>>>ดูข่าวทั้งหมด

สมอ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านมาตรฐานและการรับรองด้านการค้าดิจิทัลของอาเซียน (DTSCWG) ครั้งที่ 11 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่เผยแพร่ : 2023-11-30 15:02:13

อ่านต่อ..


ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ สำหรับการอุ่นครั้งเดียว มอก.2493 เล่ม 2-2556

วันที่เผยแพร่ : 2023-11-29 09:00:32

อ่านต่อ..


ขอเชิญร่วมงานอุตสาหกรรมแฟร์ เมืองใต้ 2023 "ช้อป ชิม เที่ยวเพลิน เดินหลาด" ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2566 จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่เผยแพร่ : 2023-11-28 13:38:12

อ่านต่อ..


สมอ. ล็อคเป้าร้านออนไลน์ ยึด “ท่อไอเสียมอเตอร์ไซค์” ไม่มี มอก. มูลค่ากว่า 300,000 บาท

วันที่เผยแพร่ : 2023-11-28 08:52:49

อ่านต่อ..


“พิมพ์ภัทรา” ร่วมสืบสานประเพณีไทย วอนอุดหนุนสินค้ามาตรฐาน มผช. กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

วันที่เผยแพร่ : 2023-11-27 09:34:05

อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
2023-11-30 15:02:13 สมอ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านมาตรฐานและการรับรองด้านการค้าดิจิทัลของอาเซียน (DTSCWG) ครั้งที่ 11 ผ่านระบบออนไลน์
2023-11-29 09:00:32 ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ สำหรับการอุ่นครั้งเดียว มอก.2493 เล่ม 2-2556
2023-11-28 13:38:12 ขอเชิญร่วมงานอุตสาหกรรมแฟร์ เมืองใต้ 2023 "ช้อป ชิม เที่ยวเพลิน เดินหลาด" ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2566 จังหวัดนครศรีธรรมราช
2023-11-28 08:52:49 สมอ. ล็อคเป้าร้านออนไลน์ ยึด “ท่อไอเสียมอเตอร์ไซค์” ไม่มี มอก. มูลค่ากว่า 300,000 บาท
2023-11-27 09:34:05 “พิมพ์ภัทรา” ร่วมสืบสานประเพณีไทย วอนอุดหนุนสินค้ามาตรฐาน มผช. กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
2023-11-22 15:18:27 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2023-11-14 13:59:17 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
2023-10-03 16:20:37 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2023-09-19 17:58:45 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
2023-09-04 13:44:18 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากรรม
วันที่ประกาศ ชื่อมาตรฐาน
2023-11-28 10:11:00 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดชุบแข็งและอบคืนตัวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
2023-11-27 14:08:31 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องด้านประสิทธิ์ภาพพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
2023-11-27 13:59:51 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทอดน้ำมันท่วมปริมาณน้ำมันสูงสุดไม่เกิน ๕ ลิตร และกระทะทอด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
2023-11-27 13:55:21 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูและ ผม ขน หรือผิว ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
2023-11-20 09:30:16 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
01 December 2023 31 December 2023 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ คน (ระหว่าง เดือน ธันวาคม 2566 - พฤษภาคม 2567
01 December 2023 31 December 2023 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ระหว่าง เดือน ธันวาคม 2566 - พฤษภาคม 2567)
15 November 2023 15 December 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองขาว 9/125 พิมพ์ครุฑ จำนวน 8 กล่อง
27 November 2023 05 December 2023 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์
23 November 2023 23 December 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพยสินสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุุงเทพมหานคร (ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่อบรมสัมมนา หัวข้อประกาศ จำนวนที่เปิดรับ (คน)
13 March 2023 - 13 March 2023 การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว 600
10 March 2023 - 10 March 2023 การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟูลออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหาร 600
21 February 2023 - 21 February 2023 การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีสังเคราะห์ 600
07 April 2021 - 07 April 2021 โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1999-2560 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานรถยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2140-2560 และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป มาตรฐานเลขที่ มอก. 528-2560 1

"สมอ. เคียงคู่เศรษฐกิจไทย ใส่ใจผู้บริโภค"

 
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565