King rama 9

รายการประกาศ
หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้เข้าชม
ลำดับประกาศ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้เข้าชม
50 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 08 January 2018 0
49 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน 08 January 2018 0
43 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน (24 พฤศจิกายน 2560) 29 November 2017 0
21 ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 10 August 2017 0
16 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 24 July 2017 0
12 ประกาศ รายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 29 June 2017 0