ชื่อมาตรฐาน : ออสเตรเลีย

 ออสเตรเลีย

  ออสเตรเลีย เพิ่มรายการสารเคมี 6 รายการเข้าในคลังสารเคมีอุตสาหกรรม 
  การกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพขั้นต่ำของเรือนกระจกและพลังงาน 
  ออสเตรเลียเพิ่มรายการสารเคมี 8 รายการเข้าในคลังสารเคมีอุตสาหกรรม
  ออสเตรเลียปรับปรุงคู่มือการจัดหมวดหมู่การนำเข้าและการผลิตสารเคมี (Ver 1.4)
  ออสเตรเลียจำกัดการนำเข้าและส่งออกสารปรอทที่ใช้ในอุตสาหกรรม
  รัฐนิวเซาท์เวล ประเทศออสเตรเลียประกาศห้ามใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว บังคับใช้ 1 มิถุนายน 2565
  ออสเตรเลีย เพิ่มรายการสารเคมี 10 รายการเข้าในคลังสารเคมีอุตสาหกรรม
  ออสเตรเลียออกคู่มือสำหรับการจัดแบ่งประเภทการผลิตสารเคมี
  ระเบียบว่าด้วยสารสารเคมีอุตสาหกรรม (ทั่วไป) ของออสเตรเลีย
  ออสเตรเลียจะเริ่มใช้ GHS Rev.7 ตั้งแต่กรกฎาคม 2563
  ออสเตรเลียประกาศร่างสุดท้ายสำหรับระเบียบทั่วไปและระเบียบการเปลี่ยนผ่านสำหรับ AICIS
  ออสเตรเลียได้จัดทำ FAQs เกี่ยวกับแผนการจัดการสารเคมีอุตสาหกรรมใหม่
  ออสเตรเลียประกาศกฎระเบียบเกี่ยวกับหมึกสำหรับสักผิวหนัง
  ออสเตรเลียประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องสำอางที่ใช้สัตว์ทดลองในการทดสอบ
  ข้อกำหนดการติดฉลากอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ RCM ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  มาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าของประเทศออสเตรเลีย
  ออสเตรเลียกำหนดมาตรฐานสระว่ายน้ำแบบพกพา

 

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565