ชื่อมาตรฐาน : จีน

  จีน

  จีนประกาศอนุญาตสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่ม 36 รายการ 
  CHEAA ออกมาตรฐานกำหนดอายุเครื่องกรองน้ำดื่มในครัวเรือน 
  MIIT ของจีนส่งเสริมการรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV ที่ใช้แล้ว
  จีนประกาศแผน 2022 เสริมสร้างคุณภาพและความปลอดภัยของการตรวจสอบสารเคมีอันตราย
  จีนกำหนดมาตรฐานของการประเมินการอนุรักษ์พลังงานและการลดมลพิษในการผลิตซ้ำ
  ปักกิ่งปรับปรุงข้อกำหนดขีดจำกัดปริมาณ VOC ในสารเคลือบใช้ในงานสถาปัตยกรรมและกาว
  จีนยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลใบอนุญาตการปล่อยมลพิษ
  จีนปราบปรามการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายอาหารที่มีการเติมทองและเงิน
  NIFDC ของจีน ปรึกษาเรื่องข้อจำกัดของเบนซินในเครื่องสำอาง
  กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศจีน เพิ่มรายการสารเคมี 18 รายการเข้าระบบ IECSC
  จีนออกกาหนด 16 มาตรฐานระดับนานาชาติ เกี่ยวกับ วัตถุเจือปนอาหาร, สารปนเปื้อน และ วัสดุสัมผัสอาหารในเดือนมีนาคม 2022 (พ.ศ.2565)
  จีนอนุมัติส่วนผสมอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารจำนวน 32 รายการ
  จีนจะทำการปรับปรุงมาตรฐานของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสารเคลือบภายในปี 2025 (พ.ศ.2568)
  เครื่องสำอางสำหรับเด็ก โอกาสใหม่ของแบรนด์ต่างประเทศ
  กฎระเบียบด้านอาาหร 10 ลำดับที่มีการปรับปรุงในจีน
  จีนบังคับ GMP กับเครื่่องสำอางภายในเดือน กรกฎาคม 2565
  จีนควบคุมการแสดงฉลากและการส่งเสริมการขายสำหรับเครื่องดื่มชนิดผงอย่างเข้มงวด
  จีนดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสารฆ่าแมลง
  จีนจำแนกการโฆษณาของอุตสาหกรรมเวชสำอางให้เป็นการโฆษณาทางการแพทย์
  ตลาดเครื่องสำอางในจีน
  โอกาสและความท้าทายในอุตสาหกรรมอาหารพิเศษของจีน
  จีนปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับส่วนผสมในเครื่องสำอาง
  จีนเผยแพร่แผนการดำเนินการเพื่อการปล่อยคาร์บอนสูงสุดในปี 2573
  จีนควบคุมเครื่องสำอาง 3 ประเภท
  จีนกำหนดมาตรการในการตรวจสอบ GMP และ GSP ใหม่
  จีนกำหนดให้เพิ่มข้อความ “ควรบริโภคก่อนวันที่” ไว้บนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นมที่ต้องเก็บไว้ที่อุณภูมิต่ำ
  กฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องสำอางออร์แกนิคของจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
  แนวทางการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารแห่งชาติของปี 2564
  จีนกำหนดข้อกำหนดการแสดงฉลากสำหรับเครื่องสำอาง
  สถานการณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาในประเทศจีน
  จีนประกาศกฎระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการจดแจ้งเครื่องสำอาง
  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (NHC) กำหนดให้มีการปรับปรุงมาตรฐานบังคับ GB 38850
  หน่วยงานของจีนกำหนดระยะเวลาสำหรับการเลิกใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว
  กฎระเบียบการควบคุมดูแลไขมันทรานส์ในจีน
  ภาพรวมการตลาดและกฎระเบียบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางในเอเซีย
  NHC ของจีนเห็นชอบวัตถุดิบทางอาหาร วัตถุเจือปนอาหารและสารเติมแต่งที่สัมผัสกับอาหาร
  แนวโน้มตลาดมาสก์หน้าในจีน
  จีนประกาศใช้ Platform ออนไลน์สำหรับการควบคุมสารอันตราย
  จีนประกาศมาตรฐานสมาคมฉบับแรกเกี่ยวกับอาหารทานเล่นสำหรับเด็ก
  กระทรวงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของจีน (MEE) ประกาศแก้ไขมาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับสารเคมีอันตรายชนิดใหม่
