ชื่อมาตรฐาน : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

  ใบรับรองสินค้าอาหารออร์แกนิคของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์