หัวข้อข่าว :

สมอ. ดีเดย์หลัง 16-17 สิงหาคมนี้ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 4 รายการ ต้องทำตามมาตรฐานฉบับใหม่ สมอ. เตือนผู้ทำ/นำเข้าผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 4 รายการ หลังวันที่ 16-17 สิงหาคมนี้ ต้องทำตามมาตรฐานใหม่ ทั้งนี้ ได้ผ่อนผันให้ดำเนินการตามใบอนุญาตเดิมได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่มาตรฐานใหม่หรือมาตรฐานที่แก้ไขมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา


สมอ. ดีเดย์หลัง 16-17 สิงหาคมนี้ 
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 4 รายการ 
ต้องทำตามมาตรฐานฉบับใหม่

สมอ. เตือนผู้ทำ/นำเข้าผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 4 รายการ
หลังวันที่ 16-17 สิงหาคมนี้ ต้องทำตามมาตรฐานใหม่ 
ทั้งนี้ ได้ผ่อนผันให้ดำเนินการตามใบอนุญาตเดิมได้ไม่เกิน 
1 ปี นับแต่วันที่มาตรฐานใหม่หรือมาตรฐานที่แก้ไขมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา

ในจำนวนนี้มีผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 4 รายการ ที่ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานใหม่ทันที หลังจากครบ 1 ปี 
ที่ สมอ. ผ่อนผันให้ทำตามใบอนุญาตเดิม ได้แก่

1.มอก. 934-2558 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ 40 ราย และนำเข้า 54 ราย

2.มอก. 1389-2559 เครื่องอบผ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ 2 ราย และนำเข้า 11 ราย

3.มอก. 1641-2552 เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ 12 ราย และนำเข้า 39 ราย

4.มอก. 2337-2557 บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ 3 ราย และนำเข้า 2 ราย

จึงแจ้งเตือนมายังผู้ประกอบการดังกล่าว หากฝ่าฝืน สมอ. 
จะดำเนินการตามกฎหมายทันที

บทลงโทษในกรณีทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยท่านสามารถเช็ครายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่คู่มือผู้ซื้อ ตามลิ้งด้านล่าง
http://appdb.tisi.go.th/tis_dev/buyguide/


วันที่เผยแพร่ : 16 August 2018