หัวข้อประกาศ :

การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ ข้าราชการพลเรือนสามัญรับโอนและข้าราชการพลเรือนสามัญที่บรรจุกลับเข้ารับราชการ สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรณีการขอโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น


ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เรื่อง การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ ข้าราชการพลเรือนสามัญรับโอนและข้าราชการพลเรือนสามัญที่บรรจุกลับเข้ารับราชการ สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรณีการขอโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น


วันที่เผยแพร่ : 21 October 2020สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565