หัวข้อประกาศ :

ประกาศสำนักงานมาตรผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565