หัวข้อประกาศ :

ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมอ. คุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถด้าน Hardware Software Network


ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมอ.

คุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถด้าน

  • Hardware
  • Software
  • Network

สามารถซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้


วันที่เผยแพร่ : 03 October 2020สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565