  ขั้นตอนการบริหารจัดการตรวจวัดความเสี่ยงและการประเมินใหม่สำหรับสารฆ่าแมลง
  แผนการจำกัดและห้ามใช้พลาสติกในจีน
  บริษัทในประเทศจีนเปิดตัวผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ำและผลิตภัณฑ์ล้างมือจากกัญชา
  กระทรวงเกษตรและชนบทของจีนประกาศร่างรายการส่วนผสมที่ออกฤทธิ์เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการขึ้นทะเบียนสารฆ่าแมลงศัตรูพืช
  จีนได้ประกาศใช้มาตรฐานแห่งชาติเกี่ยวกับสารฆ่าเชื้อ
  การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และเตรื่องมือปลอดเชื้อในจีน
  จีนประกาศใช้แผนแก้ปัญหาการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
  จีนประกาศมาตรฐานแห่งชาติ 7 ฉบับเกี่ยวกับ การควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs)
  สถานการณ์ในตลาดและโอกาสของอาหารสะดวกซื้อในจีน
  จีนเปิดตัว 16 มาตรการเพื่อการผลิตสารเคมีอันตรายที่ปลอดภัย
  จีนดำเนินการอย่างเข้มงวดกับมลพิษจากพลาสติก
  สำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐของจีนกำหนดขีดจำกัดปริมาณของสารอันตรายในปุ๋ย
  GAC ของจีนยกเลิกมาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง 16 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและกักกันการนำเข้าและส่งออกสินค้า
  สำนักบริหารยาแห่งชาติของจีน (NMPA) ห้ามแผ่นมาส์กหน้าใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่าเป็นวัสดุทางการแพทย์
  กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีน (MoARA) แต่งตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบสำหรับการจดทะเบียนปุ๋ย 15 แห่ง
  รายงานประจำปีของสารเคมีชนิดใหม่
  จีนประกาศใช้กฎหมายการจำกัดปริมาณวัตถุอันตรายในปุ๋ย
  ส่วนแบ่งทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มี Probiotics ในจีน
  จีนดำเนินการกับเครื่องสำอางที่มีการโฆษณาด้วยข้อความอันเป็นเท็จและทำให้เกิดการเข้าใจผิด 
  ระบบการยื่นเอกสารการนำเข้าเครื่องสำอางที่มีการใช้งานไม่พิเศษของสำนักบริหารผลิตภัณฑ์ยาไห่หนาน 
  จีนเร่งการอนุมัติใบอนุญาตผลิตเครื่องสำอาง
  จีนบังคับใช้มาตรฐานเครื่องสำอาง 3 ฉบับ
  การจัดการน้ำดื่มที่มีการฆ่าเชื้อและสิ่งที่ได้จากการฆ่าเชื้อ 
  กระทรวงนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมของจีนร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับสารอินทรีย์มลพิษที่ตกค้างยาวนาน 6 ชนิด
  จีนขยายระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านสำหรับการแสดงฉลากอาหารสัตว์เลี้ยง
  สาธารณรัฐประชาชนจีนปรับปรุงมาตรฐานเกี่ยวกับค่า MRLs ของสารฆ่าแมลง
  จีนประกาศรายการสารพิษและวัตถุอันตรายของมลพิษทางน้ำ
  จีนประกาศห้ามใช้สาร Fipronil ในทางการเกษตร
  คณะกรรมาธิการอาหารปลอดภัยของจีนออกประกาศแผนงานความปลอดภัยททางด้านทางอาหารประจำปี 2562
  มาตรฐานบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมฉบับแรกของจีน
  จีนแนะนำระบบการประเมินความสอดคล้องกับ ROHs 2
  NMPA ของจีนรณรงค์การตรวจสอบเครื่องสำอางออนไลน์
  กระทรวงขนส่งของจีนได้ออกเงื่อนไขความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะขนส่งสินค้าอันตราย
  ระเบียบการบังคับใช้โปรแกรมการตรวจสอบการสุ่มตัวอย่างความปลอดภัยทางอาหารปี 2562
  จีนประกาศกำหนดการดูแลและควบคุมสารเคมีอันตราย
  แผนการสุ่มตรวจความปลอดภัยทางอาหารของจีนประจำปี 2562
  พิมพ์เขียวแผนการควบคุมเครื่องสำอางปี 2562 ของจีน
  สาธารณรัฐประชาชนจีนแก้ไขกฎระเบียบว่าด้วยแบตเตอรี่อุตสาหกรรมลิเทียมไอออน
  สาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศรายการสารมลพิษทางอากาศ
  เสิ่นเจิ้นประกาศบัญชีรายชื่อการจัดการสารอันตราย
  สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกพิมพ์เขียวแผนงานควบคุมเครื่องสำอาง
  จีนนำร่องโครงการเมืองขยะเป็นศูนย์
  จีนประกาศห้ามใช้ HCFC-141b ในอุตสาหกรรม 3 ประเภท
  เซี่ยงไฮ้เริ่มตรวจสารเคมีใหม่ของปี 2561
  เซี่ยงไฮ้ออกกฎระเบียบว่าด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
  กระทรวงนิเวศและสิ่งแวดล้อมของจีนออกข้อกำหนดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  จีนห้ามนำเข้าขยะที่มากกว่าขยะพลาสติก
  ฟูเจียนเริ่มใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับอาหารฉบับใหม่
  จีนกำหนดระบบการอนุญาตการปล่อยสารมลพิษ
  องค์การอาหารและยาของจีน (CFDA) ตรวจติดตามความเสี่ยงของเครื่องสำอาง
  กระทรวงคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของจีนปรับปรุงระบบอนุญาตสำหรับการดำเนินการสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตราย
  กระทรวงคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของจีนบังคับใช้ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกลุ่มโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
  AQSIQ ของจีนประกาศเตือนผู้ประกอบการธุรกิจอาหารนำเข้า
  องค์การอาหารและยาของจีนได้ออกประกาศระเบียบใหม่สำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตการผลิตเครื่องดื่ม
  จีนอนุมัติการใช้วัสดุสัมผัสอาหารใหม่อีก 6 ชนิด
  จีนกำหนดให้ต้องจัดส่งรายงานประจำปีของสารเคมีใหม
  องค์การอาหารและยาของเซี่ยงไฮ้ประกาศมาตรการเพื่อสนับสนุนเครื่องสำอางที่ได้รับความไว้วางใจในการควบคุมคุณภาพการผลิต
  กระทรวงเกษตรของจีนประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลใหม่สำหรับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร
  จีนปรับลดอัตราการกักกันและการตรวจสอบสำหรับการนำเข้าเครื่องสำอาง
  จีนประกาศการสำรวจแหล่งมลพิษครั้งที่ 2 
  จีนห้ามการนำเข้ายาสีฟันที่มีส่วนประกอบของ Benzethonium Chloride
  จีนจัดตั้งหน่วยงานใหม่สำหรับการจัดการวัตถุอันตรายทางการเกษตร
  จีนประกาศใช้ระเบียบการตรวจสอบสำหรับผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตร
  จีนบังคับใช้ QR Code กับฉลากวัตถุอันตรายทางการเกษตร
  กระทรวงเกษตรของจีนประกาศข้อกำหนดใหม่สำหรับการจดทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร
  จีนประกาศมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ (QB) สำหรับมาร์กหน้าและรายการอื่นๆ อีก 4 รายการ
  การวิเคราะห์ทิศทางปัจจุบันของตลาดเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายในประเทศจีน
  จีนได้ปรับปรุงบัญชีรายการการจัดการการนำเข้าขยะมูลฝอย
  กระทรวงเกษตรของจีนได้กำหนด Template ใบอนุญาตของสารกำจัดแมลง
  จีนกำหนดวิธีทดสอบทางพิษวิทยาใหม่สำหรับการจดทะเบียนสารฆ่าแมลง
  จีนประกาศข้อมูลอาหารนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดปี 2559
  จีนยกเลิกและกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารใหม่
  CFDA ของจีน ประกาศวิธีการทดสอบสำหรับการวิเคราะห์วานิลลินในอาหารสำหรับทารก 
  จีนเริ่มใช้มาตรฐานการตรวจวัดมลพิษด้วยตนเอง
  กฎหมายและกฎระเบียบรองเท้าเด็ก: ข้อกำหนด GB 30585-2014
  ฐานข้อมูลมาตรฐานแห่งชาติจีน
  จีนออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับสารกำจัดแมลง: การซื้อขายและการแสดงฉลาก
  การควบคุมคุณภาพใบชาอย่างเข้มงวดของประเทศจีน
  จีนปรับปรุงปริมาณสูงสุดของไมโคทอกซินและสารปนเปื้อนในอาหาร
  FDA เซี่ยงไฮ้ออกประกาศเกี่ยวกับการตรวจสอบตัวอย่างเครื่องสําอาง
  Shanghai FDA ได้ออกประกาศว่าด้วยการตรวจสอบตัวอย่างเครื่องสำอางปี 2560
  CFDA ของจีนแก้ไขเอกสารข้อกำหนดสำหรับอาหารเสริม
