับเครื่องพิมพ์แบบจุด
Recommendation for Thai combined character codes and symbols for line graphics for dot-matrix printers
 สบ.2     
989-2533ถังเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับเก็บน้ำ
Stainless steel water tanks
สบ.1     ทั่วไป
991-2533กระดาษโทรพิมพ์
Teleprinter paper
  สบ.3   ทั่วไป
992-2533บานพับสำหรับประตู : บานพับสปริง
Hinges for doors: spring hinges
สบ.1     ทั่วไป
993-2533แป้งแผ่น : ข้าวเจ้า
Rice paper
  สบ.3   ทั่วไป
994-2533ไม้พื้นรางลิ้นมีรอยต่อแบบประสานนิ้ว : ไม้กระยาเลย
Wood flooring strips with finger jointing: nonteak
สบ.1     ทั่วไป
995-2533นิยามศัพท์ห้ามล้อรถยนต์และรถพ่วง
Braking of automotive vehicles and their trailers - Vocabulary
   สบ.4   
996-2533เชือกโพลิโพรพิลีน
Polypropylene ropes
  สบ.3   ทั่วไป
997-2554ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารที่มีกรดอินทรีย์
Plastic containers for organic acid food
  สบ.3   ทั่วไป
998-2553ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำบริโภค
Plastic containers for drinking water
  สบ.3   ทั่วไป
999-2533ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
Unplasticized polyvinyl chloride pipes for industrial use
  สบ.3   ทั่วไป
1000-2533จานไถสำหรับงานกสิกรรม
Agricultural discs
   สบ.4  ทั่วไป
1001-2533อุปกรณ์ช่วยระเหยและปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
Liquefied petroleum gas vaporizer regulator for internal combustion engines
   สบ.4  ทั่วไป
1002-2553กระติกน้ำพลาสติก
Plastic canteens
  สบ.3   ทั่วไป
1003-2533กุ้งแห้ง
Dried shrimps
  สบ.3   ทั่วไป
1004-2533เต้าหู้หลอด
Packaged soft soybean curd
  สบ.3   ทั่วไป
1005-2548สีเคลือบกึ่งเงา
Semigloss enamel
  สบ.3   ทั่วไป
1006-2535ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์
Austenitic stainless steel pipes
สบ.1     ทั่วไป
1007-2533คาร์บอนไดซัลไฟด์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
Carbon disulphide for industrial use
  สบ.3   ทั่วไป
1008-2533มะกะโรนีกึ่งสำเร็จรูป
Precooked macaroni
  สบ.3   ทั่วไป
1009-2533ลูกชิ้นเนื้อวัว ลูกชิ้นหมู และลูกชิ้นไก่
Beef ball, pork ball and chicken ball
  สบ.3   ทั่วไป
1010-2533เอทิลแอซีเทต
Ethyl acetate
  สบ.3   ทั่วไป
1011-2533สาคู
Tapioca pearl
  สบ.3   ทั่วไป
1012-2533ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานส่งน้ำ
Reinforced concrete water pipe
สบ.1     ทั่วไป
1013-2533บานประตูพีวีซี
PVC door
  สบ.3   ทั่วไป
1014-2542อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำสำหรับโถส้วม
Fittings for water - closet flushing cisterns
สบ.1     ทั่วไป
1015 เล่ม 1-2533การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 1 เสถียรภาพของโต๊ะ
Standard test methods for furniture Part 1 Stability of tables
สบ.1      
1015 เล่ม 2-2533การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 2 ความแข็งแรงและความทนทานของโต๊ะ
Standard test methods for furniture Part 2 Strength and durability of tables
สบ.1      
1015 เล่ม 3-2534การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 3 เสถียรภาพของเก้าอี้
Standard test methods for furniture Part 3 Stability of chairs
สบ.1      
1015 เล่ม 4-2535การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 4 ความแข็งแรงและความทนทานของเก้าอี้
Standard test methods for furniture Part 4 Strength and durability of chairs
สบ.1      
1015 เล่ม 5-2535การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 5 เสถียรภาพของตู้และชั้นวางของ
Standard test methods for furniture Part 5 Stability of cabinets and shelves
สบ.1      
1015 เล่ม 6-2535การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 6 ความแข็งแรงและความทนทานของตู้และชั้นวางของ
