หัวข้อประกาศ :

การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551


ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551

 

                     

 

ผู้ใดมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น สามารถแสดงความคิดเห็นต่อ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมีหนังสือแจ้งมายัง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นับแต่วันประกาศ


วันที่เผยแพร่ : 25 January 2024สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565