สำนักงานกลาง (Central Office)

เป็นศูนย์รวมกิจกรรมทั้งหมดของ IEC และประสานการดำเนินงานของคณะกรรมการวิชาการคณะอนุกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการแห่งชาติของประเทศสมาชิก มีที่ตั้ง ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565