ชื่อมาตรฐาน : เบลเยียม (มาตรการและกฎระเบียบทางเทคนิคประเทศคู่ค้า)

 

  เบลเยียม

  เบลเยียมเร่งปรับตัวลดโลกร้อน หมุนเวียนของเสียจากโรงงานกลับมาใช้ใหม่