ชื่อมาตรฐาน : ประชาคมยุโรป page 3


ประชาคมยุโรป

 

 


Download สรุปสาระสำคัญมาตรการ/กฎระเบียบ

 


Full Text Thai

 


Full Text Eng

             
  EU เพิ่มเติมการอนุญาตให้ใช้สารแต่งกลิ่นรส (flavouring substances) ในอาหาร    
  สหภาพยุโรปปรับระเบียบสารเคมีในกลุ่ม Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs)    
  สหภาพยุโรปปรับระเบียบขอบเขตและข้อกำหนดเกี่ยวกับสารเคมีในเครื่องประดับ    
  EU ปรับเพิ่มค่า Fluoride ในสาร Calcium propionate ที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร    
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับดวงโคมไฟฟ้าแบบบังคับทิศทางแสง      
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับดวงโคมไฟฟ้าใช้งานในครัวเรือนแบบไม่ระบุทิศทาง      
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่      
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับเครื่องอบผ้า      
  EU แก้ไขข้อกำหนดการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลูเตนบนฉลากสินค้าอาหาร    
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับปั๊มหมุนเวียน      
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า      
  สหภาพยุโรปแก้ไขระเบียบค่าสูงสุดของสารแคดเมียมและสารปรอทในแบตเตอรี่    
  สหภาพยุโรปแก้ไขกฎระเบียบการใช้สารกันเสียในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง      
  EU แก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับวัสดุและสิ่งของที่ทำจากพลาสติกที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง      
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับพัดลมที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์พลังงานไฟฟ้า ระหว่าง 125 W - 500 kW      
  EU ห้ามวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผ่านการทดสอบด้วยสัตว์    
  EU แก้ไขข้อกำหนดปริมาณสารแคดเมียมในสินค้าของเด็กเล่น
 
     
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับเตาที่ใช้ที่อยู่อาศัย ตะแกรงสำหรับตั้งบนเตาไฟ และที่ดูดควัน      
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับเครื่องทำน้ำร้อนและถังเก็บน้ำร้อน      
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนและอุปกรณ์ให้ความร้อนที่เชื่อมต่อไปยังแหล่งจ่ายภายนอก      
             
    หน้า  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7