  จีนกำหนดรายการทดสอบใหม่สำหรับการตรวจสอบการสุ่มตัวอย่างนมผงสำหรับทารก
  จีนแก้ไขมาตรฐานนมผงสําหรับทารกแรกเกิด
  NHFPC ของจีนเห็นชอบการใช้วัตถเุจือปนอาหารและวัตถุแต่งกลิ่นรสชนิดใหม่
  CFDA ของจีนออกประกาศระเบียบสำหรับการตรวจสอบการสุ่มตัวอย่างความปลอดภัยอาหาร
  จีนประกาศบังคับใช้ระบบใบอนุญาตผลิตเครื่องสำอางแบบใหม่
  CFDA ของจีนออกประกาศระเบียบในการตรวจสอบใบอนุญาตการผลิตอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
  จีนปรับปรุงค่า MRLs สำหรับสารฆ่าแมลงที่ตกค้างในอาหาร
  จีนประกาศมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารที่เกี่ยวข้องกับชีดจำกัดปริมาณสารตกค้างสูงสุดของสารฆ่าแมลงและวิธีทดสอบ
  จีนออกคู่มือการจดทะเบียนอาหารเพื่อสุขภาพ
  จีนเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจดทะเบียนอาหารเพื่อสุขภาพ
  มาตรฐานความปลอดภัยและลักษณะทางเทคนิคสำหรับเครื่องสำอางของจีน
  CFDA ยกร่างคู่มือการพัฒนาระบบทวนสอบความปลอดภัยทางอาหาร
  จีนปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยวัตถุดิบสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ
  NHFPC ของจีนยกร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์แห่งชาติ 15 มาตรฐาน
  จีนประกาศระบบการทวนสอบสำหรับเครื่องสำอางนำเข้า
  จีนออกระเบียบการตรวจสอบใบอนุญาตการผลิตอาหาร
  NHFPC ของจีนเห็นชอบกำหนดวัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม
  การตรวจพิเศษสำหรับการนำเข้านมผงสูตรดัดแปลงสำหรับทารกในปี 2559
  องค์การอาหารและยาของจีนได้ประกาศระเบียบใหม่สำหรับการจดทะเบียนนมผงสูตรดัดแปลงสำหรับทารก
  จีนปรับข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุดิบในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ
  จีนประกาศใช้ข้อกำหนดการแสดงฉลากใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์กันแดด
  จีนให้ระยะเวลาผ่อนผันทำการค้าอิเล็กทรอนิกส์บริเวณชายแดนสำหรับนมผงสูตรดัดแปลงสำหรับทารกแรกเกิด
  จีนกำหนดให้เครื่องสำอางที่ทำการค้าบริเวณชายแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CBEC) จะต้องขออนุญาต CFDA
  AQSIQ ของจีนกำหนดมาตรฐานการจัดการการนำเข้าวัสดุที่สัมผัสกับอาหาร
  จีนเข้มตรวจสินค้านำเข้าจากประเทศที่มีไวรัสซิการะบาดรวมทั้งไทย
  CNCA ของจีนกำหนดให้ต้องจดทะเบีบนผู้ผลิตน้ำผึ้งในต่างประเทศ
  CFDA ของจีนออกมาตรการจัดการเกี่ยวกับการจดทะเบียนและการจัดเก็บเอกสารสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ
  CFDA ของจีนประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับการเรียกชื่ออาหารเพื่อสุขภาพ
  สภาแห่งรัฐของจีนปรับปรุงระบบการจดทะเบียนอาหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  จีนประกาศมาตรฐานใหม่เกี่ยวกับอาหารพิเศษเพื่อควบคุมน้ำหนัก
  มณฑลกวางตุ้งของจีนได้ออกประกาศระบบการทวนสอบอาหารใหม่
  จีนกำหนดระบบการติดตามทวนสอบสำหรับน้ำมันพืช
  จีนออกประกาศการจำแนกชนิดใบอนุญาตการผลิตอาหาร
  มณฑลหูหนานของจีนเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VoCs)
  รายการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุม 2015
  กฎระเบียบ RoHs ฉบับใหม่ของจีน
  ปักกิ่งเริ่มต้นเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VoCs)
  การนำเข้าอาหารของจีน: AQSIQ บังคับใช้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการนำเข้าอาหาร
ที่ท่าเรือ
  FDA มณฑลซานตงผลักดัน”หลักเบื้องต้น”เกี่ยวกับการตรวจสอบผู้ผลิต
เครื่องสำอาง
  กฎระเบียบสำหรับอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์ฉบับใหม่ของจีน
  จีนออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารออนไลน์
  การดำเนินการของจีนเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานยานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า
  สาธารณรัฐประชาชนจีนออกข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับทารกและเด็ก
  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการควบคุมมลพิษทางอากาศ (แก้ไขครั้งที่ 2)
  จีนห้ามผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวขาวโดยไม่มีใบรับรองการใช้งานเป็นพิเศษ
  NHFPC ของจีนแก้ไขมาตรฐานการใช้ผลิตภัณฑ์แก้วและเซรามิคที่สัมผัสกับอาหาร
  ภาษีสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคอุตสาหกรรมของจีน
  จีนกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมของสารอินทรีย์ระเหยง่าย
  จีนจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับสารอันตรายและอัตราการนำกลับมาใช้ใหม่ของยานยนต์ตั้งแต่ปี 2559
  สาธารณรัฐประชาชนจีนปรับปรุงกฎหมายอาหารปลอดภัย
  จีนประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์เคลือบเงาที่มีตัวทำละลายเป็นน้ำ
  สาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศมาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวด
  จีนได้ขยายวันมีผลบังคับใช้สำหรับการแสดงฉลากวัตถุเจือปนอาหาร
  CFDA ตรวจสอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
  China AQSIQ ดำเนินการตรวจสอบภายในของการนำเข้านมผงสูตรดัดแปลงสำหรับทารก
  จีนเปลี่ยนการควบคุมการติดฉลากสำหรับการนำเข้าอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย
  จีนออกกฎระเบียบการขนส่งสินค้าอันตรายทางรถไฟ
  สาธารณรัฐประชาชนจีนออกข้อกำหนดมาตรฐานจำกัดการใช้สาร 3 ประเภทในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  จีนออกกฎระเบียบใหม่กำหนดวันบังคับใช้สำหรับการเรียกคือสินค้าอาหาร
  NHFPC ของจีนอนุญาตให้ใช้เอนไซม์ Beta-galactosidase และสาร 6-Methyloctanal รวมทั้งขยายขอบเขตการใช้งานวัตถุเจือปนอาหารอีก 11 ชนิด
  FDA จีนแก้ไขคู่มือหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP)สำหรับสินค้าอุปกรณ์ทางการแพทย์
  AQSIQ สาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศกฎระเบียบใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์นมนำเข้าจากต่างประเทศ
  สาธารณรัฐประชาชนจีนออกข้อกำหนดใหม่สำหรับน้ำดื่มที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์
  NHFPC ของจีนอนุญาตให้ใช้ทองคำเป็นวัตถุเจือปนอาหาร (Food additive) ชนิดใหม่
  CGFDC จีนแก้ไขกฎระเบียบขั้นตอนการออกใบรับรอง และเครื่องหมายสำหรับอาหาร “Green Food”
  รัฐบาลจีนวางแผนเพื่อลดมลพิษจากทางอากาศโดยจำกัดการใช้ถ่านหินและรถยนต์ที่ปล่อยมลภาวะ
  MIT ของจีนแก้ไขข้อกำหนดมาตรฐานรองเท้าที่มีลวดลาย
  จีนปรับปรุงการติดฉลากสินค้าอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมพิเศษ
  จีนกำหนดมาตรการบริหารการรับรองสินค้าออร์แกนิค
  รัฐบาลจีนวางแผนเพื่อลดมลพิษทางอากาศโดยจำกัดการใช้ถ่านหินและรถยนต์ที่ปล่อยมลภาวะ
  สาธารณรัฐประชาชนจีนออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สูตรนมผงเด็ก
  สาธารณรัฐประชาชนจีนออกมาตรการใหม่เกี่ยวกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์นม
  รัฐบาลจีนวางแผนเพื่อลดมลพิษทางอากาศโดยจำกัดการใช้ถ่านหินและรถยนต์ที่ปล่อยมลภาวะ
  ฉลากรับรองอาหารเกษตรอินทรีย์จีน 
  ความคืบหน้าการดำเนินมาตรการการจัดการสารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัยของจีน 
  กระทรวงสาธารณสุขแห่งชาติจีนประกาศห้ามใช้สาร Bisphenol A ในการผลิตขวดนมทุกชนิด 

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565