หัวข้อประกาศ :

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษะ สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษะ


ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษะ สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษะ


วันที่เผยแพร่ : 25 March 2021สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565