ชื่อมาตรฐาน : เกาหลีใต้


เกาหลีใต้

 

 


Download สรุปสาระสำคัญมาตรการ/กฎระเบียบ

 


Full Text Thai

 


Full Text Eng

             
  เครื่องสำอางที่ไม่มีส่วนผสมของสัตว์หรือสารสกัดจากสัตว์ (Vegan Cosmetic)       
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ชี้แจงรายละเอียดของการแสดงฉลากของชั้นคุณภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ์       
  MFDS กำหนดการแสดงฉลากคำเตือนสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ 4 ชนิด       
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ประกาศห้ามใช้ PVC ในบรรจุภัณฑ์และขวดพลาสติกที่มีสี       
  เกาหลีใต้แก้ไขมาตรฐานการใช้สารเคมีในบรรจุภัณฑ์และภาชนะบรรจุอาหาร        
  ประกาศปรับปรุงข้อกำหนดฉลากอาหาร      
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้กำหนดให้กาแฟและซอสต้องแสดงฉลากโภชนาการ      
  MFDS ของเกาหลี ออกกฎระเบียบมาตรฐานเครื่องสำอางออร์แกนิค      
  กฎหมายด้านความปลอดภัยและการรับรองความเข้ากันได้ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electrical Appliances safety Control Law : EK Mark)      
  เกาหลีปรับปรุงใบรับรองสินค้าสิ่งทอและการติดฉลาก
 
     
  กฎหมายการจัดการทรัพยากรและการรีไซเคิล เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์      
  ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์สาธารณรัฐเกาหลี      
  เกาหลีใต้ปรับปรุงมาตรฐานในการแสดงฉลากอาหาร        
             

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565