ชื่อมาตรฐาน : รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต

 

- ประจำปี พ.ศ. 2557

- ประจำปี พ.ศ. 2558

- ประจำปี พ.ศ. 2559

- ประจำปี พ.ศ. 2560

- ประจำปี พ.ศ. 2561