ชื่อมาตรฐาน : ฟิลิปปินส์

  ฟิลิปปินส์

  ฟิลิปปินส์ประกาศใช้ พ.ร.บ. การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
  ฟิลิปปินส์ออกระเบียบบังคับทางเทคนิคเกี่ยวกับการรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
  ฟิลิปปินส์นำข้อกำหนดสำหรับวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน/ชุมชนกลับมาใช้ใหม่
  พอลิเมอร์และพอลิเมอร์ความเสี่ยงต่ำได้รับการยกเว้นตามกฎระเบียบของฟิลิปปินส์
  ฟิลิปปินส์กำหนดให้สารเคมี 31 ชนิดอยู่ในบัญชีรายการสารเคมีและสารเคมีที่เป็นอันตราย (PICCS List)
  ฟิลิปปินส์ประกาศห้ามใช้ไตรโคลแซนและไตรโคลคาร์แบนใรเครื่องสำอาง
  ฟิลิปปินส์ประกาศพาราเบน 5 ชนิดที่ห้ามใช้ในเครื่องสำอาง
  ฟิลิปปินส์ยกระดับภาคการผลิตให้ปลอดสารตะกั่ว

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565