>>>ดูข่าวทั้งหมด

ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากร สมอ. เข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"

วันที่เผยแพร่ : 2023-09-25 10:08:51

อ่านต่อ..


รวอ. ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายเร่งด่วนของ อก. ที่เกี่ยวข้องกับ สมอ.

วันที่เผยแพร่ : 2023-09-19 10:30:55

อ่านต่อ..


สมอ. และกรมศุลกากร คุมเข้มของไร้มาตรฐานทะลักไทย

วันที่เผยแพร่ : 2023-09-18 08:22:08

อ่านต่อ..


สมอ. เข้าร่วมพิธีแสดงกตเวทิตาจิตแด่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงาน ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

วันที่เผยแพร่ : 2023-09-08 07:59:53

อ่านต่อ..


พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

วันที่เผยแพร่ : 2023-09-07 17:42:48

อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
2023-09-19 17:58:45 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
2023-09-04 13:44:18 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากรรม
2023-08-29 13:10:51 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
2023-08-24 14:21:57 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดสักนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2023-08-17 17:02:27 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
29 September 2023 06 October 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าHosting เพื่อจัดเก็บข้อมูล สมอ สาร ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 September 2023 06 October 2023 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 September 2023 06 October 2023 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 September 2023 06 October 2023 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 September 2023 06 October 2023 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่อบรมสัมมนา หัวข้อประกาศ จำนวนที่เปิดรับ (คน)
13 March 2023 - 13 March 2023 การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว 600
10 March 2023 - 10 March 2023 การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟูลออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหาร 600
21 February 2023 - 21 February 2023 การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีสังเคราะห์ 600
07 April 2021 - 07 April 2021 โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1999-2560 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานรถยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2140-2560 และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป มาตรฐานเลขที่ มอก. 528-2560 1

"สมอ. เคียงคู่เศรษฐกิจไทย ใส่ใจผู้บริโภค"

 
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565