ชื่อมาตรฐาน : เนเธอร์แลนด์ (มาตรการและกฎระเบียบทางเทคนิคประเทศคู่ค้า)

 

  เนเธอร์แลนด์

  อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบครบวงจรในเนเธอร์แลนด์