>>>ดูข่าวทั้งหมด

สมอ. สแกนพื้นที่ กทม. ตามภารกิจ “Quick win” ยึดเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่มี มอก. กว่า 1.9 ล้านบาท

วันที่เผยแพร่ : 2024-07-19 09:46:33

อ่านต่อ..


สมอ. รับการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่เผยแพร่ : 2024-07-17 14:04:00

อ่านต่อ..


ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการเลือก รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่เผยแพร่ : 2024-07-17 10:03:53

อ่านต่อ..


สมอ. ตรวจโรงงานลักลอบผลิตพัดลมไม่ได้มาตรฐาน ตามภารกิจ “Quick win” ยึดอีก กว่า 1.3 ล้านบาท

วันที่เผยแพร่ : 2024-07-17 09:22:31

อ่านต่อ..


สมอ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (WG TBT) ภายใต้การประชุมเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (EPA) ไทย – สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1

วันที่เผยแพร่ : 2024-07-16 09:06:46

อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
2024-07-19 09:46:33 สมอ. สแกนพื้นที่ กทม. ตามภารกิจ “Quick win” ยึดเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่มี มอก. กว่า 1.9 ล้านบาท
2024-07-17 14:04:00 สมอ. รับการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
2024-07-17 10:03:53 ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการเลือก รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2567
2024-07-17 09:22:31 สมอ. ตรวจโรงงานลักลอบผลิตพัดลมไม่ได้มาตรฐาน ตามภารกิจ “Quick win” ยึดอีก กว่า 1.3 ล้านบาท
2024-07-16 09:06:46 สมอ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (WG TBT) ภายใต้การประชุมเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (EPA) ไทย – สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
2024-07-16 09:19:51 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2024-07-03 16:30:25 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากรรม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
2024-06-13 18:25:55 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
2024-06-13 14:19:25 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2024-06-11 15:42:54 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ประกาศ ชื่อมาตรฐาน
2024-06-20 09:11:13 ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับอุ่นในไมโครเวฟ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... พ.ศ. 2567 ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 18 มิ.ย. 67 - 16 ส.ค. 67)
2024-06-20 08:51:55 ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... พ.ศ. 2567 ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 18 มิ.ย. 67 - 16 ส.ค. 67)
2024-06-18 08:47:30 ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... พ.ศ. 2567 ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 10 มิ.ย. 67 - 8 ส.ค. 67)
2024-06-07 08:53:02 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 3 บอร์ดจ่ายไฟฟ้าประสงค์ให้ใช้งานโดยบุคคลทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ...
2024-05-28 08:52:45 ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา : ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... พ.ศ. 2567 ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 21 พ.ค. 67 - 20 ก.ค. 67)
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
19 July 2024 19 August 2024 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบสมรรถนะของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 July 2024 19 July 2024 ประกาศกองกำหนดมาตรฐาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
18 July 2024 23 July 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
17 July 2024 24 July 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดนิทรรศการ ขนาด 434 ซม.x 230 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 July 2024 23 July 2024 -ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบการทนทานต่อความร้อน (HDT+Vicat) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
วันที่อบรมสัมมนา หัวข้อประกาศ จำนวนที่เปิดรับ (คน)
13 March 2023 - 13 March 2023 การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว 600
10 March 2023 - 10 March 2023 การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟูลออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหาร 600
21 February 2023 - 21 February 2023 การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีสังเคราะห์ 600
07 April 2021 - 07 April 2021 โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1999-2560 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานรถยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2140-2560 และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป มาตรฐานเลขที่ มอก. 528-2560 1
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ

"สมอ. เคียงคู่เศรษฐกิจไทย ใส่ใจผู้บริโภค"

 
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565