คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองกำหนดมาตรฐาน (กก.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองควบคุมมาตรฐาน (กค.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองตรวจการมาตรฐาน 1 (กต.1)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองตรวจการมาตรฐาน 2 (กต.2)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองตรวจการมาตรฐาน 3 (กต.3)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองบริหารมาตรฐานชุมชน (กช.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน (กส.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองกฎหมาย (กม.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กย.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ (กป.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม (สล.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองกำกับองค์กรด้านมาตรฐาน (กอ.)
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองกำหนดมาตรฐาน (กก.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองควบคุมมาตรฐาน (กค.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองตรวจการมาตรฐาน 1 (กต.1)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองตรวจการมาตรฐาน 2 (กต.2)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองตรวจการมาตรฐาน 3 (กต.3)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองบริหารมาตรฐานชุมชน (กช.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน (กส.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองกฎหมาย (กม.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กย.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ (กป.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม (สล.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองกำกับองค์กรด้านมาตรฐาน (กอ.)
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองกำหนดมาตรฐาน (กก.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองควบคุมมาตรฐาน (กค.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองตรวจการมาตรฐาน 1 (กต.1)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองตรวจการมาตรฐาน 2 (กต.2)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองตรวจการมาตรฐาน 3 (กต.3)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองบริหารมาตรฐานชุมชน (กช.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน (กส.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองกฎหมาย (กม.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กย.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ (กป.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม (สล.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองกำกับองค์กรด้านมาตรฐาน (กอ.)
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองกำหนดมาตรฐาน (กก.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองควบคุมมาตรฐาน (กค.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองตรวจการมาตรฐาน 1 (กต.1)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองตรวจการมาตรฐาน 2 (กต.2)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองตรวจการมาตรฐาน 3 (กต.3)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองบริหารมาตรฐานชุมชน (กช.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน (กส.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองกฎหมาย (กม.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กย.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ (กป.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม (สล.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองกำกับองค์กรด้านมาตรฐาน (กอ.)
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองกำหนดมาตรฐาน (กก.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองควบคุมมาตรฐาน (กค.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองตรวจการมาตรฐาน 1 (กต.1)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองตรวจการมาตรฐาน 2 (กต.2)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองตรวจการมาตรฐาน 3 (กต.3)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองบริหารมาตรฐานชุมชน (กช.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน (กส.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองกฎหมาย (กม.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กย.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ (กป.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม (สล.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองกำกับองค์กรด้านมาตรฐาน (กอ.)
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองกำหนดมาตรฐาน (กก.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองควบคุมมาตรฐาน (กค.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองตรวจการมาตรฐาน 1 (กต.1)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองตรวจการมาตรฐาน 2 (กต.2)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองตรวจการมาตรฐาน 3 (กต.3)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองบริหารมาตรฐานชุมชน (กช.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน (กส.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองกฎหมาย (กม.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ (กป.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม (สล.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กย.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองกำกับองค์กรด้านมาตรฐาน (กอ.)
  กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตส.)
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองกำหนดมาตรฐาน (กก.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองควบคุมมาตรฐาน (กค.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองตรวจการมาตรฐาน 1 (กต.1)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองตรวจการมาตรฐาน 2 (กต.2)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองตรวจการมาตรฐาน 3 (กต.3)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองบริหารมาตรฐานชุมชน (กช.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน (กส.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองกฎหมาย (กม.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ (กป.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม (สล.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กย.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการกองกำกับองค์กรด้านมาตรฐาน (กอ.)
 คู่มือการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของ สมอ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565