ชื่อมาตรฐาน : สหรัฐอเมริกา

 


สหรัฐอเมริกา

 

 


Download สรุปสาระสำคัญมาตรการ/กฎระเบียบ

 


Full Text Thai

 


Full Text Eng

             
  สหรัฐสั่งห้ามใช้ถุงมือยางทางการแพทย์ชนิดมีแป้ง      
  ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับการนำเข้าภาชนะเซรามิก      
  กฎระเบียบความปลอดภัยสินค้าสำหรับเด็ก      
  ระเบียบการติดฉลากสินค้าอาหารใหม่    
  รูปแบบฉลากสินค้าอาหารใหม่      
  กฎหมายใหม่ว่าด้วยความปลอดภัยของสารเคมี      
  ฉลากสิ่งแวดล้อม Safer choice รูปแบบใหม่ของสหรัฐอเมริกา      
  สหรัฐฯ ออกระเบียบมาตรฐานสำหรับแผ่นฝ้าบุผนัง (Drywall) จะต้องได้รับใบอนุญาต General Compliance Certification และจำกัดปริมาณสูงสุดของ กำมะถันประเภท Orthorhombic cylooctasulfur      

  สหรัฐฯ ห้ามใช้สารฟอสเฟตในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด    
 
  ประกาศรูปแบบฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับรถยนต์ใหม่ (Fuel Economy and Environment Label)      
  สหรัฐฯ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าเครื่องนอนและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก      
  ฉลากประหยัดพลังงาน (Energy Star) ของสหรัฐฯ
 
     
  กฎหมายการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ (California-RoHS) ของรัฐแคลิฟอร์เนีย      


 
  สหรัฐฯ บังคับใช้ฉลากผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า    
  การออกกฎระเบียบควบคุมปริมาณไขมันทรานส์ในอาหาร      
             

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565