หัวข้อประกาศ :

สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ มาตรการรองรับ COVID-19 เรื่อง การตรวจประเมินหน่วยตรวจสอบและรับรองของ สมอ. มีผลถึง 30 ก.ค. 63