ชื่อมาตรฐาน : หลักเกณฑ์ต่าง ๆ

 

หลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
      ขั้นตอนขอใบอนุญาตสำหรับผู้ผลิตในประเทศ
      การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อจัดจำหน่าย 
     

หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต(ฉบับลงวันที่ 30 ม.ค. 2566)

      การยอมรับผลการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ(ฉบับลงวันที่ 11 ก.ย. 2557)
      หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนโรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ
(ฉบับลงวันที่ 4 ธ.ค. 2558)
 
หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น
      หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นก่อนตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

mark

 

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565