คณะกรรมการด้านการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment Board – CAB)

มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมด้านการตรวจสอบรับรองของ IEC การประเมินและปรับปรุงระบบการตรวจสอบรับรอง รวมทั้งพิจารณาความร่วมมือกับองค์กรอื่นในเรื่องดังกล่าว

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565