Standard test methods for furniture Part 6 Strength and durability of cabinets and shelves
สบ.1      
1016-2533นอร์แมลบิวทิลแอซีเทต
n-butyl acetate
  สบ.3   ทั่วไป
1017-2533อาหารแมว
Catfood
  สบ.3   ทั่วไป
1018-2533น้ำนมถั่วเหลือง
Soymilk or soya bean milk
  สบ.3   ทั่วไป
1019-2533สปริงขดสำหรับรับน้ำหนักรถยนต์
Coil spring for automobile suspensions
   สบ.4  ทั่วไป
1020-2533เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : เก้าอี้ทำงานปรับได้
Office furniture: adjustable chairs
สบ.1     ทั่วไป
1021-2534มาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดใบพัด
Threaded end connection turbine type water meter
   สบ.4  ทั่วไป
1022-2534มู่ลี่แนวระดับเหล็กกล้าและอลูมิเนียมเจือ
Steel and aluminium alloy venetian blinds
สบ.1     ทั่วไป
1023-2534ผลิตภัณฑ์ลบคำผิดสำหรับกระดาษพิมพ์และเขียน
Printing and writing paper correction fluid
  สบ.3   ทั่วไป
1024-2534อาร์กอน
Argon
  สบ.3   ทั่วไป
1025-2539หัวนมยางดูดเล่น
Babies' dummies
  สบ.3   บังคับ
1026-2534สารยึดอีพ็อกซีเรซินสำหรับคอนกรีต
Epoxy-resin-base bonding systems for concrete
  สบ.3   ทั่วไป
1027-2553ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร
Plastic bags for food
  สบ.3   ทั่วไป
1028-2534แป้งผสมสำหรับประกอบอาหารทอด
Mixed flour for deep-fry
  สบ.3   ทั่วไป
1029-2534เอมิลแอซีเทต
Amyl acetate
  สบ.3   ทั่วไป
1030-2552มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดทั่วไป การทดสอบ และภาวะการทดสอบ
Electricity metering equipment (AC) : general requirements tests and test conditions
 สบ.2    ทั่วไป
1031-2534กระดุมพลาสติก
Plastics buttons
  สบ.3   ทั่วไป
1032-2534น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งและข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง
Solvent-welding cements for use with unplasticized PVC pipes and fittings
  สบ.3   ทั่วไป
1033-2552แลกเกอร์แอโรซอล
Aerosol lacquer
  สบ.3   ทั่วไป
1034-2534รองเท้าแตะพีวีซี
PVC sandals
  สบ.3   ทั่วไป
1035-2534สารขัดเงาโลหะชนิดเหลว
Metal polish, liquid
  สบ.3   ทั่วไป
1036-2534สารขัดเงาโลหะชนิดกึ่งแข็ง
Metal polish, pasted
  สบ.3   ทั่วไป
1037-2534สปริงขดรับแรงดึงขึ้นรูปเย็น
Cold coiled helical tension springs
   สบ.4  ทั่วไป
1038-2535กระเบื้องแผ่นเหล็กเคลือบมุงหลังคา
Coated steel sheet roofing tiles
สบ.1     ทั่วไป
1039-2547หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
Electric rice-cookers : safety requirements
 สบ.2    บังคับ
1040-2541น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ
Two-stroke gasoline engine lubricating oil
  สบ.3   บังคับ
1041-2534วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีตชนิดคืนรูปและไม่ปลิ้น : แอสฟัลต์
Joint filler for concrete (non-extruding and resilient type): asphalt
  สบ.3   ทั่วไป
1042-2534พรมพีวีซี
Backed flexible PVC flooring
  สบ.3   ทั่วไป
1043-2534หน้าต่างพีวีซี
PVC windows
  สบ.3   ทั่วไป
1044-2534เครื่องนวดถั่วเหลือง
Soybean threshers
   สบ.4  ทั่วไป
1045-2535กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง
Papers for continuous forms
  สบ.3   ทั่วไป
1046-2534กำหนดสุขลักษณะสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง
Code of hygienic practice for frozen fishery products
  สบ.3    
1047-2534เฟร์โรซิลิโคแมงกานีส
Ferrosilicomanganese
  สบ.3   ทั่วไป
1048-2551สีอีพ็อกซีสำหรับเคลือบท่อเหล็กกล้าส่งน้ำบริโภค
Epoxy coatings for steel potable water pipelines
  สบ.3   ทั่วไป
1049-2542รองเท้านักเรียน
School shoes
  สบ.3   ทั่วไป
1050-2547สายให้อาหารในทางเดินอาหารสำหรับใช้ครั้งเดียว
Enteral feeding catheters for single use
  สบ.3   ทั่วไป