ชื่อมาตรฐาน : ออสเตรเลีย


ออสเตรเลีย

 

 


Download สรุปสาระสำคัญมาตรการ/กฎระเบียบ

 


Full Text Thai

 


Full Text Eng

       
 การติดฉลากสินค้าเสื้อผ้า/สิ่งทอและอุปกรณ์เครื่องใช้   
 การติดฉลากจุกนมปลอมสำหรับเด็ก   
 การติดฉลากสินค้าที่เกี่ยวกับของเล่นลอยน้ำ   

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565