ชื่อมาตรฐาน : สวีเดน


สวีเดน

 

 


Download สรุปสาระสำคัญมาตรการ/กฎระเบียบ

 


Full Text Thai

 


Full Text Eng

       
 สวีเดนห้ามใช้สาร BPA ในบรรจุภัณฑ์อาหารสําหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี   

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565