>>>ดูข่าวทั้งหมด

วันนี้!!! ขอเชิญรับชมการสัมภาษณ์เลขาธิการ สมอ. ในรายการ ข่าวข้นคนข่าว ทางช่องเนชั่นทีวี 22 ประเด็น "สมอ. กับการกำหนดมาตรฐานสมุนไพรไทย" เวลา 20.10-22.20 น.

วันที่เผยแพร่ : 2023-03-29 16:12:06

อ่านต่อ..


สมอ. จัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนา สมอ. ครบรอบ 54 ปี”

วันที่เผยแพร่ : 2023-03-25 11:15:19

อ่านต่อ..


โครงการ “แบตฯดี มีคืน” โดยศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า สถาบันยานยนต์ หน่วยงานผู้ให้บริการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร ขอร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการทดสอบแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าฯ

วันที่เผยแพร่ : 2023-03-14 14:23:55

อ่านต่อ..


สมอ. ขอเชิญเข้าร่วมสัมสัมนา การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขอรับใบอนุญาต (มอก.) เครื่องทอดโดนัทเชิงพาณิชย์และเครื่องทอดน้ำมันท่วมเชิงพาณิชย์ มอก.60335 เล่ม 2 (37)-2564 เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต มอก.62368 เล่ม 1-2563

วันที่เผยแพร่ : 2023-03-09 11:13:17

อ่านต่อ..


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่เผยแพร่ : 2023-03-09 08:16:46

อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
2023-03-29 16:12:06 วันนี้!!! ขอเชิญรับชมการสัมภาษณ์เลขาธิการ สมอ. ในรายการ ข่าวข้นคนข่าว ทางช่องเนชั่นทีวี 22 ประเด็น "สมอ. กับการกำหนดมาตรฐานสมุนไพรไทย" เวลา 20.10-22.20 น.
2023-03-25 11:15:19 สมอ. จัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนา สมอ. ครบรอบ 54 ปี”
2023-03-14 14:23:55 โครงการ “แบตฯดี มีคืน” โดยศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า สถาบันยานยนต์ หน่วยงานผู้ให้บริการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร ขอร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการทดสอบแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าฯ
2023-03-09 11:13:17 สมอ. ขอเชิญเข้าร่วมสัมสัมนา การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขอรับใบอนุญาต (มอก.) เครื่องทอดโดนัทเชิงพาณิชย์และเครื่องทอดน้ำมันท่วมเชิงพาณิชย์ มอก.60335 เล่ม 2 (37)-2564 เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต มอก.62368 เล่ม 1-2563
2023-03-09 08:16:46 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
2023-01-10 08:39:52 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2023-01-05 14:01:23 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
2022-11-22 11:14:42 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2022-11-14 12:00:42 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
2022-10-20 13:55:46 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
29 March 2023 04 April 2023 -ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนด้านหน้าและด้านข้างของงานยนต์ฯ (ครั้งที่ 2)
29 March 2023 10 April 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางวิ่ง (Run-In) ส่วนต่อขยายจากสนรามทดสอบยางล้อเพื่อการทดสอบตามมาตรฐาน UN R117 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 March 2023 10 April 2023 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะ และการป้องกันดินสไลด์สู่สนามทดสอบยางล้อ ตามมาตรฐาน UN R๑๑๗ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 March 2023 30 March 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 March 2023 31 March 2023 จ้างจัดดอกไม้ประดับสถานที่ ในงานวันคล้ายวันสถาปนา สมอ. ครบรอบ 54 ปี
วันที่อบรมสัมมนา หัวข้อประกาศ จำนวนที่เปิดรับ (คน)
13 March 2023 - 13 March 2023 การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว 600
10 March 2023 - 10 March 2023 การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟูลออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหาร 600
21 February 2023 - 21 February 2023 การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีสังเคราะห์ 600
07 April 2021 - 07 April 2021 โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1999-2560 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานรถยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2140-2560 และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป มาตรฐานเลขที่ มอก. 528-2560 1

"สมอ. เคียงคู่เศรษฐกิจไทย ใส่ใจผู้บริโภค"

 
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565