หัวข้อประกาศ :

สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ มาตรการรองรับ COVID-19 เรื่อง การตรวจประเมินหน่วยตรวจสอบและรับรองของ สมอ. มีผลถึง 30 ก.ค. 63

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565