ชื่อมาตรฐาน : คู่มือการส่งออกผลิตภัณฑ์รายสาขา

  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการไทย ด้านการมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับทางวิชาการในการส่งออก

  คู่มือการส่งออก สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังประเทศญี่ปุ่น
  เครื่องปรับอากาศ ตู้แช่ ตู่แช่แข็ง และคอมเพรสเซอร์
  สายไฟและชุดสายไฟ
  คู่มือการส่งออก สินค้างยางและผลิตภัณฑ์ยางไปยังประเทศจีน
  สินค้ายางและผลิตภัณฑ์ยาง
  คู่มือมาตรฐานและกฎระเบียบ ในการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังประเทศอินเดีย
  สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565