หัวข้อประกาศ :

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากรรม

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565