หัวข้อประกาศ :

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- เอกสารใบสมัคร

 

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม  โทร. 0 2430 6829 ต่อ1820 


วันที่เผยแพร่ : 08 September 2022สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565