หัวข้อประกาศ :

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการสังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และประกาศคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมฯ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติม

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565