ชื่อมาตรฐาน : จีน

 


จีน

 

 


Download สรุปสาระสำคัญมาตรการ/กฎระเบียบ

 


Full Text Thai

 


Full Text Eng

             
  ประกาศว่าด้วยการบำบัดมลพิษจากพลาสติก       
  การกำหนดขีดจำกัดปริมาณของสารอันตรายในปุ๋ย       
  ห้ามใช้ Fipronil ในทางการเกษตร      
  กฎระเบียบเกี่ยวกับฉลากผลิตภัณฑ์อาหารของจีน      
  ระเบียบการจดทะเบียนนมผงสูตรดัดแปลงสำหรับทารก      
  ปักกิ่งเริ่มต้นเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VoCs)    
  มณฑลกวางตุ้งของจีนได้ออกประกาศระบบการทวนสอบอาหารใหม่      
  จีนออกข้อกำหนดมาตรฐานจำกัดการใช้สาร 3 ประเภทในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง      
  จีนเปลี่ยนการควบคุมการติดฉลากสำหรับการนำเข้าอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย      
  สาธารณรัฐประชาชนจีนออกข้อกำหนดใหม่สำหรับน้ำดื่มที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์    
  จีนปรับปรุงการติดฉลากสินค้าอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมพิเศษ    
  มาตรการควบคุมการก่อมลพิษจากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ      


 
  จีนเริ่มเก็บค่าบริหารจัดการเศษซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    
  ข้อกำหนดกระบวนการตรวจติดตามอาหารปลอดภัย      
  กฎหมายและกฎระเบียบรองเท้าเด็ก: ข้อกำหนด GB 30585-2014    
  จีนบังคับใช้ QR Code กับฉลากวัตถุอันตรายทางการเกษตร        
  จีนห้ามการนำเข้ายาสีฟันที่มีส่วนประกอบของ Benzethonium Chloride        
             

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565