หัวข้อประกาศ :

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 รางวันอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม รางวัลอุตสาหกรรมดีเล่น และรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565