ชื่อมาตรฐาน : เยอรมนี


เยอรมนี

 

 


Download สรุปสาระสำคัญมาตรการ/กฎระเบียบ

 


Full Text Thai

 


Full Text Eng

             
  เยอรมนีเสนอมาตรการเก็บภาษีและการติดฉลากสวัสดิภาพสัตว์      
  ฉลากสิ่งแวดล้อม Blue Angel ของเยอรมนี