ชื่อมาตรฐาน : อินโดนีเซีย

 อินโดนีเซีย

  อินโดนีเซียปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
  อินโดนีเซียปรับขึ้นภาษีการนำเข้าเครื่องสำอาง
  อินโดนีเซียออกกฎระเบียบเกี่ยวกับสีย้อมและผลิตภัณฑ์กันแดด
  อินโดนีเซียบังคับใช้ใบรับรองฮาลาลกับอาหารทุกชนิด
  อินโดนีเซียขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการในไทยที่สามารถตรวจ/รับรองสารตกค้างในผักและผลไม้สด
  อินโดนีเซียกำหนดให้ต้องแสดงเครื่องหมายรับรองฮาลาลบนผลิตภัณฑ์
  อินโดนีเซียกำหนดให้สินค้าสำหรับผู้บริโภคต้องแสดงฉลากเป็นภาษาอินโดนีเซีย
  อินโดนีเซียออกกฎระเบียบควบคุมความปลอดภัยอาหารนำเข้าที่มีแหล่งกำเนิด
จากพืช
  กฎระเบียบเครื่องสำอางของอินโดนีเซีย
  อินโดนีเซียออกกฎระเบียบข้อกำหนดการรับรองฉลากผลิตภัณฑ์ฮาลาล
  โครงการฉลากสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซีย
  กฎระเบียบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็กของอินโดนีเซีย 
   

 

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565