ชื่อมาตรฐาน : เวียดนาม

  เวียดนาม

  พระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ของเวียดนามมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้ LEP2020 
  แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารในเวียดนาม 
  เวียดนามปรับปรุงข้อกฏหมายใหม่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  FTA อียู-เวียดนาม เริ่มมีผลแล้ว เพิ่มแต้มต่อให้เศรษฐกิจเวียดนาม 
  เวียดนามประกาศห้ามใช้สารออกฤทธิ์ 10 รายการในสารชีวฆาต 
  การนำเสนอรายชื่อสารเคมีในบัญชีรายชื่อสารเคมีแห่งชาติของเวียดนาม 
  โอกาสและความท้าทายของเวียดนามต่อความตกลงเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป
  โอกาสและความท้าทายของเวียดนามต่อความตกลงเขตการค้าเสรีของสหภาพยุโรป 
  เวียดนามไฟเขียวการรับรองตนเองของอาหารนำเข้า 
  เวียดนามประกาศแก้ไขระเบียบว่าด้วยอาหารปลอดภัย
  เวียดนามวางข้อกำหนดใหม่สำหรับการนำเข้าสารเคมี 
  กฎระเบียบการนำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีของสายการผลิตที่ใช้แล้วของเวียดนาม
  กฏระเบียบการติดฉลากสำหรับสินค้าอาหารที่บรรจุพร้อมขาย สารเติมแต่งอาหาร และสารที่ช่วยในกระบวนการผลิตอาหาร
ของเวียดนาม
  กฎระเบียบการตรวจสอบความปลอดภัยสินค้าอาหารนำเข้าผลิตภัณฑ์จากพืชของเวียดนาม
  เวียดนามประกาศข้อกำหนดการแสดงฉลากเพิ่มเติมสำหรับเครื่องสำอาง
  เวียดนามปรับปรุงข้อกำหนดทางเทคนิคส่วนประกอบในเครื่องสำอาง
  กระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามได้ออกประกาศว่าด้วยการเรียกคืนสินค้าและหลักเกณฑ์การเรียกคืนอาหารที่ไม่ปลอดภัย
  เวียดนามขยายขอบเขตข้อกำหนด GHS ให้ครอบคลุมสารผสม (Mixtures) 
  ฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานโดยรัฐบาลเวียดนาม

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565